Cysylltu â ni

EU

Wythnos i ddod 24-30 Tachwedd: Sesiwn Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, Strasbwrg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

european-senedd-strasbourg1Pab Francis. Bydd y Pab Ffransis yn ymweld yn swyddogol â Senedd Ewrop yn Strasbwrg ddydd Mawrth 25 Tachwedd. Bydd pennaeth talaith y Fatican a’r Eglwys Babyddol yn cael ei groesawu gan Arlywydd y Senedd Schulz am 10h30 ac yn traddodi anerchiad ffurfiol i ASEau am 11h15.

Sakharov Gwobr 2014. Bydd Dr Denis Mukwege, gynaecolegydd Congolese sy'n arbenigo mewn trin dioddefwyr trais rhywiol a thrais rhywiol eithafol, yn derbyn Gwobr Sakharov 2014 am Ryddid Meddwl mewn seremoni ddydd Mercher am hanner dydd, ac yna cynhadledd i'r wasg ar y cyd â'r Arlywydd Schulz am 12.30.

Pecyn twf, swyddi a buddsoddi. Yn dilyn cyflwyniad gan Lywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker, bydd un rownd o siaradwyr grwpiau gwleidyddol yn trafod cynlluniau buddsoddi € 300 bn y Comisiwn. (Dydd Mercher)

hysbyseb

Pleidlais gerydd ar Gomisiwn Juncker. Bydd cynnig o gerydd a gyflwynwyd gan 76 ASE ar y Comisiwn Ewropeaidd yn cael ei drafod ddydd Llun 18h ym mhresenoldeb Llywydd y Comisiwn Juncker a'r holl gomisiynwyr, a'i roi i bleidlais ddydd Iau (27 Tachwedd).

Cyllideb yr UE 2015. Bydd adborth gan drafodwyr cyllideb EP ar y trafodaethau anffrwythlon gydag aelod-wladwriaethau'r UE ar filiau sy'n ddyledus yn 2014 a chyllideb newydd ar gyfer 2015 yn cael ei drafod brynhawn Mawrth 15.00. Fore Mawrth, bydd yn rhaid i ASEau benderfynu a ddylid cyflymu ei farn ar ganiatáu i rai aelod-wladwriaethau ohirio taliadau.

Gwladwriaeth Palestina. Bydd y cwestiwn o gydnabod gwladwriaeth Palestina yn cael ei drafod gyda phennaeth polisi tramor yr UE, Federica Mogherini, brynhawn Mercher. (Dydd Iau Pleidlais).

hysbyseb

Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig. Cyn cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ym mis Rhagfyr yn Lima, bydd ASEau yn trafod mesurau a chyllid byd-eang i gadw'r byd ar y trywydd iawn ar gyfer senario cynhesu hinsawdd is-2 ° C a chymeradwyo eu safle. (Dydd Mercher)

Pierre Moscovici. Am y tro cyntaf yn ei dymor newydd, bydd y Comisiynydd Pierre Moscovici yn trafod safbwynt y Comisiwn ar ddiwygiadau cyllideb cenedlaethol a pholisi economaidd gydag aelodau’r Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol nos Lun.

Bagiau bwyd a phlastig noethlymun. Bydd y Pwyllgor Iechyd a'r Amgylchedd yn pleidleisio ar y cynnig bwyd newydd ac ar gytundeb gyda'r Cyngor ar leihau'r defnydd o fagiau plastig. (Dydd Llun)

Cyfarfod Cynulliad Seneddol ar y Cyd ACP-EU (JPA). Yn ystod y penwythnos, bydd pwyllgorau sefydlog ASE ASE a'u cymheiriaid o wladwriaethau Affrica, Caribïaidd a'r Môr Tawel (ACP) yn cyfarfod i baratoi dadleuon a phleidleisiau llawn yr JPA, yn Strasbwrg ar 1 - 3 Rhagfyr, ar yr achosion o firws Ebola, terfysgaeth yn Affrica a chymod cenedlaethol mewn gwledydd ôl-wrthdaro

Amserlen yn ystod y dydd        Amserlen yn ôl digwyddiad

pynciau eraill yn cynnwys:

ASEau i alw am fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod

Cynlluniau i atal mwy o farwolaethau ym Môr y Canoldir

ASEau i holi'r Comisiwn ar ddiarddel ymfudwyr o Sbaen

Gohirio taliadau i gyllideb yr UE: Gofynnir i'r Senedd gyflymu ei barn

Cymorth chwilio am swydd yr UE ar gyfer cyn weithwyr yn iard longau'r Ffindir a chwmni cig moch o Ffrainc

ASEau i holi'r Cyngor a'r Comisiwn ar fesurau cyflogaeth a chymdeithasol yr UE

ASEau i benderfynu a ddylid anfon bargen data teithwyr UE-Canada i'r Llys Cyfiawnder

Dadl ar ganfyddiadau a methodoleg profion straen banc yr UE

Hawliau dynol a phenderfyniadau democratiaeth (Pacistan, Serbia ac Irac)

Gwyliwch y byw cyfarfod llawn drwy EP Live/EBS + a EuroparlTV

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd