Ffocws rhyngwladol ar y Cytundeb #Dayton

| Ebrill 26, 2019

Trefnwyd bwrdd crwn rhyngwladol yn dod â gwleidyddion o'r Almaen, yr Eidal, Gwlad Belg, Slofacia ac o Senedd Ewrop at ei gilydd yr wythnos hon yng ngyrchfan sgïo Serbia Gweriniaeth Jahorina i archwilio ffyrdd o ddatblygu Republika Srpska ac amddiffyn darpariaethau Cytundeb 1995 Dayton o dan rhoddir cydnabyddiaeth ryngwladol i'r diriogaeth.

Trefnwyd y bwrdd crwn gan Sefydliad Milton Friedman yn yr Eidal, fel rhan o Fforwm Economaidd deuddydd a gynullwyd gan Lywyddiaeth Bosnia. Daeth y gynhadledd â grŵp amrywiol o wleidyddion Ewropeaidd ynghyd i archwilio “cyfleoedd gwleidyddol a chyfryngau newydd i gadw Cytundeb Dayton.”

“Gall y wlad hon fod yn Swistir y Balcanau,” meddai Frank Creyelman, seneddwr anrhydeddus yn Senedd Flanders, Gwlad Belg. “Ond ni ellir caru'r hyn nad yw'n hysbys. Mae angen gwneud mwy o ymdrech ar gyfryngau cymdeithasol. ”Aeth Mr Creyelman ymlaen i ddweud ei fod, fel aelod o gymuned Ffleminaidd Gwlad Belg, yn deall,“ Pa mor anodd yw byw mewn adeiladwaith arwynebol gyda gwahanol ddiwylliannau. ”Ond talodd clod i lywodraeth y Prif Weinidog Radovan Višković am ei ymdrechion i ddenu buddsoddwyr i Republika Srpska.

Dywedodd dirprwy yr Almaen, Waldemar Herdt, “Rwy'n meddwl sefydlu llwyfan yn y Bundestag am gydweithredu rhwng yr Almaen a Gweriniaeth Serb er mwyn cydweithio er mwyn cael gwell perthynas ar faterion busnes a gwleidyddol.”

Dywedodd yr ASE Eidaleg Giullia Moi ei bod wedi dod i Bosnia i gymryd rhan mewn cyfres o gyfarfodydd lefel uchel gyda Milorad Dodik, cadeirydd ac aelod Serbio ar lywyddiaeth ranbarthol Bosnia, am ddatblygiad economaidd. “Esboniais hefyd sut y gallai cyfryngau newydd a thechnolegau newydd fod yn sylfaenol i ddatblygiad y wlad hon, a fu'n rhyfela ers rhyfeloedd a gwrthdaro ac a oedd bellach yn dod yn heddwch parhaol ac yn ddatblygiad economaidd-gymdeithasol.”

Dywedodd Giacomo Bezzi, aelod o Senedd Rhanbarth Ymreolaethol Trentino-De Tyrol, yr Eidal, “Mae'r model o ymreolaeth yn Trentino-De Tolol yn enghraifft lwyddiannus i Republika Srbska.”

Nododd Alessandro Musolino, cyfarwyddwr gweithredol polisi tramor yn Sefydliad Milton Friedman, Rhufain, “Mae Republika Srbska ei hun yn enghraifft lwyddiannus o dan arweiniad yr Arlywydd Dodik.” Awgrymodd bartneriaeth gyda Trentol-De Tolino i hyrwyddo'r diriogaeth a denu buddsoddiad, gan ychwanegu, “Mae'n bwysig nad oes unrhyw ymyrraeth dramor mewn materion domestig.”

I gloi, dywedodd Valerio Cignetti, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gynghrair Ewropeaidd, “Roedd y bwrdd crwn yn brofiad diddorol a oedd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddarganfod potensial Gweriniaeth Serbia mewn sawl ardal wahanol. Archwiliwyd y berthynas rhwng y rhan hon o Bosnia a'r Undeb Ewropeaidd. Credaf yn bersonol fod angen i'r UE ddeall y sefyllfa ar lawr gwlad yn well, a chydlynu gwell cydweithrediad â Llywodraeth Gweriniaeth Serbia. Yn sicr, rhaid i ddatblygiad y rhan hon o Ranbarth y Balcanau fod yn un o flaenoriaethau'r Senedd Ewropeaidd newydd a gaiff ei hethol ar 26 Mai ”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth, Serbia

Sylwadau ar gau.