Cysylltu â ni

Frontpage

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Uwchgynhadledd Dushanbe, a gynhelir ym mhrifddinas Tajikistan ar Fehefin 15fed, yn barhad o ymdrechion y Gynhadledd ar Ryngweithio a Mesurau Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), sy'n cynnwys 27 aelod-wladwriaeth. Bydd yr uwchgynhadledd yn dwyn ynghyd ddirprwyaethau lefel uchel y disgwylir iddynt fabwysiadu dogfen uchelgeisiol, Datganiad Dushanbe, a fydd yn ymdrin â phob mater o gydweithredu o fewn CICA.

Mae'r Aelod-wladwriaethau, tra'n cadarnhau eu hymrwymiad i Siarter y Cenhedloedd Unedig, yn credu mai dim ond trwy ddeialog a chydweithrediad y gall heddwch a diogelwch yn Asia arwain at faes diogelwch cyffredin na ellir ei rannu yn Asia lle mae pob gwladwriaeth yn cydfodoli'n heddychlon a'u pobl yn byw yn heddwch, rhyddid a ffyniant.

hysbyseb

Cyn y prif ddigwyddiad, ar y 14th y bydd uwchgynhadledd Sefydliad Cydweithredu Shanghai yn digwydd, bydd hefyd yn cynnwys aelod-wladwriaethau CICA. Hwn fydd uwchgynhadledd 5th penaethiaid gwladwriaeth CICA, y caiff ei sefydliad ei gredydu i lywydd cyntaf Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev a gyhoeddodd y fenter yn 1992.

“(Yr agwedd) yr hoffwn i drigo arni yw problem heddwch a diogelwch ar ein cyfandir - Asia, neu hyd yn oed yn ehangach - Ewrasia. Rydym yn siarad am fenter Gweriniaeth Kazakhstan i gynnal y Gynhadledd ar Fesurau Adeiladu Rhyngweithio a Hyder yn Asia. Mae'r syniad o greu strwythurau diogelwch a chydweithrediad cyfandirol yn Asia yn null yr un strwythurau yn Ewrop wedi bod yn yr awyr ers amser maith, ond nid yw wedi derbyn cefnogaeth eang eto, "- Nursultan Nazarbayev, yn siarad yn y 47ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Hydref 1992.

Ymhlith y cynrychiolwyr yn yr uwchgynhadledd bydd Ei Ardderchogrwydd Xi Jinping, Llywydd Gweriniaeth Pobl Tsieina, a fydd yn trafod y sefyllfa o ran y rhyfel masnach sy'n datblygu gyda'r Unol Daleithiau. Datgelodd yr arweinydd Tsieineaidd, sydd eisoes yn Dushanbe, ddoe (Mehefin 12th), ei lyfr 'The Governance of China' sy'n amlinellu ei feddyliau gwleidyddol.

hysbyseb

Bydd Kassym-Jomart Tokayev, Llywydd newydd Kazakhstan, yn siarad am y sefyllfa yn Affganistan, lle mae ofnau'n cael eu lleisio ar hyn o bryd am adleoli milwriaethwyr Islamaidd o Irac a Syria. Bydd hefyd yn ailadrodd galwad Kazakhstan am yr UE, UDA, Rwsia a Tsieina i eistedd gyda'i gilydd wrth y bwrdd trafod.

Bydd Arlywydd Iran Hassan Rouhani, a Recep Tayyip Erdoğan o Dwrci hefyd yn bresennol.

Bydd penaethiaid dirprwyaethau yn nodi eu dulliau priodol o sicrhau diogelwch rhanbarthol a byd-eang, bydd sylw hefyd yn cael ei roi i faterion diogelwch a sefydlogrwydd strategol, materion yn ymwneud â delio â gwahanol heriau a bygythiadau. Bydd arweinyddiaeth Palesteinaidd yn bresennol, ac felly mae'n bosibl y trafodir 'bargen fawr' y ganrif yn yr Unol Daleithiau, ynghyd â'r sefyllfa ym Mhenrhyn Corea.

Materion eraill a phwysig ar yr agenda fydd mynd i'r afael â gwyngalchu arian, seiberdroseddu, technoleg gwybodaeth, effeithlonrwydd ynni, datblygu seilwaith, amaethyddiaeth, busnesau bach a chanolig, iechyd ac addysg er mwyn cryfhau cadernid y gwladwriaethau.

Ers ei sefydlu, mae CICA wedi'i gredydu â darparu fforwm lle gall India a Phacistan leisio eu gwahaniaethau a thrafod mewn amgylchedd cyfeillgar a niwtral. Ers yr uwchgynhadledd ddiwethaf bu mwy o densiwn a gwrthdaro rhwng yr awyr a'r ddaear rhwng y ddwy wlad arfog niwclear dros Kashmir, sydd wedi golygu colli bywydau milwrol a sifil, a gobeithir y bydd CICA yn chwarae rhan wrth leihau'r risg o wrthdaro pellach .

Yn ogystal ag aelod-wladwriaethau CICA, 13 o arsylwyr, gan gynnwys cynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol - y Cenhedloedd Unedig, Cynghrair y Taleithiau Arabaidd, y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo, y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE), a Chynulliad Seneddol Bydd gwledydd sy'n siarad Turkic yn cymryd rhan.

Er nad yw CICA hyd yma yn sefydliad pwerus sy'n gallu datrys yr holl broblemau sy'n dod i'r amlwg neu wrthdaro sydd wedi'i rewi ar yr un pryd, fodd bynnag, mae'n llwyfan effeithiol ar gyfer cyfryngu a chydweithredu.

Mae llawer o arweinwyr Asiaidd yn deall ac yn cydnabod yr angen i ailfformatio gweithgareddau CICA, sydd eisoes wedi gweithredu'n llwyddiannus fel fforwm a llwyfan deialog rhyngwladol, ac i'w drawsnewid yn sefydliad a fydd yn gallu delio â phroblemau rhynglywodraethol brys, yn bennaf cydweithrediad economaidd a'r datrys gwrthdaro presennol.

Hynny yw, ar gyfer yr hyn a ddylai fod yn gymar Asiaidd y OSCE, dylai maes gweithgarwch eang fod yn ei le eisoes. Mae'r holl waith blaenorol ar ddatblygu'r CICA yn rhoi sail i ystyried bod y prosiect newydd yn realistig ac yn gynaliadwy.

O ystyried maint a chwmpas y prosiect hwn, sy'n cynnwys gwladwriaethau y mae tua hanner poblogaeth y byd yn byw ynddynt, ni ddylem anghofio sut y dechreuodd y broses hon.

Disgwylir i dros newyddiadurwyr rhyngwladol 650 yn Dushanbe dalu am y digwyddiad.

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd