Cysylltu â ni

EU

Gwrandawiadau cyhoeddus comisiynwyr-ymgeisydd: Fformat ac amserlen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140716PHT52601_original
Bydd pwyllgorau Senedd Ewrop yn craffu ar yr ymgeiswyr-gomisiynwyr, fel y'u cyflwynir gan Lywydd newydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, rhwng 29 Medi a 7 Hydref. Bydd yr aelodau'n gwerthuso addasrwydd ymgeiswyr cyn i'r tŷ llawn bleidleisio ar y Comisiwn arfaethedig. Mae arweinwyr y grwpiau gwleidyddol wedi cytuno ddydd Iau (18 Medi) ar fformat a rhaglen y gwrandawiadau cyhoeddus.
Bydd y gwrandawiadau yn cael eu cynnal rhwng 29 Medi a 2 Hydref ac yn ystod yr wythnos ganlynol, ar brynhawn dydd Llun 6 a bore dydd Mawrth 7 Hydref. Cymeradwyodd Cynhadledd yr Arlywyddion, hy arweinwyr grwpiau gwleidyddol EP, ddydd Iau yr union atodlen ar gyfer y gwrandawiadau, hy pryd y bydd y comisiynydd yn ymddangos gerbron pa bwyllgor (au). Astudiaethau comisiynwyr sy'n dynodi gyda chyfrifoldebau yn dod o fewn cylch gwaith dau neu bydd mwy o bwyllgorau yn cael eu trefnu gan bwyllgorau lluosog.
Ar gyfer ymgeiswyr sy'n methu eu harholiad (au) gerbron y pwyllgorau neu y mae eu portffolio (au) wedi newid, gellir cynnal gwrandawiadau ychwanegol. Bydd gan wrandawiad yr Is-lywydd Cyntaf dynodedig Frans Timmermans fformat gwahanol. Bydd yn ymddangos gerbron Cynhadledd Llywyddion sy'n agored i bob ASE o ystyried ei gyfrifoldebau llorweddol. Disgwylir i Senedd Ewrop bleidleisio a ddylid cymeradwyo'r Comisiwn llawn ar 22 Hydref ai peidio. Byddai hyn yn caniatáu i'r Comisiwn newydd ddechrau gweithio ar 1 Tachwedd. Roedd Llywydd y Comisiwn sy'n dod i mewn eisoes wedi'i gymeradwyo mewn pleidlais ar 15 Gorffennaf.
Heddiw (18 Medi) anfonodd pwyllgorau seneddol gwestiynau ysgrifenedig at yr ymgeiswyr, y bydd angen eu hateb yn ysgrifenedig erbyn 26 Medi. Mae cwestiynau cyffredinol yn gyffredin i bawb ar gymhwysedd, portffolio a chydweithrediad â'r Senedd, a thri gan y pwyllgor perthnasol. Pan fydd mwy o bwyllgorau'n cymryd rhan mewn gwrandawiadau, gallant hefyd gyflwyno dau gwestiwn ysgrifenedig ychwanegol. Bydd y gwrandawiadau'n para tair awr ac yn cael eu darlledu a'u ffrydio ar y we yn fyw (mae'r holl wybodaeth a dolenni ar gael ar y wefan bwrpasol, gweler y dolenni isod).

Gall y comisiynwyr-ddynodedig wneud datganiad agoriadol, ac ar ôl hynny bydd ASEau yn gofyn cwestiynau. Yna bydd pob pwyllgor yn llunio gwerthusiad mewn camera, i'w anfon at Arlywydd y Senedd.

Amserlen

hysbyseb

18 Medi: Holiaduron a anfonir yn Saesneg at y Comisiwn (bydd ieithoedd eraill yn dilyn), gyda'r dyddiad cau i ateb yn Saesneg erbyn 26 Medi am hanner dydd, ac mewn ieithoedd eraill erbyn 29 Medi bore.

Wythnos 39 (22-25 Medi): Mae'r Pwyllgor Materion Cyfreithiol yn cyfarfod i drafod datganiadau buddiant ariannol ymgeiswyr.

29 7 Medi i Hydref: Gwrandawiadau Comisiynwyr - dynodi a chyfarfodydd gwerthuso pwyllgorau; dim gwrandawiadau ddydd Gwener 3 Hydref 2014 ac ar ddydd Llun 6 Hydref 2014 yn y bore.

hysbyseb

7 Hydref: Cyfarfod anghyffredin o Gynhadledd Cadeiryddion Pwyllgorau i werthuso canlyniad y gwrandawiadau.

8 i 9 Hydref: Bydd y Grwpiau’n cyfarfod ddydd Mercher 8 Hydref yn y prynhawn ac ar ddydd Iau 9 Hydref yn y bore er mwyn gwerthuso’r gwrandawiadau.

9 Hydref: Mae Cynhadledd y Llywyddion yn cyfarfod i ddatgan bod y gwrandawiadau wedi cau a chwblhau'r gwerthusiad.

22 Hydref: Pleidleisiwch yn y Cyfarfod Llawn.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd