Cysylltu â ni

EU

Dadl ar smyglo o ymfudwyr yn Môr y Canoldir

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20150109PHT06216_originalCyfyngwyd cannoedd o ddynion, menywod a phlant sy'n ffoi o Syria gan smyglwyr mewn llongau cargo sy'n hwylio o Dwrci i'r Eidal © BELGAIMAGE / AFP / Y.Kourtoglou

Trafododd ASEau’r achosion diweddar o ymfudwyr wedi’u smyglo mewn llongau cargo o Dwrci i’r Eidal a’u gadael ar y môr gan y criw a digwyddiadau eraill ym Môr y Canoldir gyda’r Comisiynydd Avramopoulos nos Fawrth (13 Ionawr). Daeth y llwybrau newydd a ddefnyddir gan smyglwyr, rôl asiantaeth ffiniau'r UE Frontex, sianelau cyfreithiol i fudo i'r UE ac agwedd gynhwysfawr tuag at fudo dan y chwyddwydr.

"Mae'r digwyddiadau diweddar yn dangos yn glir bod yn rhaid i ni gamu i fyny ein gweithredoedd cyffredin" i frwydro yn erbyn y sefydliadau troseddol sy'n ecsbloetio ymfudwyr, meddai Ysgrifennydd Gwladol Latfia dros Faterion Ewropeaidd Zanda Kalniņa-Lukaševica, gan alw am "fesurau effeithiol" yn erbyn y smyglwyr dynol. "Mae'r Cyngor yn edrych ymlaen at y cynigion y bydd y Comisiwn yn eu cyflwyno" ar agenda Ewropeaidd ar gyfer ymfudo, ychwanegodd.

"Os na chymerir gweithredu pendant a chydlynol gan yr UE, bydd llif [ymfudwyr] yn parhau", meddai'r Comisiynydd Ymfudo Dimitris Avramopoulos. “Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn benderfynol o weithredu", ychwanegodd, gan alw am fwy o gydlynu a chydsafiad gan aelod-wladwriaethau'r UE hefyd. Pwysleisiodd hefyd yr angen am fwy o gydweithrediad â Thwrci a gwledydd Affrica ac anogodd aelod-wladwriaethau i gynyddu eu hymdrechion i orfodi rheolau lloches yr UE ac ailsefydlu ffoaduriaid.

hysbyseb

Mae'r 'llongau ysbryd' yn cario "masnach greulon ym mywydau dynol", meddai Monika Hohlmeier (EPP, DE), gan alw ar Dwrci i weithio gyda'r UE i ymladd troseddau cyfundrefnol yn fwy effeithiol. Galwodd hefyd am well cydweithrediad ymhlith aelod-wladwriaethau.
"Rydyn ni wedi dod i bwynt o ddim dychwelyd" gyda nifer digynsail o bobl angen ein cymorth, meddai Gianni Pittella (S&D, IT). "Mae'r bywydau dynol hyn yn cyfrif," a dylai'r UE adeiladu polisi cyffredin sy'n mynd i'r afael â mudo afreolaidd a chyfreithiol, pwysleisiodd. "Mae angen i ni edrych ar gryfhau gwyliadwriaeth ffiniau a rôl Frontex," meddai Timothy Kirkhope (ECR, UK) , yn galw am sancsiynau troseddol llymach yn erbyn smyglwyr dynol.

"Rydyn ni'n delio â phobl sy'n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth. Mae smyglwyr yn manteisio ar eu hanobaith am arian," nododd Cecilia Wikström (ALDE, SE). "Ein gwaith ni yw tynnu'r syniad busnes hwn oddi wrth y smyglwyr," a chreu llwybrau cyfreithiol i'r UE a fisâu dyngarol, meddai.

Pwysleisiodd Cornelia Ernst (GUE / NGL, DE) na all yr UE anwybyddu achosion sylfaenol ymfudo a galwodd am greu sianeli cyfreithiol er mwyn atal smyglwyr rhag camfanteisio ar bobl mewn angen.

hysbyseb

Cytunodd Ska Keller (Gwyrddion / EFA, DE) mai'r "unig beth a fydd yn helpu'r rhai sy'n ffoi fydd sianeli cyfreithiol i'r UE". "Mae hon yn drychineb ddyngarol ac mae'n rhaid i ni wneud mwy," pwysleisiodd.

Rhannodd Gerard Batten (EFDD, y DU) y farn bod angen sancsiynau troseddol llymach yn erbyn smyglwyr dynol. Cwestiynodd hefyd lwybr Twrci i esgyniad yr UE.

Sylwodd Georgios Epitideios (NI, EL) fod y mwyafrif o bobl a oedd yn dod ar y môr yn Fwslimiaid, ac yn meddwl y gallai fod gan rai fwriadau troseddol.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd