#EUCO: Penaethiaid o lywodraeth yn cyfarfod mewn adeilad 'Europa' newydd

| Mawrth 9, 2017 | 0 Sylwadau

170309EUCOHeders2Bydd Penaethiaid Llywodraeth yn cyfarfod yn adeilad 'Europa' am y tro cyntaf yn uwchgynhadledd y Cyngor Ewropeaidd heddiw. Mae'r adeilad newydd yn welliant ar yr olygfa ithfaen binc, Justice Lipsius, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ar un cornel o Rond-point Schuman.

Gwnaed y penderfyniad i fuddsoddi mewn adeilad newydd yn gynnar yn y 2000 pan oedd yr Undeb Ewropeaidd yn paratoi i groesawu deg gwlad newydd. Mae'n ddealladwy na fydd gwladwriaethau a oedd unwaith yn rhan o'r hen Undeb Sofietaidd yn dymuno cyfarfod mewn adeilad a oedd yn ailddigwyddiad o gyfnod creulondeb Sofietaidd.

Y pensaer a'r peiriannydd Philippe Samyn yw partner arweiniol a dylunio yr adeilad a ddyluniwyd gan gonsortiwm Samyn and Partners (Gwlad Belg), Studio Valle Progettazioni (yr Eidal) a Buro Happold (Y Deyrnas Unedig).

Dywedodd Samyn: “Mae adeilad Europa yn gyfuniad o foderniaeth a threftadaeth hanesyddol. Roedd yr angen i gadw, adfer ac integreiddio rhan o'r Palas Preswyl yn her ond hefyd yn gyfle gwych. Mae hanes yr adeilad hwn yn caniatáu i ni gamu'n ôl i hanes Ewrop. ”

170309NEwOldYn Adeiladu

Mae'r ffasâd yn cynnwys hen fframiau derw a adferwyd o safleoedd dymchwel o bob cwr o Ewrop. Mae'r hen fframiau ffenestri dilys hyn wedi'u tyllu, eu glanhau, eu hadfer, eu farneisio a'u gosod mewn fframiau dur di-staen mawr i greu'r ffasâd hwn. Dywedodd Samyn: “Mae'n ffordd o hyrwyddo ailgylchu deunyddiau ond hefyd o dalu teyrnged i grefftwaith ac amrywiaeth ddiwylliannol Ewrop.”

Trafododd y pensaer hefyd siâp y llusern: “Roedd siâp y llusern yn angenrheidiol am ddau reswm: yn gyntaf, roedd gan y mannau a oedd i'w lleoli ar y gwahanol lefelau gyfrannau cynyddol ac yna'n gostwng. Yn ail, gellir esbonio sylfaen gul y llusern hefyd gan nad oedd yn bosibl gosod cefnogaeth strwythurol ar draws y safle cyfan oherwydd twnnel rheilffordd Schuman gerllaw. ”

170309LanternShape

Yn olaf, dywed Samyn iddo ddod â Georges Meurant i'r prosiect “oherwydd ei allu i gyfuno sgwariau, petryalau a lliwiau mewn cyfansoddiad unigryw sy'n ceisio creu amgylchedd croesawgar ac ymlaciol”.

Bydd yn ddiddorol gweld a yw'r amgylchedd ymlaciol hwn yn arwain at fwy o undod. Un o'r meysydd gwrthdaro posibl heddiw fydd y penderfyniad i adnewyddu mandad Donald Tusk fel llywydd y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer 1 Mehefin 2017 i 30 Tachwedd 2019 period. Gadewch i ni obeithio bod y Prif Weinidog Beata Szydło yn fwy hamddenol am ei enwebiad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, gwleidyddiaeth

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *