Cysylltu â ni

EU

Yr wythnos i ddod: Senedd Ewrop 8-14 Rhagfyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Parliament1Cyllidebau 2014 a 2015. Bydd trafodwyr cyllideb ar gyfer y Senedd a'r Cyngor yn cynnal cyfarfod trioleg arall. Rhaid iddynt daro bargen erbyn diwedd yr wythnos os yw cyllideb 2015 i gael ei llofnodi yn ystod sesiwn lawn olaf eleni a bod un 2014 ar y brig i dalu ôl-ddyledion. Hebddo, o 1 Ionawr 2015 bydd yn rhaid i'r UE redeg ar randaliadau misol dros dro. (Dydd Llun 8 Rhagfyr)

Mudo. Mae undod a rhannu cyfrifoldebau yn deg ymhlith aelod-wladwriaethau, dyletswyddau chwilio ac achub, llwybrau diogel a chyfreithiol i geiswyr lloches i'r UE, cydweithredu â thrydydd gwledydd a mynd i'r afael â smyglwyr a masnachwyr ymhlith y materion sy'n debygol o gael sylw mewn penderfyniad i fod pleidleisiodd yn y Pwyllgor Rhyddid Sifil a chyflwyno ar gyfer cyfarfod llawn mis Rhagfyr. (Dydd Iau)

Undeb Bancio. Bydd gwrandawiadau cyhoeddus gyda'r ymgeiswyr ar gyfer y Bwrdd Datrys Sengl (SRB) yn cael eu cynnal gan y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol. Mae'r gwrandawiad ar gyfer swydd y cadeirydd ddydd Llun, a'r rhai ar gyfer swyddi bwrdd eraill fore Mawrth. Mae'r SRB yn ategu goruchwyliaeth newydd yr ECB o'r banciau mwyaf yn Ewrop a bydd yn gweithio gydag awdurdodau cenedlaethol i ddatrys banciau sy'n agos at fethu. (Dydd Llun a dydd Mawrth)

hysbyseb

Sgyrsiau newid hinsawdd COP20. Bydd dirprwyaeth o 12 o ASEau yn cymryd rhan yng nghynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Lima, Periw. Nod 20fed Cynhadledd y Pleidiau (COP20) yw nodi strwythur cytundeb hinsawdd byd-eang a rhwymol i'w gwblhau ym Mharis yn 2015. (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Cynhadledd y Llywyddion / Juncker. Bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, yn cymryd rhan mewn cyfarfod o Gynhadledd Llywyddion grwpiau gwleidyddol i drafod rhaglen waith 2015 y Comisiwn. (Dydd Iau)

Paratoadau llawn. Bydd grwpiau gwleidyddol yn paratoi ar gyfer sesiwn lawn 15-18 Rhagfyr yn Strasbwrg, lle mae ASEau ar fin pleidleisio ar gyllideb yr UE 2015 ac yn yr arfaeth ar gyfer taliadau ar gyfer 2014, ethol yr Ombwdsmon Ewropeaidd, ar fater cydnabod gwladwriaeth Palestina a'r gwobr gwobr ffilm LUX. Dylai'r Tŷ llawn hefyd drafod y paratoadau ar gyfer cyfarfod y Cyngor Ewropeaidd ym mis Rhagfyr, rhaglen waith y Comisiwn ar gyfer 2015 a'r sefyllfa yn yr Wcrain.

hysbyseb

Dyddiadur y Llywydd. Bydd Arlywydd yr EP Martin Schulz yn cwrdd â Phrif Weinidog Albania, Edi Rama ac Ysgrifennydd Cyffredinol Cydffederasiwn Undebau Llafur Ewrop (ETUC) Bernadette Ségol, ddydd Mawrth. Ddydd Mercher, bydd Mr Schulz yn cymryd rhan yn nadl sesiwn lawn cyfarfod llawn Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ar raglen waith Senedd Ewrop.

Papur briffio cyn y sesiwn. Bydd Gwasanaeth Gwasg Senedd Ewrop yn cynnal sesiwn friffio i’r wasg gyda llefarwyr y grwpiau gwleidyddol am 11h ddydd Gwener. (Ystafell gynadledda i'r wasg Senedd Ewrop Anna Politkovskaya, Brwsel)

Amserlen yn ystod y dydd        Amserlen yn ôl digwyddiad

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd