#NorthKorea: UE yn ehangu sancsiynau yn erbyn Gweriniaeth Ddemocrataidd y Bobl o Korea (DPRK) yn unol â phenderfyniad y Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig

| Chwefror 27, 2017 | 0 Sylwadau

gogledd-korea-471178Ar 27 Chwefror 2017, mabwysiadodd y Cyngor weithredoedd cyfreithiol yn gosod mesurau cyfyngol pellach yn erbyn Gweriniaeth Democrataidd Pobl Corea (DPRK). Mae'r gweithredoedd cyfreithiol hyn yn trosi'r mesurau cyfyngol ychwanegol a osodwyd gan benderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig (UNSCR) 2321 a fabwysiadwyd ar 30 Tachwedd 2016.

Mae'r mesurau'n cynnwys cyfyngiadau ar drafodion mewn mwyn glo, haearn a haearn o'r DPRK, a gwaharddiad ar fewnforion copr, nicel, arian, sinc yn ogystal â cherfluniau o'r DPRK. Mae'r mesurau hefyd yn cynnwys gwaharddiad ar allforio hofrenyddion a llongau newydd i'r DPRK, tynhau'r cyfyngiadau presennol yn y sector trafnidiaeth yn ogystal ag yn y sector ariannol, fel gwaharddiad i genhadaeth ddiplomaidd DPRK ac i ddiplomydd DPRK gael mwy nag un cyfrif banc yn yr UE a chyfyngiadau ar ddefnyddio eiddo eiddo tiriog gan yr DPRK yn yr UE.

Mae'r gweithredoedd cyfreithiol hefyd yn darparu i aelod-wladwriaethau gymryd mesurau pellach i atal addysgu neu hyfforddiant arbenigol i ddinasyddion DPRK mewn disgyblaethau a fyddai'n cyfrannu at raglenni DPRK niwclear neu ddamweiniau balistig; yn ogystal ag atal cydweithrediad gwyddonol a thechnegol yn cynnwys personau neu grwpiau sy'n cael eu noddi'n swyddogol gan neu sy'n cynrychioli'r DPRK ac eithrio cyfnewidfeydd meddygol.

Fel y cosbau presennol, mae'r mesurau cyfyngol hyn wedi'u cynllunio mewn ffordd sy'n osgoi canlyniadau dyngarol anffafriol i boblogaeth sifil y wlad. Felly maent yn cynnwys eithriadau ar gyfer bywoliaeth a dibenion dyngarol, lle bo'n briodol.

Hefyd, ychwanegodd y UNSCR personau 11 10 ac endidau at y rhestr o rhai sy'n destun rhewi asedau yn ogystal â chyfyngiadau teithio ar gyfer pobl. Mae'r ychwanegiad hwn ei throsi i gyfraith yr UE gan benderfyniad y Cyngor a fabwysiadwyd ar 8 2016 Rhagfyr.

Cyflwynwyd mesurau cyfyngol yr UE yn erbyn Gogledd Corea ar 22 Rhagfyr 2006. Mae'r mesurau presennol yn gweithredu holl benderfyniadau UNSC a fabwysiadwyd mewn ymateb i brofion niwclear y DPRK a'u lansio gan ddefnyddio technoleg taflegrau balistig ac maent yn cynnwys mesurau ymreolaethol ychwanegol yr UE. Maent yn targedu arfau niwclear a rhaglenni niwclear Gogledd Corea, arf arall o ddinistrio torfol a rhaglenni taflegrau balistig. Mae'r mesurau'n cynnwys gwaharddiadau ar allforio a mewnforio breichiau, nwyddau, gwasanaethau a thechnoleg a allai gyfrannu at y rhaglenni hyn.

Mwy o wybodaeth

Datganiad gan y Llefarydd ar lansio taflegryn ballistic gan y DPRK o 12 2017 Chwefror

Cyngor Diogelwch Cryfhau Sancsiynau ar Gweriniaeth Ddemocrataidd Korea, unfrydol Mabwysiadu Datrys 2321 (2016) - 30 2016 Tachwedd

Penderfyniad y Cyngor o 8 2016 Rhagfyr

Gogledd Corea: UE yn mabwysiadu cyfyngiadau newydd ar fasnach, gwasanaethau ariannol, buddsoddi a thrafnidiaeth

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cyngor Ewropeaidd, Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (aseswyr academaidd allanol), Gogledd Corea, gwleidyddiaeth