Cysylltu â ni

EU

Dadl ar drais yn erbyn menywod: Mae angen i ni weithredu nawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141125PHT80319_originalMae gormod o fenywod yn dal i ddioddef trais. Cynhaliwyd dadl lawn ar hyn ar 25 Tachwedd i nodi'r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ym mis Chwefror 2014, gofynnodd ASEau i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno cynnig ar gyfer gweithred ddeddfwriaethol ar frwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod. Yn ystod y ddadl bu ASEau yn cwestiynu'r comisiynydd cydraddoldeb rhywiol Věra Jourová ar fesurau y mae'r Comisiwn yn bwriadu eu cymryd.

Pwysleisiodd Cadeirydd y Pwyllgor Hawliau Menywod Iratxe García Pérez, aelod Sbaenaidd o’r grŵp S&D, fod saith merch y dydd yn cael eu llofruddio yn Ewrop o ganlyniad i drais ar sail rhywedd. Dywedodd nad oedd pobl yn gallu deall pam y gellid dod i gytundeb i achub banciau ond nid un i achub bywydau menywod.

Wrth annerch y comisiynydd, dywedodd Pérez: "Heddiw, rydyn ni'n mynnu bod cyfarwyddeb yn cael ei drafftio ar drais ar sail rhyw. Mae angen polisi integredig arnom sy'n drawsbynciol ac yn bellgyrhaeddol." Mae'r pwyllgor hawliau menywod hefyd wedi awgrymu datgan 2016 fel blwyddyn Ewropeaidd yn erbyn trais ar sail rhyw.

hysbyseb

Cytunodd aelodau pwyllgor hawliau menywod fod angen gweithredu ar unwaith. Dywedodd Teresa Jiménez-Becerril, aelod Sbaenaidd o’r grŵp EPP, fod angen strategaeth ar y cyd a bod y gorchymyn Ewropeaidd i amddiffyn dioddefwyr yn cadw’r ymosodwr i ffwrdd, ond nid yw’n ddigon.

Dywedodd Jana Žitňanská, aelod o Slofacia o’r grŵp ECR: “Mae’r ffaith mai dim ond 14% o ddioddefwyr trais domestig sy’n cael y dewrder i fynd at yr heddlu yn dweud llawer am hygrededd yr heddlu.” Anogodd i helpu’r menywod hyn. yn lle beirniadu.

Tynnodd Beatriz Becerra, aelod Sbaenaidd o'r grŵp ALDE, sylw hefyd at y nifer isel o ddioddefwyr sy'n riportio'r drosedd. Anogodd i gadarnhau confensiwn Istanbwl ar unwaith, y ddogfen integredig gyfreithiol rwymol gyntaf, sy'n nodi bod trais yn erbyn menywod yn groes difrifol i hawliau dynol ac yn gwneud pob aelod-wladwriaeth yn gyfrifol am ddileu trais yn erbyn menywod.

hysbyseb

Cytunodd y comisiynydd cydraddoldeb rhywiol Věra Jourová ar ddifrifoldeb y sefyllfa: "Gallaf eich sicrhau fy mod yn rhannu'r ymrwymiad i ddileu trais yn erbyn menywod. Bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn strategaeth newydd y Comisiwn ar gyfer cydraddoldeb rhwng menywod a dynion, i'w ymhelaethu yn 2015 . Bydd pennod ar drais yn erbyn menywod, sy'n flaenoriaeth. "

Gan ymateb i'r galw i fabwysiadu deddf ddeddfwriaethol newydd ar atal trais ar sail rhyw, atgoffodd y comisiynydd fod deddfau sydd eisoes yn bodoli fel y Gyfarwyddeb Hawliau Dioddefwyr a'r Gorchymyn Diogelu Ewropeaidd.

O ran y cais i sefydlu blwyddyn Ewropeaidd yn erbyn trais ar sail rhyw, dywedodd Jourová y dylid gwerthuso ymdrechion presennol i godi ac atal trais cyn penderfynu ar fesurau newydd.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd