#Brexit: Llywydd y Cyngor Ewropeaidd yn Tusk yn cyfarfod â Phrif Weinidog y DU May

| Ebrill 6, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw (6 April), roedd Donald Tusk, Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, wedi siarad â Phrif Weinidog Cymru yn dilyn hysbysiad Erthygl 50 yr wythnos diwethaf. Yn rhyfeddol, dewisodd Prif Weinidog y DU ganolbwyntio ei sylwadau ar Gibraltar.

O ddarlleniad allan o swyddfa'r Prif Weinidog:

“Ailadroddodd y PM awydd y DU i sicrhau partneriaeth ddofn ac arbennig gyda'r Undeb Ewropeaidd yn dilyn ei hymadawiad, a nododd yr ymagwedd adeiladol a nodwyd gan y Cyngor yn ei ganllawiau drafft a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf.

“Dywedodd fod y DU yn edrych ymlaen at ddechrau trafodaethau yn ffurfiol unwaith y cytunodd yr Aelod-wladwriaethau 27 ar ganllawiau. Cytunodd y ddau arweinydd fod naws y trafodaethau wedi bod yn gadarnhaol ar y ddwy ochr, a chytunwyd y byddent yn ceisio cadw mewn cysylltiad agos wrth i'r trafodaethau fynd rhagddynt.

“Gwnaeth y PM yn glir hefyd, ar bwnc Gibraltar, nad oedd safbwynt y DU wedi newid: byddai'r DU yn ceisio'r fargen orau bosibl ar gyfer Gibraltar wrth i'r DU adael yr UE ac ni fyddai unrhyw drafodaeth ar sofraniaeth Gibraltar heb y caniatâd ei bobl.

“Gyda'r DU hefyd yn parhau i fod yn aelod llawn ac ymgysylltiedig o'r UE am y ddwy flynedd nesaf, bu'r PM a Donald Tusk hefyd yn trafod yr agenda ar gyfer cyfarfod nesaf Cyngor yr UE.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, gwleidyddiaeth, UK

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *