Cysylltu â ni

sgyrsiau pob plaid

Odf yn galw ar PACE i ystyried yn ofalus troseddau niferus o ddeddfau rhyngwladol gan y Ffederasiwn Rwsia wrth adolygu cymwysterau ddirprwyaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

PACEYn ystod y sesiwn PACE sydd i ddod yn Strasbourg yr wythnos nesaf, mae'r cynrychiolwyr yn bwriadu adolygu cymwysterau'r ddirprwyaeth Rwsia, y mae eu hawliau pleidleisio wedi'u hatal ers mis Ebrill 2014. Mae'r ddirprwyaeth Rwsia hefyd wedi colli'r hawl i gael ei gynrychioli yn gorff arweiniol y cynulliad ac mae wedi cael ei wahardd rhag cymryd rhan yn y teithiau arsylwi etholiadol.  

Mae'r Ymgom Foundation Agored yn galw ar aelodau'r Cynulliad Seneddol y Cyngor Ewrop i ystyried troseddau di-ri o ddeddfau a rhwymedigaethau rhyngwladol a gyflawnwyd gan y Ffederasiwn Rwsia mewn cysylltiad â'r ymddygiad ymosodol ar Wcráin yn ofalus.

cymwysterau y ddirprwyaeth Rwsia wedi cael eu gwahardd ym mis Ebrill 2014 oherwydd y annexation anghyfreithlon y penrhyn y Crimea ym mis Mawrth, y bygythiad o rym milwrol a goresgyniad milwrol y diriogaeth Wcrain. Yn ei datrys mis Ebrill, Cedwir y Cynulliad ei hun yr hawl i ddirymu cymwysterau o ddirprwyaeth o Rwsia yn llawn, dylai'r Ffederasiwn Rwsia Nid yw gwrthdroi'r annexation y Crimea a dad-gwaethygu'r sefyllfa.

hysbyseb

Wrth drafod y cymwysterau y ddirprwyaeth Rwsia wythnos nesaf, dylai aelodau o'r Cynulliad yn gofyn eu hunain ychydig o gwestiynau allweddol: wedi unrhyw beth wedi'i wneud gan y Ffederasiwn Rwsia i wella'r sefyllfa, dad-ddwysáu y gwrthdaro, neu wrth-droi y annexation anghyfreithlon o Crimea?

Yr ateb yw - dim. I'r gwrthwyneb, Rwsia wedi cadw tanwydd gallu milwrol y separatists 'yn Nwyrain wlad, gan gasglu milwyr ar hyd y ffin Wcreineg, cadw a rhoi cynnig carcharorion gwleidyddol o ddinasyddiaeth Wcreineg a exerting symudiadau milwrol ac economaidd sy'n anelu at bygwth Wcráin i mewn i'r gornel. Rwsia camau gweithredu yn fygythiad clir i'r Ewrop gyfan.

Nid oes unrhyw sail o gwbl i roi dirprwyaeth Rwseg yn ôl eu hawliau pleidleisio a hawliau gohiriedig eraill, os rhywbeth, dylai'r cyfyngiadau fynd ymhellach fyth, gan wahardd cynrychiolwyr Rwseg rhag cymryd rhan yn y sesiynau PACE a gwaith ei phwyllgorau, meddai Lyudmyla Kozlovska, llywydd y Sefydliad Dialog Agored. Byddai rhoi’r hawl i Rwsia bleidleisio yn PACE yn gyfystyr â chamgymeriad enfawr ac yn arwain at y sefyllfa lle gallai dirprwyaeth Rwseg, ynghyd â chynghreiriaid o blaid Rwseg yn PACE rwystro penderfyniadau pwysig gan feirniadu gweithredoedd anghyfreithlon Ffederasiwn Rwseg yn yr Wcrain.

hysbyseb

Trwy anwybyddu statws diplomyddol rhyngwladol Nadia Savchenko, AS Wcreineg a dirprwyo i PACE yn ôl pob golwg, mae Rwsia yn dangos nad yw’n cadw at ei hymrwymiadau sylfaenol ac nad yw’n fodlon cymryd rhan mewn deialog heddwch. Mae ymateb PACE wedi bod yn gryf ac yn glir, ychwanegodd.

sgyrsiau pob plaid

Athens: Storm cyn y dawel

cyhoeddwyd

on

Parthenon-ar-Acropolis-yng-Athen-Gwlad GroegYn ei heulwen y gaeaf, nid yr Acropolis wedi edrych yn fwy trawiadol. Ers ennill annibyniaeth a chreu eu senedd gyntaf yn y 19 gynnarth Ganrif, mae'r Groegiaid wedi trefnu etholiadau 200, ond dim ond wyth llywodraethau a barhaodd dymor llawn.

Bellach mae'r llywodraeth geidwadol yn cael ei ddisodli gan y blaid Syriza chwith ar ôl Dydd Sul (18 Ionawr) etholiad tair blynedd yn cael ei reoli tair blynedd. Roedd ei arweinydd, Antonis Samaras, wedi cynnal y gorchmynion a roddwyd gan ei gyd-geidwadwyr, Angela Merkel ar gyfer yr UE, Christine Lagarde ar gyfer yr IMF, ac amrywiol swyddogaethwyr a anfonwyd o Frwsel, Frankfurt a Washington i esbonio i Wlad Groeg, pam eu bod yn torri 25 y cant o'u GDP, dinistrio gwerthoedd eiddo, a haneru pensiynau oedd yr hyn a oedd yn aelod balch o'r Undeb Ewropeaidd.

Fel hen Prometheus tlawd a ddaeth tân o Fynydd Olympus i ganiatáu i meidrolion i fod yn gynnes ac i goginio ac yna ei gosbi am ei impertinence drwy gael eu cadwyno i graig a chael ei iau wedi'u pigo gan harpies annymunol bob dydd am dragwyddoldeb, Gwlad Groeg yn teimlo y gosb Ni all gwersyll yw wedi bod yn sicr yn mynd ymlaen am byth.

hysbyseb

Y tu allan i Wlad Groeg, y chwith a'r dde yn cael Groeg anghywir. Yr hawl cyflwyno dyfodiad Syriza fel putsch adain-chwith fel pe blynyddoedd 40 ar ôl diwedd y rheol gan colonels y genedl yn dychwelyd i wladoliaethol, unbennaeth adain chwith. Mae'r chwith yn cheerleaders gyfer Syriza erbyn Merkelism a llymder fel pe dyfodiad Alexis Tsipras preswyl y prif weinidog gwasgarog ei gwarchod gan uchel-gamu Evzoni yn sydyn gyrru Ewrop i anfon mwy o arian i roi hwb cyflogau, pensiynau a dros nos gynhyrchu twf-greu swyddi.

Ers 2010 mae Athen wedi cael ei syfrdanu gan arddangosiad stormus a chyfnewidiadau teledu gweiddi hyll ond unwaith y bydd Syriza mewn llywodraeth bydd yn rhaid iddynt dderbyn y baich mwyaf ofnadwy y mae'n rhaid i unrhyw wleidyddion difrifol ei ysgwyddo - cyfrifoldeb.

Ydyn nhw'n gallu ei wneud? Fel arfer pleidiau gwleidyddol yn dangos eu bod yn addas ar gyfer swyddfa drwy ddangos eu bod o ddifrif am wleidyddiaeth yn yr wrthblaid. Nid Syriza yn barti gwreiddio gyda rhaglen ideolegol clir, llawer o represenatives lleol neu ranbarthol brofiadol etholedig, a sefydliad plaid cydlynol.

hysbyseb

Mae braidd yn symud, yn gyfuniad o'r holl leftists y 1980s nad oedd yn gallu sefyll comiwnyddiaeth Stalinaidd ac casáu'r y corporatism clientalist gysylltiedig â Pasok, y prif blaid sosialaidd yng Ngwlad Groeg.

Os Syriza ffurfio llywodraeth bydd wedyn yn cael i lunio parti priodol, yr enghraifft gyntaf yn hanes ddemocrataidd llywodraeth orfod greu parti yn hytrach na'r ffordd arall.

brif broblem Tsipras yn annhebygol o fod ag Ewrop. Ar ôl y blynyddoedd Barroso hir mae ysbryd newydd sydd am weithio ei ffordd allan o ordoliberalism austerian. wedi dweud Mae olyniaeth o gweinidogion cyllid yr UE o Ffrainc, Sbaen, yr Iseldiroedd yn ogystal ag arweinwyr yn Senedd Ewrop i gyd fod yn rhaid i Gwlad Groeg yn cael eu trin gydag urddas pan ddaw curo ar ddrws Brwsel 'yn y misoedd nesaf.

Bydd yr ymlacio is-Keynsian ar ffurf llacio ariannol sydd i'w gyhoeddi gan Fanc Canolog Ewrop hefyd yn helpu. Mae Syriza yn troi at arfau cudd Gwlad Groeg - mae ei heconomegwyr o safon fyd-eang sydd â phrofiad byd-eang ac mae nifer ohonyn nhw bellach yn gweithio i Syriza ar gynlluniau gyda chymorth gan fewnfudwyr Brwsel ar ddod o hyd i iaith i dynnu rhywfaint o bwysau oddi ar ddyled a diffyg amhosibl cwrdd â nhw. targedau.

Bydd Brwsel aros yn dawel. Bydd y gwir anhawster yn dod o â Senedd Groeg. Bydd yn rhaid i Syriza ASau i benderfynu a ym myd Pierre Mendes Ffrainc 'I lywodraethu yw i ddewis "neu a fyddant yn galw gweithrediad parod o bob galw uwch yn y blynyddoedd diwethaf o ailosod holl weithwyr a osodwyd-off, codiadau cyflog mawr, dim pwysau i dalu biliau cyfleustodau a mwy o berchnogaeth y wladwriaeth.

Mae awydd i ddechrau wleidyddol newydd yng Ngwlad Groeg ar ôl y degawdau o clientalism llygredig gan Democratiaeth Newydd a Pasok. Mae pob swydd yn cael ei ddyrannu ar sail teyrngarwch parti. Roedd Democratiaeth Newydd frith o bobl ar y nifer sy'n gan gwmnïau tramor a Groeg. Mae stori Siemens prynu gweinidogion Groeg yn syfrdanol, ond nid oedd yn Berlin codi bys i atal ei gwmni blaenllaw rhag llygru cyflwr Groeg. Ac nid oedd cwmnïau Almaeneg roi'r gorau i werthu arfau diangen i'r milwrol Groeg chwyddedig. Still llai wnaeth banciau Almaeneg gwneud diwydrwydd dyladwy ar fenthyciadau yn y ffyniant blynyddoedd cynnar Ardal yr Ewro.

Mae dwy blaid newydd - Potami (Afon) - a'r Mudiad dros Sosialaeth Ddemocrataidd yn chwilio am seddi ar blatfform i lanhau gwleidyddiaeth Gwlad Groeg. Sefydlir yr olaf gan Georges Papandreou mab yr arweinydd sosialaidd clientalist chwedlonol, Andreas. Roedd y Papandreou iau, a addysgwyd yn Sweden ac America, yn weinidog tramor gwych dros Wlad Groeg a drawsnewidiodd gysylltiadau â Thwrci ac Ewrop. Daeth i mewn fel prif weinidog Pasok ychydig ar ôl i'r argyfwng bancio ddechrau a chafodd ei flacmelio gan Nicolas Sarkozy ac Angela Merkel i syrthio i mewn gyda'r ideoleg cyni ym Mrwsel a sefydlwyd yn 2010.

Nawr mae'n dweud wrthyf ei fod yn gobeithio y gall annog ddiwygio go iawn trwy agor penodiadau sector cyhoeddus i ymgeiswyr penodi ar sail teilyngdod, nid yn bleidiol teyrngarwch.

Ni fyddai rant Democratiaeth newydd a rheilffordd sy'n Syriza yn cael eu "gomiwnyddion" ond mae'r comiwnyddion go iawn yng Ngwlad Groeg yn rhannu blât o moussaka wedi llwydo gyda Tsipras sy'n cael ei groesawu gan yr Eidal Matteo Renzi a Martin Schultz, y pennaeth cymdeithasol democrataidd y Senedd Ewropeaidd.

Fel y Gwyrddion yr Almaen yn y 1990s, rhaid i ASau Syriza i benderfynu a ydynt am eisiau bod yn ffwndamentalwyr neu realwyr. Mae'r tîm o gwmpas Tsipras am yr olaf. Bydd yr UE yn awyddus i helpu. Nid yw Merkel ddim eisiau mynd i lawr mewn hanes fel y ferch a gollodd Gwlad Groeg. Os Gwlad Groeg yn aros dawel ar ôl dod drwy'r trafferthion y blynyddoedd diwethaf, efallai y bydd y cyfnod nesaf o hanes Groeg yn well na llawer dychmygu.

Parhau Darllen

sgyrsiau pob plaid

Tŷ Gwyn ar bob plaid sgyrsiau yng Ngogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

9SH847781484jpg_2

Cadeirydd Dr Richard Haass a'r Cyd-Gadeirydd yr Athro Meghan O'Sullivan yn y llun yng Ngwesty'r Stormont yn Belfast ar ôl eu gwyliau Nadolig

Datganiad gan Llefarydd y CGC Caitlin Hayden ar y sgyrsiau pob plaid yng Ngogledd Iwerddon.

hysbyseb

"Mae sgyrsiau dan arweiniad y cadeirydd annibynnol Richard Haass gyda phum plaid Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon wedi cyrraedd pwynt beirniadol. Y nod fu a dod i gytundeb cyn diwedd y flwyddyn ar drefniadau newydd ar gyfer gorymdeithio, fflagiau, ac ymgiprys â'r etifeddiaeth trais yn y gorffennol Dangosodd cychwyn y sgyrsiau hyn ymrwymiad pleidiau a phobl Gogledd Iwerddon i symud ymlaen ar faterion anodd.

"Rydyn ni'n hyderus y gellir dod o hyd i ateb os oes ewyllys wleidyddol ar bob ochr. Rydyn ni'n galw ar arweinyddiaeth y pum plaid i wneud y cyfaddawdau sy'n angenrheidiol i ddod i gytundeb nawr, un a fyddai'n helpu i wella'r rhaniadau sy'n parhau i sefyll. rhwng pobl Gogledd Iwerddon a'r dyfodol y maen nhw'n ei haeddu. "

 

hysbyseb

Dr Richard Haass a'r Athro Meghan O'Sullivan yn y llun yng ngwesty Stormont yn Belfast ar ôl eu gwyliau Nadolig.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd