#Turkey - Amheuon dros hanes hunanladdiad “Spy”

| Ebrill 30, 2019

Mae awdurdodau Twrcaidd yn wynebu cwestiynau cynyddol dros y hunanladdiad y tu ôl i fariau gan ddyn a garcharwyd ar hawliadau ysbïo honedig. Yn ôl adroddiadau swyddogol, darganfuwyd Zaki YM Hasan yn farw yn ei gell fore Llun, gyda thrychineb y farwolaeth yn cael ei waethygu gan y canfyddiad eang ei fod yn cael ei ddal, ynghyd â pherson arall, i wneud pwynt gwleidyddol yn hytrach nag ar unrhyw pryderon diogelwch credadwy.

Wrth siarad ag Al-Arabiya, mab Hasan, Yussuf Mynegodd siom am driniaeth ei dad gan awdurdodau Twrcaidd, gan ddweud 'roeddem yn synnu iddo gael ei arestio yn sydyn ar ôl y cyhuddiadau ffug yn ei erbyn'. Galwodd hefyd ar arweinwyr y byd i ymchwilio i farwolaeth ei dad: 'Rydw i eisiau creu pwyllgor meddygol arbenigol, gan gynnwys meddyg o Balestina y gellir ymddiried ynddo a all fynd yno a gwneud yr awtopsi ar gorff fy nhad er mwyn dod o hyd i'r gwir ei hun. '

Yn yr un cyfweliad, dywedodd chwaer Hasan ei bod yn sicr na fyddai ei brawd wedi cyflawni hunanladdiad. Adleisiwyd yr anghrediniaeth hon mewn mannau eraill, yn enwedig ar gyfryngau cymdeithasol, gyda sylwebydd y Dwyrain Canol Ghanem Nuseibeh gan nodi bod y berthynas ysbïwr yn codi cwestiynau am Dwrci 'yn ffugio gwybodaeth allweddol ac yn gwneud enillion gwleidyddol o drasiedi ddynol'.

Mae enw da Llywodraeth Twrci o arestio'r rhai yr ystyriwyd eu bod yn fygythiad gan Ankara ar gyhuddiadau o “ysbïo” yn adnabyddus, ac yn ddiau mae wedi cyfrannu at amheuaeth naratif swyddogol Twrcaidd.

Roedd y dynion hyn wedi'u harestio yn y lle cyntaf hefyd wedi codi pryderon hawliau dynol, gyda llawer yn ofni na fyddent wedi cael treial teg o ystyried lefelau annibyniaeth barnwrol yn gwaethygu yn y wlad. Ym mis Medi y llynedd, roedd yr euogfarn a dedfrydu cyfreithwyr 20 disgrifiwyd gan Amnest Rhyngwladol fel 'gwanhau ymddiriedaeth y cyhoedd ymhellach yn y system farnwrol yn y wlad'.

Mae camau diweddar gan lywodraeth Twrcaidd, yn ddomestig a thramor, wedi ysgogi cwestiynau am wir gymhellion Ankara. Dim ond yr wythnos diwethaf, mae'n i'r amlwg bod y llywodraeth wedi bod yn darparu cyllid ac arfau i filitias caled, Islamaidd yn Libya. Bydd y bennod “ysbïo” barhaus hon ond yn ychwanegu at y cwestiynau.

Nid yw dealltwriaeth hunanladdiad Hasan, y gellir ei lladd, yn gwbl ddealladwy eto. Yr hyn sy'n glir, fodd bynnag, yw bod yr hunanladdiad wedi taflu sylw newydd at “gyfiawnder” ac amodau carchar sydd wedi'u cymell yn wleidyddol yn y wlad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth, Twrci

Sylwadau ar gau.