Cysylltu â ni

EU

Ombwdsman Ewropeaidd: Tryloywder yn bryder allweddol i ddinasyddion yn 2013

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

00070fb6-642Pwysleisiodd ASEau hawl dinasyddion i weinyddiaeth dda gan gymeradwyo galwadau'r Ombwdsmon Ewropeaidd am lunio polisi yn fwy tryloyw ac ymgyrch wybodaeth ar sgyrsiau TTIP mewn penderfyniad a bleidleisiwyd ddydd Iau (15 Ionawr). Maent hefyd yn ailadrodd bod gan yr Ombwdsmon rôl hanfodol wrth fynd i'r afael â phryderon dinasyddion a helpu sefydliadau'r UE i ddod yn fwy agored, effeithiol a chyfeillgar i ddinasyddion.

“Roedd 2013 yn flwyddyn arbennig ynglŷn â swydd yr Ombwdsmon Ewropeaidd. Roedd cymryd yr awenau o Nikiforos Diamandouros hirsefydlog ac uchel ei pharch yn bendant yn her fawr i Emily O'Reilly, ond diolch i'w phrofiad fel Ombwdsmon Gwyddelig, dechreuodd ei gwaith yn effeithlon iawn. O fewn ychydig fisoedd yn unig, llwyddodd i droi’r sefydliad hwn yn un mwy hygyrch a hawdd ei ddefnyddio ”, meddai’r rapporteur Jarosław Wałęsa (EPP, PL)
Pasiwyd penderfyniad y Senedd ar adroddiad blynyddol yr Ombwdsmon ar gyfer 2013, a gyflwynwyd i’r Senedd ar 15 Medi 2014, gan 572 pleidlais i 21, gydag 82 yn ymatal.

Gwarcheidwad tryloywder
Mae'r penderfyniad yn nodi bod materion yn ymwneud â thryloywder unwaith eto ar frig rhestr yr Ombwdsmon o 461 o ymholiadau a gaewyd yn 2013 (64.3%), i fyny o 52.7% yn 2012.

hysbyseb

Croesawodd ASEau ymchwiliadau’r Ombwdsmon, ee i’r diffyg tryloywder yn sgyrsiau’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP), chwythu’r chwiban yn sefydliadau’r UE ac achosion “drws cylchdroi”, sy’n codi pryderon ynghylch hynny y mae uwch swyddogion yr UE sy’n cymryd swyddi yn y sector preifat yn eu gall meysydd arbenigedd fod yn destun gwrthdaro buddiannau.

Hawl dinasyddion i weinyddiaeth dda

Yn 2013, aeth 23,245 o ddinasyddion at wasanaethau'r Ombwdsmon i gael help. Roedd y mwyafrif o'r farn bod y canllaw rhyngweithiol ar wefan yr Ombwdsmon yn ddefnyddiol (19,418). O'r dulliau hyn, roedd 1,407 yn geisiadau am wybodaeth a chofrestrwyd 2,420 fel cwynion (o gymharu â 2,442 yn 2012).

hysbyseb

Mae ASEau yn tynnu sylw bod cyfran y cwynion sy'n ymwneud â'r Comisiwn Ewropeaidd wedi tyfu ac yn galw arno i weithredu'n gyflym i wella ei berfformiad. Maent yn pwysleisio y dylai holl sefydliadau a chyrff yr UE weithredu'n brydlon ar sylwadau beirniadol ac argymhellion yr Ombwdsmon a galw ar y Comisiwn i fabwysiadu rheolau rhwymol a chyflwyno cynnig deddfwriaethol ar weithdrefn weinyddol yn sefydliadau'r UE.

Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd

Mae ASEau yn annog yr Ombwdsmon i wneud mwy o ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'i gweithgareddau ac i hyrwyddo hawliau dinasyddion yr UE. Er mwyn sicrhau mynediad cyfartal, dylai'r Ombwdsmon roi sylw i anghenion y rhai heb fynediad i'r rhyngrwyd, ychwanega ASEau.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd