#NorthKorea: UE yn ehangu sancsiynau yn erbyn Gweriniaeth Ddemocrataidd y Bobl o Korea (DPRK) yn unol â phenderfyniad y Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig

| Chwefror 27, 2017 | 0 Sylwadau

gogledd-korea-471178Ar 27 2017 Chwefror, mabwysiadodd y Cyngor yn gweithredu cyfreithiol yn gosod mesurau cyfyngol pellach yn erbyn Gweriniaeth Ddemocrataidd y Bobl o Korea (DPRK). Mae'r rhain yn gweithredu cyfreithiol yn trosi'r mesurau cyfyngol ychwanegol a osodir gan benderfyniad y Cenhedloedd Unedig Cyngor Diogelwch (UNSCR) 2321 30 fabwysiadu ar Tachwedd 2016.

Mae'r mesurau hyn yn cynnwys cyfyngiadau ar drafodion mewn glo, haearn a mwyn haearn o'r DPRK, a gwaharddiad ar fewnforio copr, nicel, arian, sinc yn ogystal â cherfluniau o'r DPRK. Mae'r mesurau hefyd yn cynnwys gwaharddiad ar allforio o hofrenyddion newydd a llongau i'r DPRK, tynhau'r cyfyngiadau presennol yn y sector trafnidiaeth yn ogystal ag yn y sector ariannol, fel gwaharddiad ar gyfer cenhadaeth ddiplomyddol DPRK ac am diplomydd DPRK i gael mwy o nag un cyfrif banc yn yr UE a chyfyngiadau ar y defnydd o eiddo ystad go iawn gan y DPRK yn yr UE.

Mae'r gweithredoedd cyfreithiol yn darparu hefyd ar gyfer aelod-wladwriaethau gymryd camau pellach i atal addysgu neu hyfforddi gwladolion DPRK mewn disgyblaethau arbenigol a fyddai'n cyfrannu at raglenni niwclear neu ballistic-taflegryn DPRK yn; yn ogystal ag i atal cydweithredu gwyddonol a thechnegol sy'n ymwneud â phersonau neu grwpiau a noddir yn swyddogol gan neu cynrychioli'r DPRK ac eithrio ar gyfer cyfnewidiadau meddygol.

Fel sancsiynau presennol, mesurau caeth hyn wedi'u cynllunio yn y fath fodd ag i osgoi canlyniadau dyngarol andwyol ar boblogaeth sifil y wlad. Felly, maent yn cynnwys eithriadau ar gyfer bywoliaeth a dibenion dyngarol, lle y bo'n briodol.

Hefyd, ychwanegodd y UNSCR personau 11 10 ac endidau at y rhestr o rhai sy'n destun rhewi asedau yn ogystal â chyfyngiadau teithio ar gyfer pobl. Mae'r ychwanegiad hwn ei throsi i gyfraith yr UE gan benderfyniad y Cyngor a fabwysiadwyd ar 8 2016 Rhagfyr.

mesurau cyfyngol yr UE yn erbyn Gogledd Korea wedi eu cyflwyno ar 22 2006 Rhagfyr. Mae'r mesurau presennol yn gweithredu pob benderfyniadau UNSC fabwysiadwyd mewn ymateb i'r profion niwclear y DPRK ac lansio gan ddefnyddio technoleg taflegryn ballistic a chynnwys mesurau ymreolaethol ychwanegol yr UE. Maent yn targedu Gogledd Corea arfau niwclear a rhaglenni niwclear, arf arall o raglenni taflegryn ballistic dinistr torfol a. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys gwaharddiadau ar allforio a mewnforio o arfau, nwyddau, gwasanaethau a thechnoleg a allai gyfrannu at y rhaglenni hyn.

Mwy o wybodaeth

Datganiad gan y Llefarydd ar lansio taflegryn ballistic gan y DPRK o 12 2017 Chwefror

Cyngor Diogelwch Cryfhau Sancsiynau ar Gweriniaeth Ddemocrataidd Korea, unfrydol Mabwysiadu Datrys 2321 (2016) - 30 2016 Tachwedd

Penderfyniad y Cyngor o 8 2016 Rhagfyr

Gogledd Corea: UE yn mabwysiadu cyfyngiadau newydd ar fasnach, gwasanaethau ariannol, buddsoddi a thrafnidiaeth

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cyngor Ewropeaidd, Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (aseswyr academaidd allanol), Gogledd Corea, gwleidyddiaeth