Mae #Huawei yn galw ar yr Unol Daleithiau i addasu ei ddull o fynd i'r afael â seiberddiogelwch yn effeithiol

| Efallai y 30, 2019

Ffeiliodd Huawei gynnig am ddyfarniad cryno fel rhan o'r broses i herio cyfansoddiadoldeb Adran 889 o Ddeddf Awdurdodi Amddiffyn Cenedlaethol 2019 (2019 NDAA) ar Fai 29, 2019. Galwodd hefyd ar lywodraeth yr Unol Daleithiau i atal ei ymgyrch yn erbyn Huawei a gymeradwywyd gan y wladwriaeth oherwydd na fydd yn cyflawni cybersecurity.

Ni fydd gwahardd Huawei gan ddefnyddio seiberddiogelwch yn esgus “yn gwneud dim i wneud rhwydweithiau'n fwy diogel. Maent yn darparu synnwyr ffug o ddiogelwch, ac yn tynnu sylw oddi ar yr heriau gwirioneddol a wynebwn, ”meddai Song Liuping, prif swyddog cyfreithiol Huawei. “Mae gwleidyddion yn yr Unol Daleithiau yn defnyddio cryfder cenedl gyfan i ddod ar ôl cwmni preifat,” nododd Song. “Nid yw hyn yn normal. Heb ei weld erioed mewn hanes. ”

“Nid yw llywodraeth yr UD wedi darparu unrhyw dystiolaeth i ddangos bod Huawei yn fygythiad diogelwch. Nid oes gwn, dim mwg. Dim ond dyfalu, ”ychwanegodd Song.

Yn y gŵyn, mae Huawei yn dadlau bod Adran 889 o'r 2019 yn seinio Huawei yn ôl enw ac nid yn unig yn barchu asiantaethau llywodraeth yr UD rhag prynu offer a gwasanaethau Huawei, ond hefyd yn eu rhwymo rhag contractio neu ddyfarnu grantiau neu fenthyciadau i drydydd parti sy'n prynu Huawei offer neu wasanaethau — hyd yn oed os nad oes unrhyw effaith neu gysylltiad â llywodraeth yr UD.

Cyfeiriodd Song hefyd at ychwanegu Huawei i'r “Entity List” gan Adran Fasnach yr UD bythefnos yn ôl. “Mae hyn yn gosod cynsail peryglus. Heddiw mae'n delathrebu a Huawei. Yfory, eich diwydiant chi, eich cwmni chi, eich defnyddwyr, fydd e, ”meddai.

“Y system farnwrol yw'r llinell amddiffyn olaf ar gyfer cyfiawnder. Mae gan Huawei hyder yn annibyniaeth a chywirdeb system farnwrol yr UD. Gobeithiwn y gall camgymeriadau yn yr NDAA gael eu cywiro gan y llys, ”ychwanegodd Song.

Dywedodd Glen Nager, prif gynghorydd Huawei ar gyfer yr achos, fod Adran 889 o'r 2019 NDAA yn torri Bil Attainder, Proses Dyladwy, a Breinio yn Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Felly, mae'r achos yn “fater cyfreithiol” yn unig gan nad oes unrhyw ffeithiau dan sylw, gan gyfiawnhau'r cynnig am ddyfarniad cryno i gyflymu'r broses.

Cred Huawei na fydd ataliad yr Unol Daleithiau o Huawei yn helpu i wneud rhwydweithiau'n fwy diogel. Mae Huawei yn disgwyl i'r Unol Daleithiau gymryd y dull iawn a mabwysiadu mesurau gonest ac effeithiol i wella seiberddiogelwch i bawb, os mai diogelwch yw nod go iawn llywodraeth yr UD.

Yn unol â gorchymyn cofrestru llys, mae gwrandawiad ar y cynnig wedi'i osod ar gyfer 19 Medi.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.