Cysylltu â ni

EU

ymestyn Iran sgyrsiau niwclear i ben Mehefin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cadarnhaodd swyddog o Iran sylwadau Hammond yn fuan wedi hynny.

Cyrhaeddodd chwe gweinidog tramor pŵer y byd i Fienna ddydd Llun (17 Tachwedd) ar gyfer y rownd olaf o drafodaethau ar raglen niwclear Tehran. Efallai y bydd eu presenoldeb yn rhoi hwb newydd i'r trafodaethau, sy'n dal i fethu â dwyn ffrwyth hyd yn hyn.

Mae’r trafodaethau, sydd wedi para am fwy na blwyddyn, yn canolbwyntio ar uchelgeisiau niwclear Iran - gallu cyfoethogi wraniwm y wlad a chodi sancsiynau a gafodd eu slapio ar Tehran yn 2012 dros ei rhaglen niwclear. Roedd yr ochrau i fod i ddod i gytundeb ar Dachwedd 24.

hysbyseb

Fodd bynnag, ers dydd Sul (23 Tachwedd) mae amryw ffynonellau wedi bod yn honni y gallai’r trafodaethau ar raglen niwclear Iran gael eu hymestyn cyn y dyddiad cau ddydd Llun, wrth iddi ddod i’r amlwg na fyddai’r ochrau yn gallu taro bargen i dorri’r cau.

Ddydd Llun (24 Tachwedd), dywedodd ffynhonnell wrth Reuters ar gyflwr anhysbysrwydd y bydd Iran a phwerau’r byd yn gohirio sgyrsiau ac yn parhau â nhw ganol mis Rhagfyr, yn Oman o bosib.

"Mae peth cynnydd wedi'i wneud," meddai diplomydd sy'n rhan o'r trafodaethau. "Ond mae angen i ni drafod rhai materion gyda'n priflythrennau. Byddwn yn cwrdd eto cyn y Flwyddyn Newydd. Mae hon yn broses barhaus."

hysbyseb

Yn y cyfamser, dywedodd cynrychiolydd dirprwyaeth o Iran wrth gohebwyr na fyddai Tehran yn trafod ymestyn y trafodaethau, ond yn rhoi pwyslais ar ddod i gytundeb ar y rhaglen niwclear, adroddodd RIA Novosti.

Dywedodd diplomydd o’r Gorllewin wrth AFP y gellir ymestyn y trafodaethau i Orffennaf 1, 2015. Ychwanegodd fod pwerau’r byd yn disgwyl cyrraedd trefniant arbennig ar “ddarnau gwleidyddol” y fargen erbyn mis Mawrth.

Ddydd Sul, trafododd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau John Kerry a Gweinidog Tramor Iran Mohammad Javad Zarif y posibilrwydd o ymestyn trafodaethau, yn ôl un o swyddogion yr Unol Daleithiau: "Mae ein ffocws yn parhau i gymryd camau ymlaen tuag at gytundeb, ond mae'n naturiol bod ychydig dros 24 yn unig. oriau o'r dyddiad cau, rydym yn trafod ystod o opsiynau yn fewnol a gyda'n partneriaid P5 + 1, "meddai un o uwch swyddogion Adran Wladwriaeth yr UD ar yr amod ei bod yn anhysbys.

Ychwanegodd y ffynhonnell fod “estyniad [o’r trafodaethau] yn un o’r opsiynau hynny”.

Ddydd Sul dyfynnodd Asiantaeth Newyddion Myfyrwyr Iran (ISNA) aelod dienw o dîm negodi Iran yn Fienna y bydd y fargen ar raglen niwclear Tehran gyda chwe phŵer byd “yn amhosibl” ei chyrraedd.

"Mae mater ymestyn y sgyrsiau yn opsiwn ar y bwrdd a byddwn yn dechrau ei drafod os na chyrhaeddir bargen erbyn nos Sul," ychwanegodd y ffynhonnell.

Yn y cyfamser, dywedodd Ysgrifennydd Tramor y DU, Philip Hammond, y bydd y pwerau’n ceisio un ymgais arall i ddod i’r cytundeb.

"Ar hyn o bryd rydyn ni'n canolbwyntio ar y gwthiad olaf, bore gwthio mawr [ddydd Llun] i geisio cael hyn ar draws y llinell," meddai. "Wrth gwrs os na allwn ei wneud, byddwn wedyn yn edrych ar ble rydyn ni'n mynd oddi yno."

Dywedodd Gweinidog Tramor yr Almaen, Frank-Walter Steinmeier fod Iran a’r chwe phŵer byd “yn dal i fod yn bell ar wahân ar lawer o faterion” yn ymwneud â thrafodaethau ar raglen niwclear Tehran.

"Rydyn ni'n trafod yma gyda'r uchelgais i ddod i gytundeb," meddai. "Os na ddylid cwblhau'r dasg hon, yn bendant byddai angen edrych ar gyfleoedd fel nad yw'r ffordd yn gorffen yma, ond y gellir parhau â'r broses drafod."

Ategwyd ei feddyliau gan ei gymar yn Ffrainc, Laurent Fabius.

"Mae gennym ddyddiad cau olaf nos yfory i ddod o hyd i gytundeb, ond mae'n rhaid iddo fod yn gadarnhaol ac yn ein galluogi i weithio dros heddwch. Mae yna wahaniaethau i'w datrys o hyd."

Mae'r adweithydd niwclear yn Arak a'r cyfleuster cyfoethogi tanddaearol yn Fordo, sy'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd, yn ganolbwynt trafodaethau rhwng Iran a chwe phŵer y byd.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd