Ymhell o sylw'r cyfryngau, mae milisiaidd eithafol yng ngorllewin #Libya yn parhau ag ymgyrch terfysgaeth a throseddoldeb, gyda chymorth pwerau tramor

| Ebrill 25, 2019

Mae amrywiaeth o filitalau caled ac eithafol yng ngorllewin Libya, sy'n canolbwyntio ar brifddinas Tripoli, yn parhau i fod yn gyfrifol am ddwysáu trais a brawychus ar draws y wlad, gan fygwth y rhanbarth ehangach hefyd. Mae yna bryderon cynyddol bod ymdrechion i ddod â'r gwrthdaro i ateb heddychlon yn cael eu tanseilio gan y grwpiau hyn, sydd â chysylltiad mwy llac â Llywodraeth y Cytundeb Cenedlaethol.

Mae sylw rhyngwladol ar Libya wedi canolbwyntio yn ddiweddar ar luoedd cyffredinol y Cadfridog Khalifa Haftar yn y Dwyrain, yn enwedig o ystyried eu mellt yn symud ymlaen i gyrion Tripoli yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fodd bynnag, mae trafferth yn bragu yn hanner arall y wlad, wrth i grwpiau eithafol barhau i dynhau eu gafael ar offer plismona a diogelwch, i effaith greulon.

Er enghraifft, roedd Adroddwyd bod y Lluoedd Difrifol Arbennig, un o'r militias mwyaf o'r rhain, wedi herwgipio pedwar newyddiadurwr yn gweithio i Reuters ac Agence France Presse, yn ôl pob tebyg mewn ymateb i erthyglau beirniadol a gyhoeddwyd ganddynt ar eu rhan mewn masnachu pobl. Mewn mannau eraill, mae gan Sefydliad Jamestown disgrifiwyd y carchardai mae'r grwˆ p hwn yn eu rhedeg yn debyg i 'ffyrnigau artaith'.

Mae gan lawer o'r milisia treisgar eu gwreiddiau yn y fasnach masnachu mewnfudwyr. Yn ffigwr allweddol yn hyn o beth, mae Ahmed al-Dabbashi, a elwir yn fwy cyffredin fel 'Al Ammu' (yr ewythr), wedi cael ei hun yn destun cosbau Adrannau'r Cenhedloedd Unedig a Thrysorlys yr Unol Daleithiau, ar ôl cael ei gyhuddo o gludo miloedd o ymfudwyr yn anghyfreithlon yr wythnos ar draws Môr y Canoldir i'r Eidal, gan drechu cychod i ormodedd, gan arwain yn aml at nifer o farwolaethau trwy foddi. Credir bellach ei fod yn ffigwr allweddol ymhlith y milisia troseddol hwn.

Yn gynyddol, mae'r grwpiau hyn wedi dod o hyd i gefnogwyr, o ran cyllid, adnoddau a chyflenwadau arfau, yn Qatar a Thwrci. Yn aml darperir yr arfau hyn yn uniongyrchol i'r milisia, gan osgoi, a thanseilio, Llywodraeth y Cytundeb Cenedlaethol. Amcangyfrifon rhoi cyfanswm gwerth arfau Qatar a ddarperir i linellau caled Islamaidd yn Libya tua € 750m rhwng 2011 a 2017.

Mae Qatar wedi bod yn destun craffu o'r blaen am honni ei fod yn sianelu biliynau o ddoleri i sefydliadau eithafol a therfysgol ar draws y Dwyrain Canol a thu hwnt. Ym mis Ebrill y llynedd, BBC News Adroddwyd bod y wlad honedig yn talu mwy na $ 1bn pridwerth i aelodau o blaid hela frenhinol a herwgipiwyd yn Irac. Credwyd bod llawer o'r arian hwn yn nwylo'r eithafwyr Kataib Hezbollah. Mae'r symudiadau diweddaraf hyn yn Libya yn awgrymu bod eu hegni ar gyfer ariannu Islamists ar-lein yn parhau.

Mae llywodraethau Ewrop yn edrych yn briodol ar bryder am y gobaith o eithafwyr Libia Islamaidd yn cynyddu eu dylanwad llywodraethu ac yn ystwytho eu cyhyrau milwrol ar stepen drws y cyfandir.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Libya, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.