Cysylltu â ni

Frontpage

Terfysgwyr Pak 'yn defnyddio trychineb naturiol i danio propaganda casineb yn erbyn India'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

hafiz-saeed-543Barn gan Jack Morton

Ar adeg pan nad yw llu a llywodraeth India yn gadael dim byd wrth achub y sifiliaid yn Kashmir rhag y llifogydd dinistriol, mae'n drueni mawr bod yr ymddiheurwyr o derfysgaeth ym Mhacistan cyfagos yn defnyddio'r drychineb hon i hyrwyddo eu buddiannau personol eu hunain. Mae grwpiau breintiedig o'r fath yn cael eu harwain gan Jamaat Ul Dawa's (JUD) Hafiz Saeed, meistr yr ymosodiadau 26 / 11 Mumbai ((a ddiffiniwyd fel terfysgwr gan Adran Wladwriaeth yr UD) sydd, mewn termau anesboniadwy, wedi cael rhyddid ym Mhacistan, er gwaethaf y ffaith bod India wedi cyflwyno digon o dystiolaeth i ddangos ei fod yn rhan o ymosodiadau Mumbai. Mae'r JUD Chief wedi bod yn manteisio ar y digwyddiad trasig hwn o ddigwyddiadau a thrychineb cyfrannau cenedlaethol i hybu ei agenda jihadi afresymol a pharhau â'i ddiatribe ffug yn erbyn India.

Mewn damcaniaeth cynllwynio wedi'i sgriptio a'i hunan-gynhyrchu gan ISI Pak, cyhuddodd Hafiz Saeed, wrth annerch cynhadledd i'r wasg mewn gwersyll rhyddhad yn Lahore India o “terfysgaeth dŵr” a heb unrhyw dystiolaeth yn honni bod India yn adeiladu argaeau ar sail rhyfel yn Kashmir yn er mwyn diffodd Pacistan, parlysu ei economi neu bob yn ail, achosi llifogydd fflach trwy ryddhau dŵr o argaeau ar ochr India. Mae traethawd ymchwil Hafiz Saeed a JUD bod India wedi cychwyn proses barhaus o ymddygiad ymosodol trwy adeiladu argaeau anghyfreithlon dros afonydd Pacistanaidd yn ddim ond tarddiad di-sail o feddwl dinistriol.

hysbyseb

Yr hyn sy'n fwy o bryder yma yw bod y llywodraeth Pacistanaidd nid yn unig wedi cynnal distawrwydd ar sylwadau Hafiz Saeed, ond wedi cydsynio yn anuniongyrchol iddo gael ei noddi gan elfennau Pak Army am gael eu rhagamcanu fel masiah ar gyfer y lluoedd yr effeithiwyd arnynt gan y sefyllfa o lifogydd. Mae myfyrdodau cyn swyddogion ISI hefyd yn cefnogi damcaniaeth terfysgaeth rhyfeddol Hafiz Saeed. Adleisiodd General (Retd) Hamid Gul, cyn brif bennaeth ISI Hafiz Saeed a dywedodd fod llifogydd yn dystiolaeth o ymddygiad ymosodol India a brwdfrydedd Prif Weinidog Indiaidd Narendra Modi yn erbyn Pacistan. Ni all rhannu'r un farn gwrth-India gan feistr ofnadwy a chyn-bennaeth ISI fod yn gyd-ddigwyddiad yn unig ac yn bendant yn tynnu sylw at gydgynllwynio tosturiol y ISI gyda rhwydweithiau terfysgol sy'n weithredol ar diriogaeth Pacistanaidd ac sydd bellach yn cael madarch ymhellach yn y roedd llifogydd yn effeithio ar ardaloedd a phoblogaeth.

Ar adeg pan oedd byddin India yn gweithio tuag at fesurau rhyddhad yn Kashmir, nid oedd y mesurau rhyddhad ym Mhacistan cyfagos i'w gweld. Mae ansefydlogrwydd y sefydliad Pacistanaidd wedi galluogi'r grwpiau Jihadist i chwilio am yr ardaloedd sydd wedi'u heffeithio gan lifogydd, a chreu cydymdeimlad am eu gweithgarwch Jehadi. At hynny, mae defnyddio logisteg y fyddin a'r lluoedd Pacistan gan sefydliadau blaen jihadi, gan gynnwys y FIF mwyaf amlwg - sefydliad blaen y JUD - yn brawf digonol o nawdd y wladwriaeth a roddwyd i Jihadist a gwisgoedd terfysgol ym Mhacistan.

Hyd yn oed wrth i ymdrechion achub herculean llywodraeth India, y lluoedd arfog a grwpiau cymdeithas sifil o bob cwr o India gael eu canmol yn fyd-eang, mae Hafiz Saeed wedi bod yn twyllo “Ni all llywodraeth dan arweiniad Modi edrych ar ôl Kashmir dan fygythiad, beth all ei wneud i'r rheini yn Azad Kashmir? Rhowch Ryddid iddynt os gallwch chi ”. Efallai na welodd Hafiz Saeed y lluniau lle'r oedd personél y fyddin Indiaidd yn achub SAR Geelani, y dyn yn enwog am ei ddiatribe ffug yn erbyn sefydliad Indiaidd a byddin India. Ar ben hynny, mae'r modd y cafodd ymwahanwr arall Yasin Malik ei ddal ar fideo yn amharu ar weithgareddau rhyddhad byddin Indiaidd ac yn herwgipio y cwch rhyddhad yn awgrymu nad yw JUD, sy'n seiliedig ar Pak, yn gyffredin o ran ei fwriadau.

hysbyseb

Dyma alwad arall i ddeffro'r gymuned ryngwladol, yn enwedig yr adrannau hynny sy'n mollycoddling Islamabad yn anghymesur. Dylai'r Gorllewin bwyso a mesur y meddylfryd dad-ddyneiddiol hwn o'r mewnlifiadau gwleidyddol-filwrol ym Mhacistan, eu camreoli ar ryddhad ac ymdrechion adsefydlu ym Mhacistan yn meddiannu Kashmir, Punjab & Sindh a chaniatáu i'r calamity naturiol hwn gael ei ddefnyddio i danio casineb jihadi a phropaganda yn erbyn India. .

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd