Cysylltu â ni

EU

#Europol: ddrwgdybir 107 cadw ac yn fwy na 900 ddioddefwyr posibl a nodwyd yn taro pan-Ewropeaidd yn erbyn ecsbloetio rhywiol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llun: Christophe Vander Ecken

Cefnogodd Europol wythnos weithredu ledled Ewrop a gynhaliwyd gan asiantaethau gorfodaeth cyfraith o gyfanswm o 22 aelod-wladwriaeth a thrydydd parti sydd â’r nod o grwpiau troseddau cyfundrefnol (OCG) yn masnachu unigolion bregus at ddibenion camfanteisio rhywiol. Rhwng 26 Mehefin a 2 Gorffennaf, targedwyd dwy ardal droseddu - masnachu mewn pobl (THB) a hwyluso mewnfudo anghyfreithlon (FII) - gyda chamau a gymerwyd i ddiogelu dioddefwyr a nodi'r rhai sy'n gyfrifol am eu masnachu a'u hecsbloetio rhywiol.

Trwy gydol y llawdriniaeth, a gydlynwyd gan Europol ac o dan arweiniad Awstria, gwiriwyd mwy na 126,927 o unigolion, ochr yn ochr â 6,363 o gerbydau a 4,245 o leoliadau - y gwyddys eu bod yn hwyluso'r camfanteisio (ardaloedd ardal golau coch, puteindai, fflatiau preifat, parlyrau tylino, meysydd awyr ond hefyd mannau croesi ffiniau tir a môr, ac ati). Rhoddwyd sylw arbennig i'r amgylchedd ar-lein, a ddefnyddir fel modd i hysbysebu dioddefwyr camfanteisio rhywiol, mae'r gweithgareddau a gyflawnir yn arwain at nodi a diogelu darpar ddioddefwyr masnachu mewn pobl.

O ganlyniad i'r hyn camau gweithredu eang, ddrwgdybir 107 eu cadw neu eu harestio am droseddau gan gynnwys masnachu mewn pobl a mewnfudo anghyfreithlon. 910 ddioddefwyr posibl o fasnachu yn cael eu nodi.

hysbyseb

Gwybodaeth a gesglir yn ystod y llawdriniaeth wedi arwain at lansio 25 ymholiadau newydd a datblygiadau cudd-wybodaeth eraill, er mwyn nodi a ddrwgdybir a dioddefwyr sy'n gysylltiedig ag achosion masnachu mewn pobl ar draws yr UE ychwanegol.

Ategu'r gweithgareddau gweithredol, ymgyrchoedd ac ymdrechion i godi ymwybyddiaeth ar y pwnc o fasnachu mewn pobl ar gyfer camfanteisio rhywiol yn cael eu cynnal, yn bennaf yn y prif feysydd awyr ymadael / mynediad ond hefyd drwy ymrwymiadau cymunedol.

Mae cyfnewid swyddogion heddlu arbenigol rhwng gwledydd tarddiad a chyrchfan, a drefnwyd gan Europol, wedi cyfrannu'n sylweddol at lwyddiant y camau gweithredu sy'n gysylltiedig â masnachu mewn pobl ar gyfer camfanteisio rhywiol.

hysbyseb

swyddogion gorfodi'r gyfraith yn y maes yn cael eu cefnogi 24 / 7 o ganolfan gydgysylltu gweithredol lleoli ym mhencadlys Europol yn The Hague. Yma, mae swyddogion Europol a swyddogion cyswllt, yn cynnig cyfnewid gwybodaeth yn gyflym trwy ddefnyddio sianeli diogel Europol, ac amser real groeswirio a dadansoddi cudd-wybodaeth a gasglwyd.

Mae cenedligrwydd y dioddefwyr masnachu mewn pobl, ac yr ddrwgdybir ei arestio yn ystod y cyfnod yr wythnos gweithredu, cadarnhau, ar hyn o bryd, nifer yr achosion o rhwydweithiau masnachu tarddu o Nigeria, De America a Dwyrain-Ewrop fel y rhai mwyaf gweithgar yn yr UE .

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd