#TangellMae porthladd hanfodol ar gyfer #Mococco - UE

| Gorffennaf 16, 2019

Mae Moroco wedi dod yn bwysicach fyth i'r UE fel partner yn ogystal â chanolbwynt masnach a phont i Affrica diolch i'w borthladd cargo Tanger Med, sef y porthladd mwyaf yn Affrica ac yn y Canoldir erbyn hyn.

Wedi'i leoli ar Afon Gibraltar tua 40 km i'r dwyrain o Tanger, Moroco, lansiwyd Tanger Med 2 ar 28 Mehefin 2019.

Bydd y cyfleuster yn cynnwys dwy derfynfa cynhwysydd newydd gyda chynhwysyddion cynhwysyddion Uned Gyfwerth (UDG) 6 miliwn, sydd ddwywaith yn fwy na Tanger Med 1 a lansiwyd ei hun yn 2003 fel cyfadeilad logisteg, diwydiannol, masnachol a thwristaidd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Tanger Med Port 1 a 2, Rachid Houari: wrth yr Adroddwr UE “15 years ago yn ôl, roedd yr ardal hon yn wael iawn ac yn annatblygedig ond fe wnaethom ei dewis am ei phwysigrwydd strategol, gan mai dyma'r pwynt agosaf o Affrica i Ewrop. Y syniad cychwynnol oedd adeiladu porthladd gyda gallu 1 i 3 miliwn o gynhwysyddion TEU ond cawsom ein synnu gan ein llwyddiant ein hunain wrth i ni ragori ar ein gallu mewn blynyddoedd 6-7 yn unig… Dyna pam y gwnaethom benderfynu adeiladu'r porthladd newydd Tanger Med 2. ”

Mae gan y porthladd newydd restr drawiadol o gwsmeriaid eisoes.

Mae gan Renault derfynfa benodol. Yn 2018, ymdriniodd y porthladd â 351,191 Renault's i'w allforio o'r ffatrïoedd Moroco. Bydd PSA Peugeot Citroen, a agorodd ei ffatri gyntaf ym Moroco ar Fehefin 20 yn Kenitra, hefyd yn allforio drwy'r porthladd eleni.

Ym mis Ebrill, llofnododd DHL Global Forwarding, prif ddarparwr rhyngwladol gwasanaethau cludo nwyddau awyr, môr a ffyrdd, gytundeb â Tanger Med i sefydlu ei Ganolfan Logisteg Affrica-Ewrop newydd ym mhorthladd Tanger Med.

“Mae lleoliad strategol Tanger Med yn gyfle gwych i ni. Bydd ei allu i gefnogi cysylltedd aml-foddol, yn enwedig ei forwrol, yn ogystal â chysylltiadau ffordd â Casablanca a'r De, yn ein galluogi i ehangu a gwella ein gwasanaeth i gwsmeriaid, ”meddai Christelle Fadel, Rheolwr Cyffredinol, DHL Forwarding forward.

Tanger Med yw un o brosiectau mwyaf Moroco King Mohammed VI.

Yn ei araith agoriadol yn 2003, dywedodd y Brenin: “Rydym yn lansio un o'r prosiectau economaidd mwyaf yn hanes ein gwlad… Mae Moroco yn atgyfnerthu ei angor yn yr ardal Ewro-Môr y Canoldir ac yn amgylchedd Maghreb ac Arabaidd. Mae'n gwerthfawrogi ei safle fel canolbwynt masnach rhwng Ewrop, Affrica, Môr y Canoldir a'r Iwerydd, ac yn cryfhau ar yr un pryd ei brif rôl fel partner gweithredol mewn masnach ryngwladol ”.

Mae yna 317 biliwn o dirhamau (€ 30bn) o gynhyrchion sy'n cael eu trin mewn mewnforion ac allforion yng nghanolfan Tanger Med. Dyma'r 45th allan o borthladdoedd cynhwysydd 500 yn y byd. Mae yna wahaniaethau 80bn o allforion o ganolbwynt Tanger Med. 912 cwmnïau sy'n gweithredu mewn moduron, awyrenneg, ynni adnewyddadwy, electroneg, tecstilau, amaeth-fwyd, parafeddygol, logisteg, sectorau gwasanaethau. Bydd tryciau 600,000 TIR erbyn 2025. Bydd Moroco yn parhau i fuddsoddi drwy raglen fuddsoddi newydd o 9bn dirhams (€ 850 miliwn).

Mae'r Prosiect hefyd yn rhoi hwb i'r economi leol a rhanbarthol. Mae mentrau o'r fath yn bwysig i wella amodau economaidd-gymdeithasol yn y rhanbarth ac atal mudo afreolaidd o Affrica i Ewrop. Yn yr ystyr hwn, dylai'r weledigaeth hon o Foroco gael ei chefnogi gan Ewrop ym mhob ffordd bosibl

Mae Tanger Med hefyd wedi cynyddu cysylltedd Moroco yn aruthrol.

Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae porthladd Tanger Med wedi gwneud Moroco 17th y wlad fwyaf cysylltiedig yn y byd, tra yn flaenorol roedd yn 83rd.

Yr UE yw partner masnachu mwyaf Moroco, sy'n cyfrif am 59.4% o'i fasnach yn 2017. Aeth 64.6% o allforion Moroco i'r UE, a daeth 56.5% o fewnforion Moroco o'r UE.

Mae buddsoddiadau mawr o'r fath angen sefydlogrwydd yn y wlad ac ymddiriedolaeth ryngwladol. Mae sefydlogrwydd gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol Moroco yn allweddol i ddatblygiadau o'r fath yn yr ystyr hwn

Mae Moroco cryf a sefydlog yn bwysig iawn i Ewrop. O ystyried y rôl unigryw hon, rhaid i'r UE gryfhau'r cydweithrediad strategol â Moroco. Mae Moroco yn llawer mwy na dim ond cymydog deheuol. Mae cydweithredu rhwng Moroco a'r UE yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i fasnach, diogelwch, terfysgaeth, mudo, datblygu a diwylliant. Gall y wlad chwarae rôl gynyddol bwysig yn y rhanbarth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags:

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.