Comisiynydd Piebalgs yn llofnodi rhaglenni datblygu ar gyfer 21 Affrica, y Caribî a gwledydd Môr Tawel

| Medi 2, 2014 | 0 Sylwadau

_MG_2433Heddiw (2 Medi), Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs, a chynrychiolwyr o 21 Affrica, y Caribî a gwledydd Môr Tawel, wedi cyd-lofnodi Rhaglenni Dangosol Gwladol (NIP) o dan y 11th Cronfa Datblygu Ewropeaidd ar gyfer y cyfnod 2014-2020 yn Apia (Samoa), am swm gyfanswm o € 339 miliwn.

Cynhaliwyd y seremoni arwyddo lle yn y ymylon y Drydedd Gynhadledd Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ynysoedd Bychain Datblygu Wladwriaethau. Mae rhestr o wledydd llofnodwyr yn cynnwys 10 Caribî (Antigua a Barbuda, barbados, Dominica, grenada, Guyana, Jamaica, St Kitts a Nevis, St Lucia, Saint Vincent a'r Grenadines, Trinidad a Tobago), 10 Pacific (Ynysoedd Cook, Ynysoedd Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Timor Leste, Tonga, Tuvalu), ac un wlad yn Affrica (Cape Verde ).

Ar ôl y seremoni arwyddo, dywedodd Comisiynydd Piebalgs: "llofnodion heddiw nodi swyddogol sêl bendith i barhau i gryfhau ein datblygiad cydweithrediad gyda'r gwledydd dan sylw. Mae'r dogfennau hyn yn gosod y blaenoriaethau ar gyfer ein gwaith ar y cyd ar gyfer y saith mlynedd nesaf a bydd yn ein galluogi i symud ymlaen gyda'r paratoadau o'r prosiectau a rhaglenni concrid."

"Ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd mae'n hanfodol bod ein rhaglenni yn cael eu llunio mewn cydweithrediad agos gyda'n gwledydd partner, yn seiliedig ar bolisïau a strategaethau llywodraethau eu hunain ac yn adlewyrchu eu hanghenion penodol. Dyma sut rydym yn sicrhau bod dogfennau rhaglennu wir yn cefnogi meysydd lle y gall yr UE ychwanegu gwerth,"Ychwanegodd y Comisiynydd Piebalgs.

Beth yw Rhaglen Ddangosol Cenedlaethol?

Rhaglenni Dangosol Cenedlaethol yn cynrychioli cam pwysig yn y rhaglenni cymorth yr UE. Cytunodd aelod-wladwriaethau yn 2013 y swm cyffredinol ar gyfer cydweithredu datblygu a fydd yn cael ei sianelu i 78 Affrica, y Caribî a gwledydd Môr Tawel trwy'r 11th Cronfa EDF Ddatblygu Ewropeaidd yn ystod y cyfnod cyllido 2014-2020 (cyfanswm € 30.5 biliwn).

Ochr yn ochr, mae'r paratoadau o NIP gyfer pob un o'r gwledydd hyn ddechrau, diffinio'r strategaeth a'r blaenoriaethau ar gyfer cymorth gan yr UE ym mhob gwlad benodol. Mae'r paratoadau yn cael eu gwneud mewn cydweithrediad agos â gwledydd partner er mwyn sicrhau bod nips cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol ac yn adlewyrchu'r cyd-destun lleol.

Mae hyn yn unol â gweledigaeth yr UE ar gyfer datblygu yn y dyfodol cydweithredu, y "Agenda ar gyfer Newid", sy'n galw am adnoddau gael eu targedu lle mae eu hangen fwyaf a gall fod y mwyaf effeithiol. Bydd arian yr UE yn canolbwyntio ar uchafswm o dri sector fesul gwlad (o bosib pedwar yn achos gwledydd bregus) i sicrhau'r effaith orau posibl a gwerth am arian o gydweithredu UE.

Beth yw'r camau nesaf?

Rhagwelir y gan 2015 cynnar, bydd y nips sy'n weddill yn cael ei gwblhau a'i lofnodi. Ochr yn ochr, gwaith ar baratoi prosiectau a rhaglenni concrid hefyd wedi dechrau ym mhob gwlad.

Tabl: Rhaglenni Dangosol Cenedlaethol lofnodwyd ar 2 2014 Medi, yn ôl rhanbarth

gwledydd y Caribî

Gwlad

cyllid Dwyochrog UE o dan y 11th EDF

sectorau Focal

Antigua a Barbuda

€ 3 miliwn

Rheoli Cyllid Cyhoeddus

barbados

€ 3.5m

ynni cynaliadwy

Dominica

€ 4m

ynni cynaliadwy

grenada

€ 5m

Iechyd

Guyana

€ 34m

Hinsawdd addasu i newid a lleihau trychineb; isadeiledd cynaliadwy (gan gynnwys amddiffynfeydd rhag y môr)

Jamaica

€ 46m

Rheolaeth y gyfraith; yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd

St Kitts a Nevis

€ 2.8m

ynni cynaliadwy

St Lucia

€ 6.9m

cynhyrchu gwaith trwy ddatblygu sector preifat

St Vincent a'r Grenadines

€ 7m

seilwaith Gwledig (ffyrdd)

Trinidad a Tobago

€ 9.7m

Cefnogaeth i economi gystadleuol ac arloesol

Cyfanswm

€ 121.9m

gwledydd Môr Tawel

Gwlad

cyllid Dwyochrog UE o dan y 11th EDF

sectorau Focal

Ynysoedd Cook

€ 1.4m

Dŵr a glanweithdra

Ynysoedd Marshall

€ 9.1m

ynni cynaliadwy; mesurau o blaid cymdeithas sifil

Micronesia

€ 14.2m

ynni cynaliadwy; mesurau o blaid cymdeithas sifil

Nauru

€ 2.43m

Cynaliadwy ynni

Niue

€ 0.3m

Cynaliadwy ynni

Palau

€ 1.6m

ynni cynaliadwy; mesurau o blaid cymdeithas sifil

Samoa

€ 20m

Dŵr a glanweithdra

Timor Leste

€ 95m

llywodraethu da; datblygu gwledig; mesurau o blaid cymdeithas sifil

Tonga

€ 11.1m

Cynaliadwy ynni

Twfalw

€ 6.8m

Dŵr a glanweithdra; mesurau o blaid cymdeithas sifil

Cyfanswm

€ 161.93m

Gorllewin Affrica

Gwlad

cyllid Dwyochrog UE o dan y 11th EDF

sectorau Focal

Cape Verde

€ 55m

llywodraethu a datblygiad da

I gael rhagor o wybodaeth

Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs
Gwefan Datblygiad DG a Cydweithredu - EuropeAid

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwledydd sy'n datblygu, Datblygu, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Nodau Datblygu'r Mileniwm, gwleidyddiaeth

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *