Cysylltu â ni

EU

adwaith Oxfam i wrandawiad Jonathan Hill yn Senedd Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

jonathan-brynAr 1 Hydref, fe wnaeth Jonathan Hill y DU, y comisiynydd dynodedig Ewropeaidd ar gyfer undeb sefydlogrwydd ariannol, gwasanaethau ariannol a marchnadoedd cyfalaf, wynebu gwrandawiad yn Senedd Ewrop i asesu ei addasrwydd ar gyfer y swydd.

Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Eiriolaeth ac Ymgyrchoedd Oxfam, Natalia Alonso: “Mae'n siomedig na roddodd Hill unrhyw gynnig pendant ar y bwrdd i wneud i'r sector ariannol weithio i ddinasyddion Ewropeaidd. Arhosodd yn amwys ar sut i reoleiddio'r marchnadoedd ariannol yn well a'r effaith a gafodd yr argyfwng ar bobl.

“Un mater dybryd a gollwyd yn amlwg gan Hill yw’r angen brys i fynd i’r afael â diffyg tryloywder treth gan gwmnïau rhyngwladol mawr. Mae'n syml yn anghywir bod rheolau treth fyd-eang heddiw yn caniatáu i gwmnïau mawr fel Apple a Starbucks 'ddiflannu' eu helw mewn gwledydd eraill er mwyn talu treth isel neu ddim treth o gwbl. Dylai mwy o graffu ar ble mae cwmnïau mawr ym mhob sector yn gwneud elw a ble maen nhw'n talu eu trethi fod yn gam cyntaf hanfodol yng nghenhadaeth y Comisiwn Ewropeaidd i frwydro yn erbyn osgoi trethi.

hysbyseb

“Ar nodyn cadarnhaol, rhoddodd Hill ei gefnogaeth i sefydlu cofrestr lobïo orfodol a all helpu i daflu goleuni ar arferion lobïo corfforaethol yn yr UE.”

  • Enwebwyd yr Arglwydd Jonathan Hill yn gomisiynydd ar gyfer sefydlogrwydd ariannol, gwasanaethau ariannol ac undeb marchnadoedd cyfalaf. Er nad yw'n gyfrifol yn uniongyrchol am faterion treth, fel ymladd osgoi trethi ac osgoi trethi neu hyrwyddo treth ar drafodion ariannol, bydd Hill yn cwmpasu rhan o'r materion a ddilynir gan y cyn Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros y Farchnad Fewnol sy'n gyfrifol am gyfrif archwilio ac ariannol cwmnïau. - yn ymwneud â thryloywder treth gorfforaethol.
  • Ym mis Mehefin y llynedd, mabwysiadodd yr UE ddeddfwriaeth a fydd yn gorfodi banciau a chwmnïau echdynnu (olew, mwyngloddio, nwy a choedwigaeth) i ryddhau gwybodaeth am ble maen nhw'n gweithio a ble maen nhw'n talu eu trethi. Mae Oxfam yn galw ar yr UE i gymhwyso'r un safonau adrodd ag ar gyfer banciau - yr hyn a elwir yn adrodd fesul gwlad (CBCR) - i bob sector.

Cliciwch yma i rArweinydd adroddiad Senedd Ewrop ar osgoi talu treth, Mai 2013, yn galw am adrodd yn ôl gwlad wrth gefn gwlad (CBCR).

  • Offeryn gwe data lobïo newydd dangos pa gwmnïau, cymdeithasau masnach, ymgynghoriaethau lobïo a chwmnïau cyfraith yw'r rhai sy'n gwario fwyaf ar weithgareddau lobïo'r UE.

Y camau nesaf

hysbyseb
  • 29 Medi - XWUM Hydref: Gwrandawiadau'r holl Gomisiynwyr-ddynodi a gwerthuso pwyllgor
  • cyfarfodydd.
  • 22 Hydref: Senedd Ewrop yn pleidleisio yn y Cyfarfod Llawn
  • 1 Tachwedd: Mae'r Comisiynwyr newydd yn dod i rym.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd