Cysylltu â ni

EU

Senedd Ewrop: Yr wythnos i ddod - 1 7-2014 Rhagfyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ewropeaidd-senedd-6Cyfarfodydd pwyllgor, Brwsel

Cyllideb yr UE. Mae trafodwyr cyllideb y Senedd yn ceisio eto'r wythnos nesaf i ddod i gytundeb gyda'r Cyngor ar gyllideb ar gyfer 2015 yn ogystal ag ar dalu'r biliau mwyaf brys sydd ar ddod ar gyfer 2014. Mae'r Comisiwn yn cyflwyno ei gynnig cyllideb newydd ar 28 Tachwedd. Disgwylir i'r sgyrsiau ddechrau ddydd Mawrth (2 Rhagfyr).

Deialog Moscovici / Economaidd. Am y tro cyntaf yn ei fandad newydd, bydd y Comisiynydd Pierre Moscovici yn trafod safbwynt y Comisiwn ar ddiwygiadau cyllideb cenedlaethol a pholisïau economaidd gyda'r Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol. Yna bydd y pwyllgor yn trafod yr Arolwg Twf Blynyddol a'r Mecanwaith Rhybudd gyda'r Comisiynwyr Valdis Dombrovskis a Marianne Thijssen hefyd. (Dydd Mawrth)

hysbyseb

TTIP. Bydd dau bwyllgor yn trafod y cytundeb masnach trawsatlantig, sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd. Bydd y Pwyllgor Cyflogaeth yn trafod ei agweddau cyflogaeth a chymdeithasol gyda phrif drafodwr y Comisiwn Ignacio Garcia Bercero, tra bydd y Comisiynydd Malmström yn briffio'r Pwyllgor Masnach ar ei chynllun, y cytunwyd arno yn ddiweddar gyda'i gymar yn yr UD Michael Froman, ar gyfer "dechrau newydd i'r trafodaethau TTIP". (Dydd Mawrth a dydd Mercher)

Mudo. Mae undod a rhannu cyfrifoldebau yn deg ymhlith aelod-wladwriaethau, dyletswyddau chwilio ac achub, llwybrau diogel a chyfreithiol i geiswyr lloches i'r UE a chydweithrediad â thrydydd gwledydd ymhlith y materion sy'n debygol o gael sylw mewn penderfyniad i gael eu pleidleisio yn y Rhyddid Sifil. Pwyllgor a chyflwynwyd ar gyfer cyfarfod llawn mis Rhagfyr. (Dydd Mercher)

Mikhail Khodorkovsky. Bydd y dyn busnes o Rwseg a charcharor cydwybod Amnest Rhyngwladol Mikhail Khodorkovsky, a ryddhawyd o’r carchar ym mis Rhagfyr 2013, yn ymuno â’r Pwyllgor Materion Tramor am ddadl ar sefyllfa hawliau dynol yn Rwsia. (Dydd Mawrth)

hysbyseb

ACP / UE. Mae 28ain sesiwn lawn Cynulliad Seneddol ar y Cyd ACP-UE, sy'n dwyn ynghyd 78 ASE a 78 AS o wledydd Affrica, Caribïaidd a'r Môr Tawel, yn Strasbwrg. Bydd y Cynulliad yn dadlau ac yn pleidleisio, Inter alia, ar yr achosion o Ebola ac ehangu terfysgaeth yn Affrica. (Dydd Llun i Ddydd Mercher)

Cynhadledd yr Arlywyddion. Bydd yr Arlywydd Martin Schulz ac arweinwyr y grwpiau gwleidyddol yn ymweld â Latfia cyn iddi gymryd drosodd Llywyddiaeth 6 mis Cyngor yr UE ar 1 Ionawr 2015. Yn Riga byddant yn cael cyfarfod ar y cyd â Chabinet y Gweinidogion ac yn cwrdd ag Arlywydd Latfia Andris Bērziņš ac aelodau o'r Saeima, y ​​Senedd genedlaethol. (Dydd Mercher i ddydd Iau)

Dyddiadur y Llywydd. Bydd yr Arlywydd Martin Schulz yn cwrdd ag Arlywydd Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani, Prif Weinidog Libanus Tammam Saeb Salam (y ddau yn cael eu dilyn gan bwyntiau yn y wasg) ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk ddydd Mawrth. Ddydd Mercher fe fydd yn cwrdd â Gweinidog Tramor yr Wcrain, Pavlo Klimkin, a Phrif Weinidog y Ffindir, Alexander Stubb, (yr olaf yn cael ei ddilyn gan bwynt i'r wasg). Ddydd Iau, bydd Mr Schulz yn cwrdd â Phrif Weinidog Latfia, Laimdota Straujuma (ac yna cynhadledd i'r wasg). Yn olaf, bydd yr Arlywydd yn cwrdd â Phrif Weinidog Bwlgaria, Boyko Borissov, ddydd Gwener.

Briffio i'r wasg. Bydd Gwasanaeth y Wasg EP yn cynnal sesiwn friffio i'r wasg ar weithgareddau'r wythnos am 11.00 ddydd Llun. (Ystafell gynadledda'r Wasg EP, Brwsel.

Amserlen yn ystod y dydd        Amserlen yn ôl digwyddiad

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd