Cysylltu â ni

EU

Pethau y gwnaethon ni eu dysgu yn y Cyfarfod Llawn: ymosodiadau Paris, GMOs, llywyddiaethau cylchdroi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

european-senedd-strasbourg1Talodd y Senedd deyrnged i ddioddefwyr yr ymosodiadau terfysgol ym Mharis ddydd Llun (12 Ionawr) ar ddechrau cyfarfod llawn mis Ionawr. Ar yr ochr ddeddfwriaethol, cymeradwyodd ASEau gynnig i roi mwy o hyblygrwydd i aelod-wladwriaethau gyfyngu neu wahardd GMOs ar eu tiriogaeth, tra buont hefyd yn trafod rhaglen llywyddiaeth Latfia newydd y Cyngor yn ogystal â chanlyniad arlywyddiaeth yr Eidal a ddaeth i ben yn Rhagfyr.

Dechreuodd y cyfarfod llawn gyda munud o dawelwch i ddioddefwyr ymosodiadau’r wythnos diwethaf ar y Charlie Hebdo cylchgrawn ac archfarchnad Iddewig ym Mharis.

Bydd gwledydd yr UE yn mwynhau mwy o bwerau i gyfyngu neu wahardd GMOs ar eu tiriogaeth o dan reolau newydd a fabwysiadwyd gan ASEau ddydd Mawrth. Bydd yn rhaid i'r Cyngor gymeradwyo'r ddeddfwriaeth o hyd cyn y gall ddod i rym.

hysbyseb

"Fe ddylen ni fuddsoddi mewn llwyddiant ac yn y dyfodol i'n plant," meddai Prif Weinidog yr Eidal, Matteo Renzi, yn ystod y ddadl ddydd Mawrth ar ddiwedd arlywyddiaeth ei wlad ar y Cyngor. Plediodd o blaid canolbwyntio ar fuddsoddiad yn hytrach na chyni i adfywio economi Ewrop.

Ddydd Mercher fe gyflwynodd Prif Weinidog Latfia Laimdota Straujuma weledigaeth o "Ewrop gystadleuol, ddigidol a chryf yn fyd-eang" a dywedodd y bydd ei gwlad yn gweithio i gynyddu diogelwch, hybu twf a swyddi a sefydlu marchnad sengl ddigidol tra wrth y llyw yn y Cyngor..

Bu ASEau yn trafod materion diogelwch a chynllun buddsoddi Juncker gydag arlywydd newydd ei ethol y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk ddydd Mawrth. Addawodd Tusk hefyd gynyddu'r frwydr yn erbyn osgoi talu treth.

hysbyseb

Bu ASEau yn trafod y sefyllfa wleidyddol anodd yn yr Aifft a Libya bedair blynedd ar ôl y Gwanwyn Arabaidd gyda phennaeth tramor yr UE, Federica Mogherini. Fe wnaethant hefyd alw sylw at Nigeria, lle cafodd y grŵp terfysgol Boko Harairse eu dal yn gyfrifol am ladd miloedd yn ystod y dyddiau diwethaf.

Mabwysiadodd y Senedd benderfyniad yn codi llais yn erbyn torri rhyddid y cyfryngau yn Nhwrci. Mynnodd ASEau bod yn rhaid i'r wlad barchu hawliau dynol a rhyddid sylfaenol.

Galwodd ASEau am fwy o ymdrechion i fynd i’r afael â smyglo ymfudwyr yn y ddadl ddydd Mawrth gyda Dimitris Avramopoulos, y comisiynydd sy’n gyfrifol am fudo, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiadau diweddar lle cafodd ymfudwyr eu gadael ar y moroedd mawr gan griwiau’r llongau cargo oedd yn eu cludo.

Cymeradwyodd y Senedd adroddiad blynyddol yr ombwdsmon Ewropeaidd Emily O'Reilly yn 2013 ddydd Iau. Croesawodd ASEau nifer o ymchwiliadau a lansiodd, fel ymchwiliad ar dryloywder trafodaethau masnach rydd yr UE-UD. Y mis hwn mae wedi bod yn 70 mlynedd ers i wersyll marwolaeth y Natsïaid Auschwitz Birkenau gael ei ryddhau.

Lladdwyd tua 1.1 miliwn o bobl yno, y mwyafrif ohonynt yn Iddewon. "Mae Iddewon yn Ewrop yn dal i ofni am eu diogelwch heddiw. Mae hynny'n rhywbeth sy'n gorfod ein dychryn ac mae angen i ni wrthsefyll yr ofn hwnnw," meddai Llywydd yr EP, Martin Schulz, ar y pen-blwydd ddydd Mawrth yn y Cyfarfod Llawn.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd