Cysylltu â ni

EU

Diogelwch vs hawliau sifil: Effaith yr ymosodiadau terfysgol Paris

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Anna Elżbieta Fotyga, cadeirydd yr is-bwyllgor diogelwch ac amddiffyn; a Claude Moraes, cadeirydd y pwyllgor ar ryddid sifil, cyfiawnder a materion cartref

Ar ôl y sioc gychwynnol daeth yr ymatebion. Ychydig ddyddiau ar ôl yr ymosodiadau ym Mharis, dechreuodd llywodraethau a gwleidyddion alw am fwy o offer i ymladd terfysgaeth. Sut y bydd mesurau o'r fath yn eistedd ochr yn ochr â hawliau dinasyddion i breifatrwydd neu ryddid i symud? Siaradodd Senedd Ewrop ag Anna Elżbieta Fotyga, cadeirydd yr is-bwyllgor ar ddiogelwch ac amddiffyn, a Claude Moraes, cadeirydd y pwyllgor cyfiawnder.

Ydyn ni nawr yn cael ein hunain mewn 'rhyfel yn erbyn terfysgaeth' Ewropeaidd? Yn dilyn yr ymosodiadau ym Mharis, mae rhai gwledydd wedi galw am gofnod enw teithwyr Ewropeaidd (PNR), rheolaethau ffiniau tynnach a hyd yn oed mwy o wyliadwriaeth rhyngrwyd i atal ymosodiadau terfysgol. Mae'r ASEau Anna Elżbieta Fotyga a Claude Moraes yn cynnig eu barn ynghylch a oes gan Senedd Ewrop ran i'w chwarae yn hyn oll.
Claude Moraes (S&D, UK)

"Nid wyf yn credu ei bod yn ddefnyddiol siarad am ryfeloedd ar derfysgaeth, rwy'n credu mai hon yw'r iaith anghywir. Yr hyn sy'n rhaid i Senedd Ewrop a'r sefydliadau ei wneud yw deall hanes a deall ein bod wedi rheoli'r sefyllfaoedd anodd iawn hyn o'r blaen. Rydym wedi delio â therfysgaeth gartref mewn sawl rhan, yng Ngogledd Iwerddon er enghraifft, ac yn yr Almaen a Sbaen.

hysbyseb

"Rydym yn deall pa mor gyflym y mae aelod-wladwriaethau eisiau inni symud ymlaen - mewn amryw faterion fel y PNR - ond byddwn yn cymryd ein rôl ddeddfwriaethol o ddifrif. Rhaid cael cydbwysedd rhwng diogelwch dinasyddion Ewropeaidd, a'u preifatrwydd a hawliau sylfaenol. "

Anna Elżbieta Fotyga (ECR, Gwlad Pwyl)

"Ni fyddwn yn galw hyn yn rhyfel yn erbyn terfysgaeth, ond yn sicr mae gennym broblem. Mae'n rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn. Mae'n rhaid i ni gyfuno ein hymdrechion i atal terfysgaeth, a radicaleiddio gwahanol grwpiau sy'n digwydd ar diriogaeth Ewropeaidd. Byddwn i. hoffwn ychwanegu hefyd bod terfysgaeth yn Ewrop nid yn unig yn ddylanwad Islamiaeth radical. Mae gennym hefyd sefyllfaoedd peryglus ar ein ffiniau dwyreiniol, ymddygiad ymosodol Rwseg ar yr Wcrain.
"Am gyfnod hir iawn mae'r grŵp ECR wedi bod o blaid mabwysiadu cyfarwyddeb PNR. Rwy'n gwybod ei fod yn golygu cydweithredu agosach rhwng gwasanaethau cudd, mae'n golygu peryglon penodol o ran goruchwyliaeth y wladwriaeth o wasanaethau cudd. Mae gan bob un ohonom bryder am democratiaeth, ond mae perygl terfysgaeth yno ac mae'n rhaid i ni atal ymosodiadau terfysgol rhag cynyddu. Rwy'n credu y dylid mabwysiadu'r gyfarwyddeb PNR gyda llawer o gamau diogelu i warantu hawliau dinasyddion. "

hysbyseb
Mwy o wybodaeth

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd