#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

| Mehefin 21, 2019

A Wall Street Journal Datgelodd exposé bod unigolion ar restr ddu ariannu al Qaeda y Cenhedloedd Unedig ac Islamaidd yn derbyn hyd at $ 120,000 y flwyddyn am 'angenrheidiau sylfaenol'. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys Khalifa al-Subaiy, ariannwr Qatari a phreswylydd yn nhalaith fechan y Gwlff, a gafwyd yn euog yn flaenorol o ddarparu cefnogaeth ariannol sylweddol i uwch arweinyddiaeth al Qaeda, gan gynnwys cyd-ymosodiad ymosodiadau 11 2001 Medi, Khalid Sheikh Mohammed.

Wrth siarad â'r WSJ, dywedodd Hans-Jakob Schindler, uwch-gyfarwyddwr yn y Prosiect Gwrth-Eithafiaeth a chyn-gynghorydd i Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, y byddai'n “cael trafferth dod o hyd i rywun mwy amlwg” na Subaiy “yn yr ochr ariannu terfysgaeth gyfan . ”

Ychwanegwyd Subaiy, cyn swyddog banc canolog Qatar, at restr ddufrydu'r Cenhedloedd Unedig yn 2008, er bod y Cenhedloedd Unedig yn honni bod Subaiy, er gwaethaf y rhestr, yn gallu parhau i ariannu gweithgareddau terfysgol o leiaf tan ddiwedd 2013.

Yn 2008, rhoddwyd cynnig ar Subaiy ar gyhuddiadau o ariannu a hwyluso terfysgaeth ym Bahrain a'i gollfarnu yn absentia. Cafodd ei arestio wedyn yn Qatar a'i ddedfrydu i ddim ond chwe mis yn y carchar, yn ôl y Cenhedloedd Unedig Cafodd y ddedfryd chwe mis hon ei beirniadu'n drwm gan gyn-swyddogion Trysorlys yr Unol Daleithiau am ei drugaredd.

Dangoswyd bod sicrwydd Qatar y byddai awdurdodau'n cadw llygad barcud ar Subaiy yn addewidion gwag gan ddatgeliadau diweddarach y Cenhedloedd Unedig bod Subaiy wedi parhau i ariannu sefydliadau terfysgol yn dilyn ei ryddhau.

Wrth siarad am swm yr arian sydd ar gael i Subaiy ond y llywodraeth yn Doha, dywedodd ffynhonnell â gwybodaeth am geisiadau'r wlad wrth y WSJ “Mae Qatar wedi gwneud cais am swm afresymol o arian.”

Bydd achos Subaiy yn annog craffu pellach ar hanes Qatar o ariannu grwpiau terfysgol ac eithafol ar draws y rhanbarth. Yn 2015, er enghraifft, honnir bod llywodraeth Qatar wedi hwyluso taliadau yn fwy na $ 1 biliwn ar ffurf taliadau pridwerth i sefydliadau terfysgol, gyda chyfran sylweddol yn nwylo grwpiau fel Kata'ib Hezbollah, grŵp terfysgol y credir iddo fod wedi trefnu cannoedd o ymosodiadau ar filwyr Americanaidd yn y blynyddoedd diwethaf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, gwleidyddiaeth, US

Sylwadau ar gau.