Cysylltu â ni

EU

Llywydd EIB Werner Hoyer ar ymweliad swyddogol cyntaf â Honduras: gyfarfodydd lefel uchel i drafod cydweithrediad a chymorth ar gyfer y sector cyhoeddus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2013-05-28-Werner-HOYERAr ei ymweliad swyddogol cyntaf â Honduras,  Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Cyfarfu Arlywydd Werner Hoyer ar 14 Awst gyda Arlywydd Honduran Juan Orlando Hernández yn brifddinas y wlad. Cynhaliwyd cyfarfodydd pellach gyda Gweinidog Cyllid Wilfredo Rafael Cerrato a'r Gweinidog Seilwaith Roberto Ordoñez. Mae'r sgyrsiau yn canolbwyntio ar ymgysylltiad y Banc yn y sector trafnidiaeth ac ynni y wlad. Ymweliad yr EIB yn ei gefnogi gan y Ddirprwyaeth UE i Honduras.

Yn eu cyfarfod, Llywydd Hoyer a Llywydd Hernández Trafododd gwahanol feysydd o gydweithio sy'n addas ar gyfer cymorth a buddsoddiadau gan y Banc yr UE. Ei fod yn bennaf yn yr ardaloedd o seilwaith, trafnidiaeth, ynni, mewn ynni adnewyddadwy penodol, a lliniaru newid yn yr hinsawdd lle y gallai cyllid Banc Buddsoddi Ewrop yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddatblygiad cymdeithasol y wlad a thwf economaidd.

Llywydd Hoyer a elwir y cyfnewid yn fan cychwyn gwych a oedd yn helpu i ddiffinio prosiectau concrid gwarantu ariannu EIB. "Mae'r weinyddiaeth Honduras wedi bod yn gefnogol iawn wrth nodi ardaloedd addas o gydweithredu. Gyda'i harbenigedd hirsefydlog yn America Ladin, yr EIB yn barod i gyfrannu at dwf economaidd a chyflogaeth y wlad. Edrychaf ymlaen at barhau â'n deialog a chydweithredu yn y dyfodol agos. "

hysbyseb

Mewn cyfarfodydd pellach gyda Honduras Gweinidog Cyllid Wilfredo Rafael Cerrato a Seilwaith a'r Gweinidog Roberto Ordo Ynniñez, rhwydwaith ffyrdd y wlad wedi'i nodi fel un prosiect botensial i gael eu cefnogi gan Fanc Buddsoddi Ewrop. Yn y sector ynni y Banc UE eisoes yn cyd-weithio agos â'r Inter-American Development Bank i lunio rhaglen drydaneiddio a fyddai'n bennaf cefnogi seilwaith trawsyrru ynni ar gyfer ynni adnewyddadwy yn y rhan orllewinol o Honduras.

lliniaru newid yn yr hinsawdd hefyd wedi bod yn ganolbwynt gydweithrediad yr EIB gyda'r Banc Canolog America ar gyfer Integreiddio Economaidd (CABEI), sydd â'i bencadlys yn Honduras. Yn 2013, er enghraifft, ar yr amod yr EIB CABEI gyda USD 230 miliwn ar gyfer buddsoddiadau mewn ynni dŵr, gwynt, geothermol a chynlluniau ynni adnewyddadwy ffotofoltaidd ar draws Canolbarth America. CABEI yw un o brif bartneriaid ariannol yr EIB yn y rhanbarth.

Bydd yr Arlywydd Werner Hoyer yn parhau ei daith swyddogol, teithio ar i Panama.

hysbyseb

Cefndir

Mae Banc Buddsoddi Ewrop yw'r tymor hir sefydliad benthyca yr Undeb Ewropeaidd a'i cyfranddalwyr yn yr aelod-wladwriaethau. Ei gylch gwaith yw gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer prosiectau hyfyw er mwyn cyfrannu tuag at amcanion polisi'r UE.

Mae'r EIB wedi bod yn weithredol yn America Ladin er 1993 o dan fandadau a roddwyd gan Gyngor yr UE a Senedd Ewrop. Yn ystod y cyfnod hwn mae Banc yr UE wedi llofnodi contractau ar gyfer 90 o brosiectau yn y rhanbarth, sy'n cynnwys cyfanswm cyllid 6.7 biliwn. Ar 1 2014 Gorffennaf Mandad Benthyca Allanol newydd yr UE, sy'n cwmpasu'r cyfnod 2014-2020, daeth i rym, gan ddarparu ar gyfer uchafswm o bron 2.3bn ar gyfer gweithrediadau yn America Ladin. Yn ogystal, mewn rhai achosion, gall yr EIB hefyd ddarparu benthyca o adnoddau ei hun o dan y Cyfleuster Gweithredu Hinsawdd a'r Amgylchedd neu'r Cyfleuster Prosiectau Strategol, y ddau yn dod i gyfanswm o 2bn.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd