Cysylltu â ni

Gwobrau

Y sefydliad hawliau sifil #NewEuropeans i dderbyn #SchwarzkopfEuropeAward yn Berlin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r sefydliad hawliau sifil New Europeans wedi ennill Gwobr fawreddog Schwarzkopf Europe yn dilyn arolwg barn ar-lein o bobl ifanc 18 i 35 oed ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd Ewropeaid newydd yn derbyn y wobr mewn seremoni ym Merlin heddiw (3 Mehefin) - bydd y wobr yn cael ei chyflwyno gan gyn-Arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz, ei hun yn gyn-dderbynnydd y wobr.

Dim ond yr eildro yn hanes y wobr iddo gael ei ennill gan sefydliad. Y llynedd enillodd Margrethe Vestager, comisiynydd y gystadleuaeth, y wobr.

hysbyseb

Roedd rhestr fer y wobr yn cynnwys y newyddiadurwr Eidalaidd Roberto Saviano ac erlynydd Rwmania Laura Codruta Kövesi.

Dewiswyd Ewropeaid newydd oherwydd ei ymgyrch dros Gerdyn Gwyrdd yr UE i ffonio hawliau a statws dinasyddion yr UE yn y DU a Phrydeinwyr yn Ewrop ar ôl Brexit.

Wrth siarad am y wobr, dywedodd sylfaenydd New Europeans, Roger Casale: “Rydyn ni wrth ein boddau o dderbyn y wobr hon a ddaw ar adeg pan mae mwy a mwy o bobl yn siarad am yr angen i ddinasyddion gymryd perchnogaeth o ddyfodol Ewrop.

hysbyseb

“Daliodd ein cynnig Cerdyn Gwyrdd y dychymyg ond yr hyn sy'n wirioneddol bwysig i ni yw bod rôl cymdeithas sifil wedi'i chydnabod.

"Rydyn ni'n un o lawer o sefydliadau yn Ewrop sy'n gweithio o ddydd i ddydd i amddiffyn hawliau sifil ac i sicrhau bod y prosiect Ewropeaidd yn cyflawni ei ddelfrydau."

Wedi'i sefydlu yn Llundain yn 2013 gan y cyn AS Llafur Roger Casale, mae Ewropeaid Newydd bellach yn weithredol mewn sawl aelod-wladwriaeth o'r UE o'i ganolfan ym Mrwsel.

Mae'r sefydliad yn hyrwyddo hawliau dinasyddion yr UE ac yn gweithio i Ewrop o'r dinasyddion: “Rydyn ni eisiau Ewrop o'r dinasyddion - cydraddoldeb, amrywiaeth a chyfiawnder cymdeithasol, wedi'i hangori mewn hawliau dynol," ychwanegodd Casale.

Mae Ewropeaid newydd wedi arwain yr ymgyrch am warantau unochrog i ddinasyddion yr UE yn y DU a Brythoniaid yn Ewrop ac ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop i ymchwilio i ddifreinio dinasyddion symudol yr UE o'r etholiadau seneddol Ewropeaidd 2019.

Derbyniwyd negeseuon eang o gefnogaeth gan sefydliadau ar draws yr UE.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Alliance4Europe, Sonja Stuchtey: “Ein cartref Ewropeaidd a rennir yr ydym yn ei adeiladu fel grwpiau cymdeithas sifil - yn enwedig pan ymddengys bod lleisiau gwleidyddiaeth yn colli'r anghenion a'r dyheadau.

"Diolch i chi, Ewropeaid Newydd, am leisio anghenion dinasyddion Ewropeaidd sy'n credu yn y freuddwyd a rennir am Ewrop sy'n unedig mewn amrywiaeth."

Dywedodd István Hegedūs, Cadeirydd, Cymdeithas Ewrop Hwngari: “Mae eich ymgyrchoedd parhaus yn galonogol iawn i lawer ohonom yn Hwngari sydd ar hyn o bryd yn teimlo’r pwysau cynyddol a achosir gan lywodraeth afreolaidd a gwrth-Ewropeaidd."

Dywedodd Rocio Santos, cyd-sylfaenydd ac aelod o fwrdd Europeistas: "Rydym yn arbennig o falch ein bod wedi cwrdd ag Ewropeaid Newydd yn y llwybr cyffredin hwn, ac i rannu rhai mentrau fel yr #EUDayInitiative ar gyfer gwneud Diwrnod Ewrop yn wyliau yn yr UE gyfan fel a symbol o'n hundeb. "

Dywedodd Prif Olygydd Europa United, Ken Sweeney: "Wrth inni symud i gyfnod tyngedfennol yn hanes Ewrop, mae bellach yn fwy nag erioed, bod sefydliadau fel Ewropeaid newydd yn bodoli er mwyn dal rhanddeiliaid Ewrop, cyhoeddus a phreifat. yn atebol. "

Bydd cynulleidfa o fyfyrwyr, tanciau meddwl, cynrychiolwyr cymdeithas sifil yn ogystal â gwleidyddion a diplomyddion yn bresennol yn y seremoni wobrwyo.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gyd-gynnal gan André Schmitz-Schwarzkopf, cadeirydd Bwrdd Sefydliad Schwarzkopf a Richard Kühnel.

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd