Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

| Efallai y 20, 2019

Mae Al Jazeera wedi cael ei orfodi i ddileu fideo a honnodd bod Iddewon yn “manteisio ar yr Holocost” ac mai Israel oedd “buddiolwr mwyaf” yr hil-laddiad. Cafodd y fideo, a gyhoeddwyd gan ei sianel Arabeg 'AJ +' ar-lein, ei dynnu ar ôl dim ond ar ôl iddo wynebu dicter a ffiaidd ar-lein, yn ysgrifennu Louis Auge.

Roedd y cynnwys gwrth-Semitaidd yn awgrymu bod mynediad y gymuned Iddewig i “sefydliadau adnoddau ariannol [a] cyfryngau” yn golygu ei bod yn “gallu rhoi sylw arbennig” i ddioddefaint yr Iddewon, a honnodd mai “yr iawndaliadau a dderbyniodd Israel oedd anghymesur ”ar ôl yr Holocost.

Fe wnaeth Al Jazeera dynnu'r fideo oddi ar y we a chyhoeddodd ddatganiad taer yn honni bod y fideo “wedi torri safonau golygyddol y rhwydwaith” ond yn cynnig dim condemniad cryfach. Cafodd dau newyddiadurwr sy'n ymwneud â chynhyrchu'r cynnwys eu hatal hefyd, yn ôl y rhwydwaith.

Mae llawer o sylwebwyr a defnyddwyr ar-lein wedi bod yn gyflym i dynnu sylw at y ffaith nad dyma'r tro cyntaf i rwydwaith sy'n cael ei redeg gan y wladwriaeth Qatar gyhoeddi cynnwys gwrth-Semitaidd neu eithafol. Yn hytrach nag un tro, fe wnaethant nodi, mae'r digwyddiad diweddaraf hwn yn bennod arall mewn cyfres hir o gynnwys amheus ac eithafol a ddarlledir gan sianel Arabeg Al Jazeera.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Dramor Israel, Emmanuel Nahshon, fod y fideo yn cynrychioli “y math gwaethaf o ddrwg niweidiol” ac ychwanegodd “dyna sut mae Al Jazeera yn ysgwyd pobl ifanc yn y byd Arabaidd ac yn parhau â chasineb tuag at Israel a'r Iddewon.” Llefarydd ar ran Prif Weinidog Israel, Benjamin Cyfeiriodd Netanyahu at Al Jazeera fel “peiriant propaganda yn annog”. Ar Twitter, nifer o ddefnyddwyr, gan gynnwys mab Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump, Donald Trump Jr, a alwodd ar Facebook i wahardd AJ + am “gyhoeddi Fideos Fideos Holocost yn agored.”

Ers dileu'r fideo, mae hefyd wedi dod i'r amlwg bod un o'r newyddiadurwyr a fu'n ymwneud â'r fideo, Marah Elwadia, wedi postio tweets gwrth-Semitaidd mor gynnar â 2012. Roedd un o'r tweets hyn yn cynnwys yr hashtag “#fuckjews”.

Mae'r datguddiad hwn hefyd wedi cwestiynu gwir “safonau golygyddol” y sianel. Bod y fideo wedi'i ddileu dim ond ar ôl i gyfryngau cymdeithasol frwydro yn erbyn ysgogi mwy fyth o ddyfalu ynghylch yr hyn y mae'r “safonau” hyn yn ei olygu.

Mynegodd llawer o ddefnyddwyr hefyd ddryswch ynghylch sut y gallai'r fideo fod wedi pasio trwy haenau o oruchwyliaeth olygyddol heb bryderon difrifol yn cael eu codi am y cynnwys gwrth-Semitaidd yr oedd yn ei gynnwys.

Galwyd y safonau golygyddol hyn yn gwestiwn difrifol o'r blaen. Yn 2009, ymddangosodd clerigwr Mwslimaidd Yusuf al-Qaradawi o Fwslimiaid ar Al Jazeera yn canmol Hitler am gynnal yr Holocost. Yr wythnos ddiwethaf, canfuwyd bod yr un clerig wedi ysgrifennu cyflwyniad ar gyfer ap, 'Euro Fatwa', a oedd yn cynnwys iaith wrth-Semitaidd ac yn ddiweddarach wedi'i wahardd gan Google am dorri canllawiau ar lefaru casineb a chynnwys sarhaus.

Yn fwy diweddar, yn 2017, fe wnaeth sianel Al Jazeera Saesneg drydaru, ac yna ei dileu, cartŵn antisemitig oedd yn honni bod plot Iddewig yn gwadu newid yn yr hinsawdd.

Daw'r digwyddiad diweddaraf ar adeg o bryderon cynyddol am allfeydd newyddion sy'n eiddo i'r wladwriaeth sy'n gweithredu yn y Gorllewin. Y Deyrnas Unedig gwahardd Iran's Press TV ynghylch pryderon bod ei benderfyniadau golygyddol yn cael eu gwneud yn Tehran yn hytrach na Llundain; ac mae wedi bod Adroddwyd bod Press TV bellach wedi'i “gau i lawr” ar lwyfannau Google, gan gynnwys YouTube a Gmail.

Rheoleiddiwr Cyfryngau y DU, Ofcom, hefyd gadarnhau y mis hwn ei fod yn cynnal ymchwiliad i Tsieina Global Television Network (CGTN), y sianel newyddion ryngwladol o China Central Television (CCTV) a allai ei weld yn cyrraedd tynged tebyg i Press TV.

Mae'n dal i'w weld os bydd yr enghraifft ddiweddaraf hon o wrth-Semitiaeth a ddarlledir yn gyhoeddus gan Al Jazeera yn ysgogi ymchwiliadau a galwadau newydd i arweinwyr Prydain ac Ewrop gymryd camau yn erbyn y sianel.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth, Crefydd

Sylwadau ar gau.