Gwŷs Trwmp #Qatar Emir i esbonio camau ansefydlogi

| Mehefin 12, 2019

Ddydd Gwener diwethaf, cyhoeddodd y Tŷ Gwyn y bydd Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, yn ymweld â'r Unol Daleithiau fis nesaf. Yn sicr, bydd Doha yn trafod yr ymweliad, mae'n debyg y bydd yn cyfarfod anghyfforddus i frenhines y Gwlff, gyda ffynonellau rhanbarthol yn cyfaddef yn breifat y gall yr Emir ddisgwyl i Gomander yr Unol Daleithiau yn y Prif Weithredwr lwyddo wrth i weithredoedd y wlad lwyddo yn dilyn cyfarfod Arweinwyr Arabaidd ym Mecca a pharodrwydd rhanbarthol parhaus.

Mae gweithredoedd Qatar yn cael eu gweld gan weinyddiaeth yr UD fel rhai sy'n gwrth-ddweud America i deyrnasu mewn Iran sy'n gynyddol gelyniaethus ac ymosodol. Yn dilyn y cyfarfod yn Mecca, ychydig o ymdrech a wnaeth Qatar i ymuno â gwladwriaethau eraill y Gwlff i ddod o hyd i gonsensws ar eu hagwedd at Iran. Y rhwystredigaeth fwyaf oedd â phenderfyniad Qatar i beidio ag ymgysylltu o ddifrif â'r cyfarfod ei hun, yn hytrach na dewis eu cwynion drwy'r cyfryngau wedyn. I lawer roedd yn cynrychioli eu diffyg parodrwydd i weithio mewn partneriaeth â'u cymdogion.

Mae ymosodiadau diweddar ar Borth Fujiairah yr Emiraethau Arabaidd Unedig a streic drôn ar biblinellau Saudi Aramco wedi cynyddu tensiynau rhanbarthol. Yn y Cenhedloedd Unedig yr wythnos diwethaf, Norwy, yr Emiradau Arabaidd Unedig a Saudi Arabia, y tair gwlad yr effeithiodd y digwyddiad Fujairah ar eu llongau, cyflwyno tystiolaeth yn awgrymu'n gryf bod actor y wladwriaeth y tu ôl i'r digwyddiadau, gyda llawer yn gweld llaw ddinistriol Tehran yn gyfrifol.

Yn achos ymosodiad Aramco, roedd y cysylltiad ag Iran yn gliriach, gyda'u dirprwy Yemeni, yr Houthi yn gwrthryfela, gan hawlio cyfrifoldeb. Mae actorion rhanbarthol a rhyngwladol wedi mynegi pryderon eang am ymdrechion ansefydlogi Iran, a sbardunwyd gan eu hamau o ymwneud â'r ymosodiadau diweddaraf hyn. Mae Qatar, fodd bynnag, yn eithriad nodedig, yn ôl pob golwg yn brin o effaith ddinistriol y Ayatollah a'i ymosodwyr IRGC yn dal i geisio.

Mae Doha wedi mynd yn bell iawn yn y blynyddoedd diwethaf i glyd i Iran. Daw hyn er gwaethaf y bygythiad amlwg a achoswyd i'w cymdogion, yr ymdrechion i ennyn aflonyddwch mewn gwledydd sydd fel arall yn sefydlog a'i elyniaeth agored i'r dull mwy goddefgar, agored a fabwysiadwyd gan wladwriaethau eraill y Gwlff. Yn hyn o beth, gwelir Qatar yn sefyll ar wahân i weddill y GCC o ran nid yn unig yn methu â gwrthwynebu gelyniaeth Iran, ond mewn rhai achosion, yn ei annog yn ddoeth.

Dolenni dogfenedig Doha i eithafwyr a sefydliadau terfysgol, sydd hefyd yn mwynhau perthynas agos ag Iran, yw'r enghraifft orau o hyn efallai. Yn 2015, er enghraifft, Qatar yn y diwedd dosbarthu mwy na $ 1bn mewn cronfeydd pridwerth i sefydliadau terfysgol, gyda rhan sylweddol yn dod i ddwylo dirprwyon Iranaidd hysbys, fel Kata'ib Hezbollah, y credir iddi fod wedi trefnu cannoedd o ymosodiadau ar filwyr Americanaidd yn y blynyddoedd diwethaf. Yn ogystal â hyn, mae Al-Jazeera Arabic, llefarydd cyfundrefn Qatar, wedi cynnal lleisiau eithafol yn gefnogol i ymladd Iran.

Nid yw'n syndod bod yr Arlywydd Trump ac amynedd America wedi gwisgo'n denau. Tra bod Washington wedi gallu dibynnu ar ei gynghreiriaid eraill yn y Gwlff am gymorth i bwyso ar Tehran i fynd yn ôl i lawr, bydd yn flin nad yw Qatar wedi cefnogi'r ymdrechion hyn. Mae'n ymddangos y bydd dicter yn awr yn cael ei sianelu yn uniongyrchol yn yr Emir, yn yr hyn y bydd llawer yn gobeithio ei weld yn ailystyried cefnogaeth barhaus Doha ar gyfer aflonyddwch pellach yn y Dwyrain Canol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth, Emiradau Arabaidd Unedig

Sylwadau ar gau.