Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Mae'r meiri'n cytuno, dylai'r Gyngres fuddsoddi mewn tai fforddiadwy

RHANNU:

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum requireitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae.

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llun: Shutterstock

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae canlynatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum requireitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur sapiente delectus, ut aut gwerthuiendis voluptatibus maiores alias canlynatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ymarfer corff quis nostrud ullamco labis nisi ut aliquip ex ea commodo canlynat.

hysbyseb

"Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat"

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita diffeio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assenda est, omnis dolor repellendus.

hysbyseb

Pariatur Nulla. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est labourum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi ailtire beatae vitae dicta sunt explicabo.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum ymarferiadem ullam corporis suscipit labiosam, nisi ut aliquid ex ea commodi canlynatur.

Yn wir, rydym yn credu ein bod ni'n hapus iawn, yn ein barn ni, yn ein barn ni, ni fyddwn ni'n barod, ni fyddwn ni'n barod, ni fyddwn ni'n barod, ni fyddwn ni'n ei ddiddymu, ni ddiddymwch ni na fyddwch ni'n ei gredu. molestias heblawuri sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est labourum et dolorum fuga.

coronafirws

SURE: Adroddiad yn cadarnhau llwyddiant offeryn wrth amddiffyn swyddi ac incwm

cyhoeddwyd

on

Daeth Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei ail adroddiad ar effaith SURE, yr offeryn € 100 biliwn a ddyluniwyd i amddiffyn swyddi ac incwm y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt.

Mae'r adroddiad yn canfod bod SURE wedi llwyddo i glustogi'r effaith economaidd-gymdeithasol ddifrifol sy'n deillio o'r pandemig COVID-19. Amcangyfrifir bod mesurau'r farchnad lafur genedlaethol a gefnogir gan SURE wedi lleihau diweithdra bron i 1.5 miliwn o bobl yn 2020. Mae SURE wedi helpu i gynnwys y cynnydd mewn diweithdra yn yr aelod-wladwriaethau buddiolol yn ystod yr argyfwng yn effeithiol. Diolch i SURE a mesurau cymorth eraill, mae'r cynnydd hwn mewn diweithdra wedi bod yn sylweddol llai nag yn ystod yr argyfwng ariannol byd-eang, er gwaethaf y cwymp llawer mwy mewn CMC.

Mae SURE yn elfen hanfodol o strategaeth gynhwysfawr yr UE i amddiffyn dinasyddion a lliniaru canlyniadau negyddol pandemig COVID-19. Mae'n darparu cymorth ariannol ar ffurf benthyciadau a roddir ar delerau ffafriol gan yr UE i Aelod-wladwriaethau i ariannu cynlluniau gwaith amser byr cenedlaethol, mesurau tebyg i gadw swyddi a chefnogi incwm - yn arbennig i'r hunangyflogedig, a rhai mesurau sy'n gysylltiedig ag iechyd. .

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae cyfanswm o € 94.3 biliwn o gymorth ariannol wedi'i gymeradwyo i 19 aelod-wladwriaeth, y mae € 89.6bn ohono wedi'i dalu. Gall SURE ddarparu bron i € 6bn o gymorth ariannol i aelod-wladwriaethau allan o'r cyfanswm amlen o € 100bn.

Prif ganfyddiadau

hysbyseb

Mae SURE wedi cefnogi oddeutu 31 miliwn o bobl yn 2020, y mae 22.5 miliwn ohonynt yn weithwyr ac 8.5 miliwn yn hunangyflogedig. Mae hyn yn cynrychioli mwy na chwarter cyfanswm y bobl a gyflogir yn yr 19 Aelod-wladwriaeth fuddiol.

At hynny, mae tua 2.5 miliwn o gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig COVID-19 wedi elwa o SURE, gan ganiatáu iddynt gadw gweithwyr.

O ystyried statws credyd cryf yr UE, mae Aelod-wladwriaethau buddiol wedi arbed amcangyfrif o € 8.2 biliwn mewn taliadau llog diolch i SURE.

Cododd y Comisiwn € 36 biliwn arall ar draws tri chyhoeddiad ers amser drafftio’r adroddiad cyntaf ym mis Mawrth 2021. Roedd y cyhoeddiadau hyn yn or-danysgrifio i raddau helaeth. Codwyd yr holl arian fel bondiau cymdeithasol, gan roi hyder i fuddsoddwyr fod eu harian yn mynd tuag at bwrpas cymdeithasol, a gwneud yr UE yn gyhoeddwr bondiau cymdeithasol mwyaf y byd.

Ar 4 Mawrth 2021, cyflwynodd y Comisiwn a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Mae'n amlinellu dull strategol o drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn ystod y pandemig a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi. Gydag EASE, mae'r Comisiwn yn hyrwyddo creu swyddi a phontio swydd-i-swydd, gan gynnwys tuag at y sectorau digidol a gwyrdd, ac yn gwahodd Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r arian UE sydd ar gael.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae cynllun SURE wedi profi ei werth ac yn parhau i gyflawni ei bwrpas. Fe wnaethon ni ei greu yn ystod argyfwng i gynyddu incwm pobl, amddiffyn eu teuluoedd a chadw eu bywoliaeth pan oedd ei angen arnyn nhw fwyaf. Gellir mesur ei lwyddiant yn ôl y ffigurau yn yr adroddiad heddiw, gan ddangos bod SURE wedi llwyddo i gadw miliynau lawer o Ewropeaid mewn swydd yn ystod gwaethaf yr argyfwng. Mae wedi chwarae rhan fawr yn ymateb cyffredinol Ewrop, a rhaid i ni hefyd ddiolch i lywodraethau cenedlaethol. Wrth i ni adael y pandemig, dylai ein dull gweithredu ganolbwyntio’n raddol ar hyrwyddo creu swyddi o safon a hwyluso trawsnewidiadau swydd-i-swydd trwy hyfforddiant a mesurau eraill. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Mae'r offeryn SURE wedi profi i fod yn arloesol ac yn anhepgor. Mae'n enghraifft ddisglair o Ewrop sy'n amddiffyn ac yn gweithio i bobl. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn nodi bod sicrhau cyllid ar gael i Aelod-wladwriaethau trwy SURE wedi helpu i osgoi hyd at 1.5 miliwn yn fwy o bobl yn mynd i ddiweithdra yn 2020. Helpodd SURE i atal y llif hwn. Nawr, mae'n rhaid i ni weithredu yr un mor gadarn a chyflym i roi polisïau gweithredol y farchnad lafur ar waith ar gyfer adferiad llawn swyddi yn y farchnad lafur sy'n newid. "

Cefndir

Cynigiodd y Comisiwn Reoliad SURE ar 2 Ebrill 2020, fel rhan o ymateb cychwynnol yr UE i'r pandemig. Fe'i mabwysiadwyd gan y Cyngor ar 19 Mai 2020, a daeth ar gael ar ôl i'r holl aelod-wladwriaethau lofnodi'r cytundebau gwarant ar 22 Medi 2020. Digwyddodd y taliad cyntaf bum wythnos ar ôl i SURE ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae'n galonogol bod yr arian a godwyd ar y farchnad o dan SURE wedi helpu gwledydd yr UE i sicrhau canlyniadau trawiadol mewn cyfnod byr. Ar gyfer y Comisiwn, mae SURE wedi gosod y llwyfan ar gyfer benthyca o dan offeryn adfer NextGenerationEU llawer mwy. Gyda € 49 biliwn wedi’i dalu i 13 o wledydd yr UE hyd yn hyn ac ychydig biliwn i raglenni cyllideb yr UE, mae NextGenerationEU hefyd yn sicrhau bod yr adferiad yn gweithio i bawb. ”

Adroddiad heddiw yw'r ail adroddiad ar SURE a gyfeiriwyd at y Cyngor, Senedd Ewrop, y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol (EFC) a'r Pwyllgor Cyflogaeth (EMCO). O dan Erthygl 14 o Reoliad SURE, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn gyhoeddi adroddiad o'r fath cyn pen 6 mis o'r diwrnod y daeth yr offeryn ar gael. Mae'r adroddiad cyntaf Cyhoeddwyd ar 22 Mawrth 2021. Bydd adroddiadau dilynol yn dilyn bob chwe mis cyhyd ag y bydd SURE ar gael.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae’r ail adroddiad hwn ar effaith SURE yn cadarnhau gwerth yr offeryn undod digynsail hwn. Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: 1.5 miliwn yn llai yn ddi-waith, 31 miliwn o weithwyr a 2.5 miliwn o gwmnïau wedi'u cefnogi, a mwy nag € 8 biliwn mewn arbedion llog. Rwy'n falch o'r stori lwyddiant Ewropeaidd sy'n SURE: stori lwyddiant y mae'n rhaid i ni adeiladu arni! ”

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi bondiau cymdeithasol i ariannu'r offeryn SURE ac yn defnyddio'r enillion i ddarparu benthyciadau cefn wrth gefn i aelod-wladwriaethau buddiolwyr. Mae mwy o wybodaeth am y bondiau hyn, ynghyd â throsolwg llawn o'r arian a godwyd o dan bob cyhoeddiad a'r aelod-wladwriaethau buddiolwr, ar gael ar-lein yma.

Mwy o wybodaeth

Ail adroddiad ar weithredu SURE

Gwefan SURE

Taflen Ffeithiau ar SURE

Rheoliad SURE

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Enillwyr Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc 2020-2021

cyhoeddwyd

on

Ar 19 Medi, cyhoeddodd y Comisiwn enillwyr y 32nd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc, gyda'r prif wobrau wedi'u dyfarnu i chwe phrosiect o Fwlgaria, yr Almaen, Iwerddon, Sbaen, Twrci a'r Wcráin. Bydd yr enillwyr yn derbyn € 7,000 am bob un o'u prosiectau rhagorol mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), yn ogystal ag yn y gwyddorau cymdeithasol. Ymhlith y nifer o bynciau ymchwil roedd cyfrifiadura cwantwm, celloedd solar arloesol ac ymchwiliad ystadegol i stereoteipio ar sail rhyw ymhlith plant 5-7 oed. Rhoddwyd yr ail a'r drydedd wobr i brosiectau o Fwlgaria, Tsiecia, Iwerddon, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Slofacia, y Swistir, Twrci, Belarus, a Chanada.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Llongyfarchiadau i holl enillwyr yr ornest eleni ar eu cyflawniad rhagorol. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos inni bwysigrwydd ymchwil ac arloesi rhagorol wrth oresgyn argyfyngau sy'n effeithio ar bob un ohonom. Mae'r gystadleuaeth hon yn dathlu cenhedlaeth newydd o ddoniau y bydd eu darganfyddiadau a'u harloesiadau yn hanfodol i lunio'r dyfodol yr ydym am fyw ynddo. Rwy'n wirioneddol falch o waith eithriadol ein hieuenctid."

Sefydlwyd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc gan y Comisiwn Ewropeaidd ym 1989 i annog cydweithredu a chyfnewid rhwng gwyddonwyr ifanc ac i roi'r cyfle iddynt gael eu tywys gan rai o ymchwilwyr amlycaf Ewrop. Mae hefyd yn ceisio annog pobl ifanc i astudio STEM ac i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth. Eleni, cymerodd 158 o wyddonwyr ifanc addawol, rhwng 14 ac 20 oed ac yn dod o 34 gwlad. Cyflwynodd y myfyrwyr 114 o wahanol brosiectau i reithgor rhyngwladol o wyddonwyr enwog, dan gadeiryddiaeth Dr Attila Borics o Academi Gwyddorau Hwngari. Rhannodd yr enillwyr gyfanswm o € 93,000 mewn arian gwobr, wedi'i rannu rhwng y 18 gwobr graidd, yn ogystal â gwobrau eraill, megis ymweliadau â rhai o'r sefydliadau a chwmnïau mwyaf arloesol yn Ewrop. Fe'u cyhoeddwyd yn ystod seremoni ym Mhrifysgol Salamanca, Sbaen, yn dilyn cystadleuaeth rithwir ddeuddydd. Mae'r rhestr fanwl o'r enillwyr ar gael yma ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Morwrol

Mae lefelau'r cefnforoedd yn parhau i godi - mae Gwasanaeth Morol Copernicus yn cyflwyno ei Adroddiad Ocean State newydd

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Morol Copernicus wedi rhyddhau ei bumed Adroddiad Ocean State. Mae'r adroddiad yn datgelu pa mor gyflym mae'r cefnfor yn newid ac yn disgrifio rhai o'r canlyniadau, gan gynnwys lefelau'r môr yn codi, cynhesu cefnforoedd, asideiddio'r cefnforoedd, dad-ocsigeniad y cefnfor, colli iâ môr a mudo pysgod.

Daeth Gwasanaeth Morol Copernicus, a weithredwyd gan Mercator Ocean International ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, wedi rhyddhau'r 5ed rhifyn o'i Adroddiad Copernicus Ocean State. Mae'n cynnwys crynodeb cryno sy'n dangos effeithiau newid yn yr hinsawdd ar y cefnfor. Yn cael ei ryddhau bob blwyddyn, mae hefyd yn tynnu sylw at dueddiadau allweddol a welwyd a'u canlyniadau sylweddol, gan gynnwys lefelau'r môr sy'n codi'n gyflym, cynhesu cefnforoedd, asideiddio'r cefnforoedd, dad-ocsigeniad cefnfor, a dirywiad yn iâ'r môr.

Gan ddefnyddio data lloeren, ar y safle mesuriadau a modelau, mae Adroddiad Ocean State yn cynnig trosolwg cynhwysfawr o'r wladwriaeth gyfredol, amrywiadau naturiol a newidiadau parhaus yn y cefnfor byd-eang a moroedd rhanbarthol Ewrop. Wedi'i ysgrifennu gan dros 150 o wyddonwyr o fwy na 30 o sefydliadau Ewropeaidd enwog, mae i fod i fod yn gyfeirnod ar gyfer y gymuned wyddonol, cyrff cenedlaethol a rhyngwladol, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a'r cyhoedd.

hysbyseb

Mae uchafbwyntiau allweddol Adroddiad Ocean State yn cynnwys:

  • Mae cynhesu cefnfor a rhew tir yn toddi yn achosi i lefelau'r môr godi 3.1 mm y flwyddyn
  • Mae maint iâ môr yr Arctig yn gostwng yn gyson; rhwng 1979 a 2020, collodd gyfwerth mewn arwynebedd o rew môr i tua 6 gwaith maint yr Almaen
  • Mae amrywioldeb eithafol o gyfnodau oer a thonnau gwres morol ym Môr y Gogledd yn gysylltiedig â newidiadau mewn dalfeydd gwadn, cimwch Ewropeaidd, draenog y môr, mulled goch a chrancod bwytadwy
  • Mae llygredd o weithgareddau tir fel ffermio a diwydiant yn achosi ewtroffeiddio cefnforoedd, gan effeithio ar ecosystemau cain
  • Mae cynhesu cefnfor a chynnydd halltedd wedi dwysáu ym Môr y Canoldir yn ystod y degawd diwethaf
  • Amcangyfrifir bod cynhesu Cefnfor yr Arctig yn cyfrannu bron i 4% at gynhesu cefnfor byd-eang

Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar ddangosyddion monitro cefnforoedd allweddol i olrhain sut mae'r cefnfor yn newid ac yn dadansoddi effaith y newidiadau hyn. Yn ogystal, mae'r adroddiad yn cynnwys adrannau ar lywodraethu cefnforoedd a datblygu offer a thechnolegau newydd ar gyfer monitro cefnforoedd, fel mynegai plancton-i-bysgod newydd sy'n deillio o loeren, cefnogi rheolaeth cefnfor a physgodfeydd, neu system ragweld ar gyfer slefrod môr ym Môr y Canoldir. Môr. Mae'r dangosyddion cefnfor wedi'u grwpio yn dair set: cyflwr corfforol y cefnfor (Cefnfor Glas), cyflwr biolegol a biocemegol y cefnfor (Cefnfor Gwyrdd) a chylch bywyd iâ arnofiol mewn rhanbarthau pegynol (Cefnfor Gwyn).

Cefnfor Glas - Newidiadau ac effaith

hysbyseb

Mae'r cefnfor ffisegol yn mynd trwy newidiadau digynsail; mae hyn yn cael effaith enfawr ar les dynol ac amgylcheddau morol. Mae tymheredd y môr arwyneb ac is-wyneb yn cynyddu ledled y byd, ac mae lefelau'r môr yn parhau i godi yn ôl cyfraddau brawychus: 2.5 mm y flwyddyn ym Môr y Canoldir a hyd at 3.1 mm y flwyddyn yn fyd-eang.

Weithiau gall y ffactorau hyn a ffactorau eraill gyfuno i achosi digwyddiadau eithafol sy'n effeithio ar ardaloedd bregus fel Fenis. Ym mis Tachwedd 2019, cyfunodd lefel y môr ar gyfartaledd anarferol o uchel, llanw cryf yn y gwanwyn ac amodau tywydd lleol a rhanbarthol eithafol i achosi copaon llanw eithriadol yn ninas yr Eidal - digwyddiad Acqua Alta, fel y'i gelwir - pan gododd lefelau dŵr i uchafswm o 1.89 m. Hwn oedd y lefel ddŵr uchaf a gofnodwyd er 1966 ac roedd mwy na 50% o'r ddinas dan ddŵr.

Cefnfor Gwyrdd: Newidiadau ac effaith

Mae llygredd maetholion o weithgareddau tir fel ffermio a diwydiant yn cael effaith ddinistriol ar ansawdd dŵr y cefnfor. Trwy ewtroffeiddio, gall tyfiant planhigion cynyddol arwain at lefelau ocsigen is mewn dŵr y môr a hyd yn oed rwystro golau haul naturiol, gydag effeithiau difrifol posibl ar amgylcheddau arfordirol a bioamrywiaeth forol. Felly mae Gwasanaeth Morol Copernicus wedi cyflwyno dangosydd monitro cefnfor newydd i fesur canrannau cymedrig blynyddol dyfroedd ewtroffig ac oligotroffig; bydd hyn yn cefnogi monitro moroedd rhanbarthol Ewrop ac yn diogelu ecosystemau morol cain rhag bygythiadau anthropogenig parhaus. Er enghraifft, mae'r adroddiad yn dangos bod y cynnwys ocsigen wedi bod yn gostwng yn y Môr Du ers i'r mesuriadau ddechrau ym 1955.

Yn ogystal, mae cynhesu dyfroedd y cefnfor wedi achosi i ryw fywyd morol fudo i ddyfroedd oerach, gan annog cyflwyno rhywogaethau anfrodorol. Digwyddodd enghraifft yn 2019 pan fudodd y pysgod llew gwenwynig o Gamlas Suez i Fôr ïonig oherwydd tymereddau uwch ym Masn Môr y Canoldir.

Cefnfor Gwyn: Newidiadau ac effaith

Mae'r adroddiad hefyd yn datgelu bod rhew môr yr Arctig yn parhau i fod ymhell islaw'r cyfartaledd a'i fod yn dirywio ar gyflymder brawychus. Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae rhew môr yr Arctig wedi gostwng yn gyson o ran maint a thrwch. Er 1979, mae'r gorchudd iâ ar gyfer mis Medi (yr haf yn isel) wedi gostwng 12.89% y degawd, gyda'r isaf erioed yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Gallai colli iâ môr yr Arctig yn barhaus gyfrannu at gynhesu rhanbarthol pellach, erydiad arfordiroedd yr Arctig a newidiadau mewn patrymau tywydd byd-eang.

Dywedodd Karina von Schuckmann, eigionegydd yng Ngwasanaeth Morol Copernicus a Chadeirydd Adroddiad Ocean State: “Mae newid yn yr hinsawdd, llygredd a gor-ddefnyddio wedi creu pwysau digynsail ar y cefnfor, sydd nid yn unig yn ffurfio 71% o arwyneb y Ddaear ond sydd hefyd yn gyfrifol ar gyfer rheoleiddio hinsawdd y Ddaear a chynnal bywyd. Mae monitro ac adrodd yn gywir ac yn amserol yn hanfodol ar gyfer deall y cefnfor fel y gallwn addasu i'w newidiadau. Mae Adroddiad Ocean State yn darparu paramedrau syml a hawdd eu deall i asesu cyflwr y cefnfor, sut mae'n amrywio a sut mae'n newid. Mae hefyd yn tynnu sylw at yr angen i lywodraethu i'n helpu ni i gyd i weithio gyda'n gilydd i leihau effeithiau niweidiol ac addasu i ddiogelu'r adnodd gwerthfawrocaf hwn a'i ecosystemau. "

Mae Adroddiad State Ocean Copernicus Marine bellach ar gael yma.

Gellir dod o hyd i holl Adroddiadau Talaith Cefnfor Morol Copernicus yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd