Cysylltu â ni

EU

Pethau a ddysgon ni yn y Cyfarfod Llawn: Comisiwn Newydd, Gwobr Sakharov a chyllideb 2015 yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

PleniereYn y cyfarfod llawn ym mis Hydref derbyniodd y Comisiwn Ewropeaidd newydd dan arweiniad Jean-Claude Juncker gymeradwyaeth y Senedd i ddechrau ei dymor pum mlynedd, tra rhoddodd yr arlywydd ymadawol José Manuel Barroso ei araith ffarwel i ASEau. Pleidleisiodd y Senedd hefyd yn erbyn toriadau a gynigiwyd gan lywodraethau’r UE i gyllideb yr UE ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan fod ASEau am gadw gwariant ar gyfer twf a swyddi. Yn y cyfamser cyhoeddwyd Denis Mukwege, sy'n helpu dioddefwyr trais rhywiol, fel llawryf gwobr Sakharov 2014.

Ddydd Mercher (22 Hydref), cymeradwyodd ASEau’r Comisiwn Ewropeaidd newydd gyda 423 o bleidleisiau o blaid, 209 yn erbyn a 67 yn ymatal. Y diwrnod cyn i Arlywydd y Comisiwn a oedd yn gadael, José Manuel Barroso, drafod canlyniadau ei ail dymor pum mlynedd yn y Cyfarfod Llawn.
Cyhoeddwyd y gynaecolegydd Denis Mukwege, o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo, fel llawryf 2014 Gwobr Sakharov am Ryddid Meddwl, yn dilyn penderfyniad dydd Mawrth gan arweinwyr y grwpiau gwleidyddol ac Arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz. Gwahoddir Dr Mukwege, sydd wedi bod yn trin dioddefwyr trais rhywiol yn ei wlad enedigol, i dderbyn y wobr ar 26 Tachwedd yn Strasbwrg. PleidleisioddMEP dros well cyllideb yr UE ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan ddarparu mwy o arian i fentrau bach a chanolig eu maint, ymchwil , addysg a chymorth tramor. Roeddent hefyd yn dadlau bod angen mwy o arian ar yr UE i atal y nifer cynyddol o filiau di-dâl a allai niweidio cwmnïau ledled yr UE. Bydd y Senedd nawr yn ceisio cyfaddawd yn y rownd olaf o drafodaethau cyllideb gyda llywodraethau’r UE.
Condemniodd yr aelodau drais milwriaethwyr y Wladwriaeth Islamaidd a dywedwyd y dylai Twrci wneud mwy i helpu'r Cwrdiaid i wrthsefyll bygythiad IS yn ninas dan warchae Syria yn Kobane. Mewn dadl ar wahân, trafododd ASEau sut i ddelio â diffoddwyr IS o darddiad Ewropeaidd, gyda rhai yn galw am gymeradwyaeth gyflym i gynnig Cofnod Enw Teithwyr yr UE (PNR) i ganfod terfysgwyr posibl yn dod i mewn i'r UE neu'n gadael.

Mewn penderfyniad ynghylch semester Ewropeaidd cydgysylltu polisi economaidd, anogodd ASEau aelod-wladwriaethau i gyflawni eu haddewidion eu hunain ar gyfer diwygiadau economaidd ac i weithredu argymhellion a wnaed gan y Comisiwn Ewropeaidd.
Dylai tua 2,800 o weithwyr, wedi'u gadael gan gwmnïau yn Sbaen, Gwlad Belg a Ffrainc, gael eu helpu i ddod o hyd i swyddi newydd, meddai ASEau, gan gymeradwyo cais y mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau yn y Cyngor ei ystyried nawr. Bydd y grantiau, gwerth cyfanswm o € 15.2 miliwn, yn dod o Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop.

hysbyseb

Ddydd Mercher, bu ASEau yn trafod Mos Maiorum, ymgyrch heddlu ledled yr UE gyda'r nod o darfu ar rwydweithiau smyglo pobl. Pwysleisiodd ASEau y dylai'r awdurdodau fynd i'r afael â masnachwyr masnach, ond ni ddylai hyn droi yn helfa wrachod yn erbyn ymfudwyr.
Cefnogodd y Senedd gynlluniau a fyddai’n caniatáu allforion Wcráin i fynediad di-doll yr UE tan ddiwedd 2015. Mae hyn yn ymestyn y defnydd o fesurau masnach unochrog a gyflwynwyd gan yr UE yn gynharach eleni i gefnogi’r economi yn yr Wcrain.

Mynegodd ASEau bryderon ynghylch polisïau llywodraeth Hwngari ar luosogrwydd, rhyddid i lefaru a chymdeithas sifil mewn dadl ddydd Mawrth. Rhaid parchu gwerthoedd yr UE yn holl wledydd yr UE, medden nhw.
Mae grŵp Ewrop Rhyddid a Democratiaeth Uniongyrchol (EFDD) yn parhau. Yr wythnos diwethaf cwympodd y grŵp Eurosceptig ar ôl ymadawiad ei unig aelod o Latfia, Iveta Grigule, ond yr wythnos hon fe fodlonodd eto'r gofyniad i gael aelodau oo leiaf saith o wledydd yr UE, trwy ddod â'r ASE Pwylaidd Robert Jarosław Iwaszkiewicz i mewn.

Mwy o wybodaeth

hysbyseb

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd