Cysylltu â ni

EU

UE yn cefnogi ymchwilwyr top 328 ar ddechrau eu gyrfaoedd gyda € 485 miliwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

atomiumDaeth Cyngor Ymchwil Ewropeaidd Mae (ERC) wedi dewis 328 o wyddonwyr dosbarth cyntaf i dderbyn ei Grantiau Cychwyn mawreddog, gwerth hyd at € 2 filiwn yr un. Mae'r € 485 miliwn a ddyfarnwyd yn cyfrannu at gefnogi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr gorau yn Ewrop i ddatblygu "ymchwil awyr las" fel y'i gelwir: prosiectau ymchwil uchelgeisiol risg uchel, enillion uchel mewn unrhyw faes.

Mae'r prosiectau a ddewiswyd yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys tecstilau electronig gwisgadwy sy'n cael eu pweru gan wres y corff, canfod bacteria trwy arogl, 'arbenigedd gwenwynig' yn y diwydiant petrocemegol, gwreiddiau rhesymoledd dynol, brwydro yn erbyn llid sy'n gysylltiedig â chanser, yn ogystal â gwneud y gorau o'r defnyddiwr dylunio rhyngwyneb. Darllenwch am rai o'r prosiectau a ddewiswyd yma.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Carlos Moedas: "Er mwyn creu arloesedd a thwf yfory, mae ymchwil arloesol yn hanfodol. Gyda'i Grantiau Cychwyn, mae'r Cyngor Ymchwil Ewropeaidd yn meithrin y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr rhagorol sy'n caniatáu iddynt ddilyn eu chwilfrydedd gwyddonol a mentro. I fod ar flaen y gad, mae angen y meddylfryd craff hwn ar Ewrop, a buddsoddi mewn talent ifanc. "

hysbyseb

Eleni, dyfernir grantiau i ymchwilwyr o 38 o genhedloedd, a gynhelir mewn 180 o wahanol sefydliadau ledled Ewrop. O ran sefydliadau cynnal, mae'r Almaen (70 grant) a'r DU (55 grant) ar y blaen, ac yna Ffrainc (43) a'r Iseldiroedd (34). Mae ymchwilwyr hefyd yn cael eu cynnal yn Awstria, Gwlad Belg, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, y Ffindir, Hwngari, Iwerddon, Israel, yr Eidal, Norwy, Portiwgal, Romania, Serbia, Sbaen, Sweden a Thwrci, ynghyd ag un prosiect yn CERN yn y Swistir.

Mae tua 40 o'r ymchwilwyr o genedligrwydd an-Ewropeaidd; er enghraifft Gogledd a De America, Asiaid, Awstraliaid, Seland Newydd a Rwsiaid. Roedd llawer ohonyn nhw eisoes wedi'u lleoli yn Ewrop.

Mae yna hefyd 18 o ymchwilwyr yn dod i Ewrop i gyflawni eu prosiectau a ariennir gan ERC, gan gynnwys 13 o Ewropeaid sy'n dychwelyd, yn ogystal â gwyddonwyr sy'n symud i Ewrop o Awstralia a Gogledd America. Mae hyn yn unol â chenhadaeth ERC i ddenu mwy o ymchwilwyr rhagorol i Ewrop.

hysbyseb

Oedran cyfartalog ymchwilwyr dethol yw tua 35 mlynedd.

Cefndir

Dyma gystadleuaeth gyntaf y Grant Cychwyn o dan raglen Horizon 2020 yr UE, y seithfed hyd yn hyn. Denodd yr alwad hon 3273 o geisiadau, gyda 10% ohonynt yn llwyddiannus. Ymhlith y rhai sy'n derbyn grantiau, mae 143 yn y parth 'Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg', 124 yn 'Gwyddorau Bywyd' a 61 yn 'Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau'. Eleni, cododd cyfran y rhai sy'n derbyn grantiau benywaidd i 33%, o 30% y llynedd.

Bydd yr arian yn caniatáu i'r grantïon Cychwyn adeiladu eu timau ymchwil eu hunain, gan gynnwys cyfanswm o dros 1400 o fyfyrwyr ôl-ddocs a PhD fel aelodau o'u tîm. Felly mae'r ERC yn cyfrannu at gefnogi cenhedlaeth newydd o ymchwilwyr gorau yn Ewrop.

Dyfernir Grantiau Cychwyn ERC i ymchwilwyr o unrhyw genedligrwydd sydd â 2-7 mlynedd o brofiad ers cwblhau PhD (neu radd gyfwerth) a hanes gwyddonol sy'n dangos addewid mawr. Rhaid cynnal ymchwil mewn sefydliad ymchwil cyhoeddus neu breifat sydd wedi'i leoli yn un o'r aelod-wladwriaethau neu'r gwledydd cysylltiedig. Darperir y cyllid (uchafswm o € 2m y grant) dros hyd at bum mlynedd.

Wedi'i sefydlu yn 2007 gan yr UE, y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC) yw'r sefydliad cyllido Ewropeaidd cyntaf ar gyfer ymchwil ffiniol ragorol. Bob blwyddyn, mae'n dewis ac yn ariannu'r ymchwilwyr creadigol gorau un o unrhyw genedligrwydd ac oedran, i redeg prosiectau pum mlynedd wedi'u lleoli yn Ewrop. Mae'r ERC hefyd yn ymdrechu i ddenu'r ymchwilwyr gorau o unrhyw le yn y byd i ddod i Ewrop. Hyd yn hyn, mae'r ERC wedi ariannu mwy na 4,500 o ymchwilwyr gorau ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd.

Mwy o wybodaeth

Enghreifftiau o brosiectau a ariannwyd wrth i'r Grant Cychwyn ERC hwn gael ei gwblhau
Ystadegau ar gyfer y gystadleuaeth Grant Cychwyn ERC hwn
Rhestr o'r holl ymchwilwyr dethol yn ôl gwlad y sefydliad cynnal (yn nhrefn yr wyddor ym mhob grŵp gwlad)
gwefan ERC
Horizon 2020

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd