Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

| Mehefin 13, 2019

Mae Uwchgynhadledd Dushanbe, a gynhelir ym mhrifddinas Tajikistan ar Fehefin 15th, yn barhad o ymdrechion y Gynhadledd ar Ryngweithio a Mesurau Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), y mae 27 yn ei datgan yn aelodau. Bydd yr uwchgynhadledd yn dwyn ynghyd ddirprwyaethau lefel uchel y disgwylir iddynt fabwysiadu dogfen uchelgeisiol, Dushanbe Statement, a fydd yn cwmpasu holl faterion cydweithredu o fewn CICA.

Mae'r Aelod-wladwriaethau, tra'n cadarnhau eu hymrwymiad i Siarter y Cenhedloedd Unedig, yn credu mai dim ond trwy ddeialog a chydweithrediad y gall heddwch a diogelwch yn Asia arwain at faes diogelwch cyffredin na ellir ei rannu yn Asia lle mae pob gwladwriaeth yn cydfodoli'n heddychlon a'u pobl yn byw yn heddwch, rhyddid a ffyniant.

Cyn y prif ddigwyddiad, ar y 14th y bydd uwchgynhadledd Sefydliad Cydweithredu Shanghai yn digwydd, bydd hefyd yn cynnwys aelod-wladwriaethau CICA. Hwn fydd uwchgynhadledd 5th penaethiaid gwladwriaeth CICA, y caiff ei sefydliad ei gredydu i lywydd cyntaf Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev a gyhoeddodd y fenter yn 1992.

“(Yr agwedd) yr hoffwn fyw ynddi yw problem heddwch a diogelwch ar ein cyfandir - Asia, neu hyd yn oed yn ehangach - Ewrasia. Rydym yn sôn am fenter Gweriniaeth Kazakhstan i gynnal y Gynhadledd ar Ryngweithio a Mesurau Meithrin Hyder yn Asia. Mae'r syniad o greu ar strwythurau cyfandirol diogelwch a chydweithrediad yn Asia yn arddull yr un strwythurau yn Ewrop wedi bod yn yr awyr ers amser maith, ond nid yw eto wedi derbyn cefnogaeth eang, ”- Nursultan Nazarbayev, yn siarad yn y sesiwn 47th Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Hydref 1992.

Ymhlith y cynrychiolwyr yn yr uwchgynhadledd bydd Ei Ardderchogrwydd Xi Jinping, Llywydd Gweriniaeth Pobl Tsieina, a fydd yn trafod y sefyllfa o ran y rhyfel masnach sy'n datblygu gyda'r Unol Daleithiau. Datgelodd yr arweinydd Tsieineaidd, sydd eisoes yn Dushanbe, ddoe (Mehefin 12th), ei lyfr 'The Governance of China' sy'n amlinellu ei feddyliau gwleidyddol.

Bydd Kassym-Jomart Tokayev, Llywydd newydd Kazakhstan, yn siarad am y sefyllfa yn Affganistan, lle mae ofnau'n cael eu lleisio ar hyn o bryd am adleoli milwriaethwyr Islamaidd o Irac a Syria. Bydd hefyd yn ailadrodd galwad Kazakhstan am yr UE, UDA, Rwsia a Tsieina i eistedd gyda'i gilydd wrth y bwrdd trafod.

Bydd Arlywydd Iran Hassan Rouhani, a Recep Tayyip Erdoğan o Dwrci hefyd yn bresennol.

Bydd penaethiaid dirprwyaethau yn nodi eu dulliau priodol o sicrhau diogelwch rhanbarthol a byd-eang, bydd sylw hefyd yn cael ei roi i faterion diogelwch a sefydlogrwydd strategol, materion yn ymwneud â delio â gwahanol heriau a bygythiadau. Bydd arweinyddiaeth Palesteinaidd yn bresennol, ac felly mae'n bosibl y trafodir 'bargen fawr' y ganrif yn yr Unol Daleithiau, ynghyd â'r sefyllfa ym Mhenrhyn Corea.

Materion eraill a phwysig ar yr agenda fydd mynd i'r afael â gwyngalchu arian, seiberdroseddu, technoleg gwybodaeth, effeithlonrwydd ynni, datblygu seilwaith, amaethyddiaeth, busnesau bach a chanolig, iechyd ac addysg er mwyn cryfhau cadernid y gwladwriaethau.

Ers ei sefydlu, mae CICA wedi'i gredydu â darparu fforwm lle gall India a Phacistan leisio eu gwahaniaethau a thrafod mewn amgylchedd cyfeillgar a niwtral. Ers yr uwchgynhadledd ddiwethaf bu mwy o densiwn a gwrthdaro rhwng yr awyr a'r ddaear rhwng y ddwy wlad arfog niwclear dros Kashmir, sydd wedi golygu colli bywydau milwrol a sifil, a gobeithir y bydd CICA yn chwarae rhan wrth leihau'r risg o wrthdaro pellach .

Yn ogystal ag aelod-wladwriaethau CICA, arsylwyr 13, gan gynnwys cynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol - y Cenhedloedd Unedig, Cynghrair yr Unol Daleithiau Arabaidd, y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo, y Sefydliad dros Ddiogelwch a Chydweithredu yn Ewrop (OSCE), a Chynulliad Seneddol Bydd gwledydd sy'n siarad Turkic yn cymryd rhan.

Er nad yw CICA hyd yma yn sefydliad pwerus sy'n gallu datrys yr holl broblemau sy'n dod i'r amlwg neu wrthdaro sydd wedi'i rewi ar yr un pryd, fodd bynnag, mae'n llwyfan effeithiol ar gyfer cyfryngu a chydweithredu.

Mae llawer o arweinwyr Asiaidd yn deall ac yn cydnabod yr angen i ailfformatio gweithgareddau CICA, sydd eisoes wedi gweithredu'n llwyddiannus fel fforwm a llwyfan deialog rhyngwladol, ac i'w drawsnewid yn sefydliad a fydd yn gallu delio â phroblemau rhynglywodraethol brys, yn bennaf cydweithrediad economaidd a'r datrys gwrthdaro presennol.

Hynny yw, ar gyfer yr hyn a ddylai fod yn gymar Asiaidd y OSCE, dylai maes gweithgarwch eang fod yn ei le eisoes. Mae'r holl waith blaenorol ar ddatblygu'r CICA yn rhoi sail i ystyried bod y prosiect newydd yn realistig ac yn gynaliadwy.

O ystyried maint a chwmpas y prosiect hwn, sy'n croesawu gwladwriaethau lle mae tua hanner poblogaeth y byd yn byw, ni ddylem anghofio sut y dechreuodd y broses hon.

Disgwylir i dros newyddiadurwyr rhyngwladol 650 yn Dushanbe dalu am y digwyddiad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Kazakhstan, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.