UE yn cyhoeddi € 18 miliwn mewn cymorth dyngarol i #Ukraine

| Chwefror 20, 2017 | 0 Sylwadau

Wcráin-1dec2013Heddiw (20 Chwefror) Comisiynydd ar gyfer Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pobl sy'n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn nwyrain yr Wcrain yn ystod ei ymweliad â'r wlad.

Heddiw Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pobl sy'n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn nwyrain yr Wcrain yn ystod ei ymweliad â'r wlad.

"Mae cynyddu trais yn ddiweddar yn nwyrain Wcráin, a'i effaith ar y boblogaeth sifil, yn bryder mawr. Yma heddiw yn Bakhmut, yr wyf am ddweud wrth y bobl Wcreineg: nad ydych chi ar eich pen eich hun. Rhaid helpu pob sifil mewn angen, ar ddwy ochr y llinell gyswllt. Bydd ein pecyn cymorth newydd yn helpu partneriaid dyngarol yn nwyrain Wcráin i gynnwys anghenion meddygol, lloches, dŵr a glanweithdra brys. Mae'n hollbwysig bod cymorth yn cyrraedd pob person sy'n agored i niwed y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt yn gyflym, yn ddiogel ac yn ddiduedd," meddai'r Comisiynydd Christos Stylianides.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth dyngarol i'r cymunedau mwyaf agored i niwed, ni waeth pa ardal y gwrthdaro y maent yn byw yn, neu wedi ffoi i. Mae tua 50% o'r cymorth dyngarol y Comisiwn yn targedu pobl mewn angen mewn ardaloedd a reolir anllywodraethol.

Ynghyd â'r cyllid a ddarperir yn uniongyrchol gan yr aelod-wladwriaethau, mae'r UE yn ei chyfanrwydd wedi cyfarwyddo dros € 399 miliwn mewn cymorth dyngarol ac adfer i'r rhai yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro ers dechrau 2014.

Amcangyfrifir bod 2.8 miliwn o bobl yn cael eu dadleoli ac y mae angen cymorth dyngarol yn yr Wcrain a gwledydd cyfagos.

Mae'r argyfwng cymhleth yn nwyrain yr Wcrain yn cael effaith ddramatig ar y boblogaeth yr effeithir arnynt ac sydd â chanlyniadau negyddol ar gyfer gwledydd cyfagos. Mae'r cynnydd diweddar o drais yn y Donbas yn dangos y gwrthdaro yn bell o gael ei datrys. ymladd trwm yng nghyffiniau Adviivka ar 29 5 mis Ionawr-Chwefror wedi arwain at 17,000 o drigolion heb ddŵr, trydan a gwres am bron i wythnos.

Ers yr adfywiad o drais, mae'r UE wedi bod yn darparu cymorth drwy ei bartneriaid dyngarol bod yn darparu eu cymorth i drigolion Avdiivka ac ardaloedd eraill yr effeithir arnynt yn ddiweddar. Mae'r cymorth a ddarperir yn cynnwys yfed dŵr, tanwydd, canhwyllau, tortshis, matresi, dillad gaeaf, deunyddiau adeiladu, cyffuriau a chyfarpar meddygol.

Mae'r Comisiwn hefyd yn cynorthwyo ffoaduriaid Wcreineg yn Belarus a Rwsia trwy'r Cymdeithasau Groes Goch cenedlaethol yn y gwledydd perthnasol. Mae pob cymorth dyngarol yr UE yn seiliedig ar anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt yn unig.

Mae pobl sy'n byw yn yr ardaloedd a reolir anllywodraethol ac ar ddwy ochr y llinell o gyswllt, dychwelyd, ffoaduriaid a phobl wedi'u dadleoli yn fewnol (IDPs) prinder wyneb hanfodion fel bwyd, meddygaeth a gofal iechyd, eitemau sylfaenol y cartref, dwr glân a lloches . Nid yw gwasanaethau sylfaenol ar gael ym mhob ardal o ganlyniad i niwed i'r systemau cyflenwi seilwaith, y grid trydan a dŵr a chynnydd o brisiau'r farchnad.

cymorth dyngarol yr UE yn mynd at y bobl yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro, byw yn yr ardaloedd a reolir anllywodraethol ac ar ddwy ochr y llinell o gyswllt i ffoaduriaid ac i bobl dadleoli yn fewnol sydd wedi ffoi yr ardaloedd gwrthdaro, yn ogystal ag i dychweledigion. cymorth dyngarol yr UE yn cael ei ddosbarthu yn aml ar ffurf arian parod a thalebau, gan ganiatáu effeithlonrwydd mwyaf a chadw urddas y bobl yr effeithir arnynt. Gall y derbynwyr brynu eitemau hanfodol yn y siopau a marchnadoedd lleol, gan gefnogi'r economi leol.

Mwy o wybodaeth

Cymorth Dyngarol yr Undeb Ewropeaidd i Wcráin: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, ymateb argyfwng, EU, cymorth allanol, gwleidyddiaeth, cymorth gwladwriaethol, Wcráin

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *