Cysylltu â ni

Bwlgaria

Llygredd a 'dal gwladwriaeth' ym Mwlgaria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr wythnos hon gofynnir i ASEau fabwysiadu penderfyniad ar y protestiadau parhaus yn erbyn llygredd a “chipio gwladwriaeth” honedig ym Mwlgaria. Fe fydd penderfyniad yn cael ei bleidleisio heddiw (8 Hydref) ac mae disgwyl iddo gael ei gymeradwyo gan fwyafrif yr aelodau yn y Cyfarfod Llawn.

Ddydd Llun (5 Hydref), bu cyfarfod ASEau ar gyfer sesiwn lawn ym Mrwsel yn trafod sefyllfa rheolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol ym Mwlgaria, mewn sesiwn a fynychwyd yn wael a nodwyd gan absenoldeb ASEau Bwlgaria.

Cynhaliwyd gwrthdystiad bach, heddychlon a drefnwyd gan wladolion Bwlgaria ym Mrwsel y tu allan i'r senedd tra cynhaliwyd y cyfarfod llawn.

hysbyseb

Cyhuddodd protestwyr deirgwaith y prif Boyko Borissov, 61, o wanhau sefydliadau’r wladwriaeth er budd tycoonau pwerus, gan gadw Bwlgaria yn wlad dlotaf yr Undeb Ewropeaidd. Cyhuddodd un protestiwr, nad oedd am gael ei enwi, Borissov o erydu sefydliadau gwladol i wasanaethu buddiannau buddiannau busnes preifat.

Mae Borissov wedi dominyddu gwleidyddiaeth Bwlgaria ers 2009 ond mae miloedd o Fwlgariaid wedi bod yn ralio yng nghanol Sofia ers dechrau mis Gorffennaf i fynnu ei ymddiswyddiad ac un y Prif Erlynydd Ivan Geshev. Geshev y dywedir iddo fethu â thalu rhyfel go iawn ar impiad lefel uchel.

Mae Transparency International yn graddio Bwlgaria fel y wlad fwyaf llygredig yn yr UE 27 cenedl.

hysbyseb

Yn y ddadl lawn, nododd ASE Bwlgaria Andrey Novakov Fecanwaith Cydymffurfiaeth a Gwirio system farnwrol gwlad y Balcanau gan yr UE, gan ddweud nad “ymarfer ticio blychau yn unig mo hwn”.

Pan wnaethant ymuno â'r UE ar 1 Ionawr 2007, roedd gan Rwmania a Bwlgaria gynnydd i'w wneud o hyd ym meysydd diwygio barnwrol, llygredd ac (ar gyfer Bwlgaria) troseddau cyfundrefnol. Sefydlodd y Comisiwn y Mecanwaith Cydweithredu a Gwirio (CVM) fel mesur trosiannol i gynorthwyo'r ddwy wlad i unioni'r diffygion hyn. Ei nod yw sicrhau bod y wlad yn deddfu systemau gweinyddol a barnwrol effeithiol sydd eu hangen i gyflawni rhwymedigaethau aelodaeth o'r UE

Dywedodd Novakov wrth y ddadl: “Nid ymarfer ticio blychau yn unig yw’r CVM ond, yn hytrach, mae’n ymwneud ag ymladd llygredd.”

Dywedodd aelod yr EPP: “Ar hyn o bryd, mae ymddiriedaeth isel iawn yn y farnwriaeth ym Mwlgaria ac mae pryder am lygredd ac mae pobl Bwlgaria eisiau inni wneud rhywbeth am hyn a’i weld drwyddo. Rwy’n credu y gallwn gynhyrchu canlyniadau diriaethol ond mae angen cydweithredu da ag awdurdodau Bwlgaria ar gyfer hyn. ”

Dywedodd mai un ffordd o wneud hyn fyddai angen Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd, cyn bo hir i ddechrau ar ei gwaith.

Dywedodd Novakov: “Bydd hwn yn gyfraniad defnyddiol wrth helpu’r UE i ymladd yn erbyn llygredd a throsedd ym Mwlgaria. Byddwn yn parhau i weithio gydag awdurdodau Bwlgaria i'r perwyl hwn. "

Nododd fod Bwlgaria yn un o bum gwlad a amlygwyd yn adroddiad rheol cyfraith ddiweddar y comisiwn a fydd yn cael ei asesu fis nesaf.

Meddai: “Mae angen cynyddu ymddiriedaeth pobl Bwlgaria. Mae angen hyn nid oherwydd bod Brwsel ei eisiau ond oherwydd bod pobl Bwlgaria yn ei haeddu. ”

Roedd Novakov, aelod o EPP, yn un o'r nifer gymharol fach o ASEau Bwlgariaid a oedd yn bresennol yn y siambr ar gyfer y ddadl awr.

Dywedodd ASE Gwyrddion yr Almaen, Ska Keller: "Mae penderfyniad Bwlgaria yn bwysig iawn. Rhaid i'r senedd beidio â throi llygad dall at droseddau o'r fath ond mabwysiadu'r penderfyniad a fydd yn anfon signal cryf i'r gwledydd hynny sydd â phroblemau rheolaeth y gyfraith. Rhaid i ni eu galw allan . Mae hyn (parch at reolaeth y gyfraith) yn rhywbeth y cytunwyd arno i'w wneud pan wnaethant ymuno â'r UE. Os oes atchweliad, ac yn sicr mae hynny'n wir ym Mwlgaria, mae angen i ni wneud rhywbeth yn ei gylch. "

Dywedodd Michael Roth, wrth siarad dros lywyddiaeth yr Almaen ar yr UE, fod y ddadl ar Fwlgaria yn “cyffwrdd â chalon y broblem”, gan ychwanegu, “ydy, fe allai fod yn broblem boenus a gwleidyddol ond mae’n angenrheidiol oherwydd os oes problemau mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â nhw nhw heb iddo gael ei ystyried yn ymyrraeth allanol ar faterion gwlad.

“Rwy’n ddiolchgar am y ddadl hon fel y gall pob aelod-wladwriaeth, gan gynnwys Bwlgaria, graffu ar reolaeth y gyfraith. Ni fydd y Cyngor yn aros yn dawel ar hyn. ”

Hefyd yn siarad yn y drafodaeth, dywedodd y Comisiynydd Didier Reynders wrth ASEau: “Mae gennym gyfle i weithredu (yn erbyn trosedd a llygredd) a bydd hyn yn dechrau gyda swyddfa’r erlynydd cyhoeddus sy’n offeryn da i ymladd yn erbyn trosedd.”

Dywedodd y bydd dadl am bum gwlad, gan gynnwys Bwlgaria, ym mis Tachwedd, fel rhan o adroddiad rheolaeth y gyfraith, gan ychwanegu: “Dyma’r ffordd orau i ddadansoddi’r sefyllfa o ran rheolaeth y gyfraith.”

Rhybuddiodd: “Rydyn ni'n defnyddio'r holl offer sydd ar gael inni yn erbyn y pum talaith hyn, gan gynnwys Bwlgaria”

Soniodd ASE Sbaen Juan Lopez Aguillar, rapporteur ar y coflen, am “goctel gwenwynig”, gan ddweud: “Ym Mwlgaria, rydym yn dyst i ddiffyg atebolrwydd pryderus yn y system farnwrol a’i Erlynydd Cyffredinol a Senedd Bwlgaria sy’n esgeuluso dro ar ôl tro. ei rôl yn gwirio a balansau llywodraeth sydd wedi'i thorri mewn honiadau o lygredd. ”

Dywedodd fod y penderfyniad yn “taflu goleuni ar gyflwr dirywiol” rheolaeth y gyfraith yn yr hen wladwriaeth gomiwnyddol. Un o'r meysydd pryder i ASEau yw rhyddid y wasg yn y wlad, sydd, medden nhw, yn “gynhwysyn hanfodol ar gyfer democratiaeth iach”.

Dywedodd Lopez Aguillar: “Mae’r cyfuniad o’r cynhwysion hyn yn ffurfio coctel gwenwynig lle mae ymddiriedaeth y cyhoedd yn isel iawn a phobl yn mynd ar y strydoedd yn rheolaidd.”

Dywedodd fod y penderfyniad yn “taflu goleuni ar gyflwr dirywiol rheolaeth y gyfraith, democratiaeth a hawliau sylfaenol ym Mwlgaria”.

Ychwanegodd: “Rydyn ni'n gwneud hyn dros bobl Bwlgaria, rydyn ni'n sefyll gyda nhw yn eu brwydr dros gyfiawnder, atebolrwydd a democratiaeth.”

Ychwanegodd yr aelod S&D: “Mae cyfraith Ewropeaidd yn bwysig; mae rheolaeth y gyfraith yn bwysig. Mae rheolaeth y gyfraith yn gysylltiedig ag amddiffyn buddiannau'r UE ac ymladd yn erbyn llygredd.

“Mae mapio llygredd yn dangos yn glir mai aelod-wladwriaethau â diffygion strwythurol ar reolaeth y gyfraith yw’r rhai sydd fwyaf tebygol o droi at arferion llygredig wrth reoli cyllideb a chronfeydd yr UE. Rhaid i hynny ddod i ben, ”meddai.

Daw’r ddadl fis ar ôl i fwy na 50 ASE, yn bennaf o’r grŵp Sosialaidd a Democratiaid, a’r Gwyrddion, anfon cwestiynau i’r CE ynghylch eu hofnau bod “bygythiad ar fin digwydd i reolaeth y gyfraith a democratiaeth ym Mwlgaria”.

"Mae cyflwr rheolaeth y gyfraith ym Mwlgaria yn argyfwng," ysgrifennodd y seneddwyr, mewn llythyr a arsylwodd fod y frwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol ym Mwlgaria wedi cymryd cam yn ôl ar ôl i Frwsel fynegi parodrwydd i ddod â’i Mecanwaith Cydymffurfiaeth a Gwirio o’r. system farnwrol y wlad.

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Bwlgaria yn 111fed ar Fynegai Rhyddid Gwasg y Byd, y safle gwaethaf o bell ffordd i unrhyw wlad yn yr UE. Dywed y penderfyniad fod angen gweithredu argymhellion Comisiwn Fenis yn llawn. Wedi'i fabwysiadu eisoes yn gynharach yn ystod y pwyllgor, mae'r testun yn mynd i'r afael â'r sefyllfa ddirywiol ym Mwlgaria mewn perthynas ag egwyddorion rheolaeth y gyfraith, democratiaeth a hawliau sylfaenol, gan gynnwys annibyniaeth y farnwriaeth, gwahanu pwerau, y frwydr yn erbyn llygredd, a rhyddid y cyfryngau.

Yn ystod y ddadl ddydd Llun gwadodd sawl ASE ddiffyg ymchwiliadau llygredd gan alw am fwy o dryloywder ynghylch perchnogaeth cyfryngau a rhwydweithiau dosbarthu. Condemniodd y dirprwyon hefyd “unrhyw fath o drais yn erbyn gwrthdystiadau heddychlon” gan wadu lledaenu lleferydd casineb.

Fe wnaethant hefyd godi pryder ynghylch “trais yn erbyn pobl o darddiad Romani, menywod, pobl LGBTI a lleiafrifoedd eraill” a galwasant am gydweithrediad rhwng Llywodraeth Bwlgaria a’r Comisiwn Ewropeaidd. Amlygodd MEP hefyd yr angen i Lywodraeth Bwlgaria sicrhau rheolaeth lymach ar y ffordd. Mae cronfeydd yr UE yn cael eu gwario ac i fynd i’r afael “ar unwaith” â’r pryderon bod arian trethdalwyr yn cael ei ddefnyddio i gyfoethogi’r rhai sy’n gysylltiedig â’r blaid sy’n rheoli.

Mae testun y penderfyniad hefyd yn canolbwyntio ar barhau â materion systemig yn y farnwriaeth, yn enwedig y diffyg fframwaith ar waith i ddal y Cyngor Barnwrol Goruchaf a'r Erlynydd Cyffredinol yn atebol a'r methiant i gydymffurfio â dros 45 o ddyfarniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop trwy gario allan ymchwiliadau effeithiol.

Dywedodd ASEau eu bod hefyd yn poeni ymhellach am gyfres o ddatblygiadau, gan gynnwys:

- Y diwygiad cyfansoddiadol a gyhoeddwyd, y dylid ei ymgynghori'n briodol cyn hynny a bod yn unol â safonau rhyngwladol;

- newidiadau posibl mewn deddfwriaeth etholiadol, yn agos at yr etholiad seneddol nesaf;

- y mwyafrif llywodraethol yn mabwysiadu deddfwriaeth ar frys;

- ymchwiliadau i lygredd lefel uchel nad ydynt yn esgor ar ganlyniadau diriaethol a “llygredd, aneffeithlonrwydd, a diffyg atebolrwydd”;

- dirywiad difrifol rhyddid y cyfryngau ac amodau gwaith i newyddiadurwyr ym Mwlgaria dros y degawd diwethaf;

- honiadau yn erbyn heddlu Bwlgaria ynghylch defnyddio grym yn erbyn menywod a phlant a newyddiadurwyr yn ystod gwrthdystiadau;

- cyflwr hawliau sylfaenol ym Mwlgaria, ee o ran lleferydd casineb, rhyw a gwahaniaethu ar sail rhyw, a hawliau pobl Romani a cheiswyr lloches.

Disgwylir i'r penderfyniad gael ei bleidleisio gan y tŷ llawn ar 8 Hydref.

Fe ffrwydrodd protestiadau ym Mwlgaria ar 9 Gorffennaf, gydag arddangoswyr yn galw ar i Borissov a Geshev ymddiswyddo, yn seiliedig ar honiadau o lygredd a chipio gwladwriaeth. Aeth dinasyddion i'r strydoedd yn dilyn dau ddigwyddiad sydd wedi ychwanegu at rwystredigaeth gynyddol y cyhoedd dros lygredd gwleidyddol systemig.

Mae dadl a phenderfyniad seneddol yr wythnos hon yn nodi cynnydd sydyn yn y pwysau y mae'r cynulliad yn ei wneud ar Fwlgaria. Daw ar ôl i aelodau o Grŵp Monitro Democratiaeth, Rheol y Gyfraith a Hawliau Sylfaenol (DRFMG) y senedd gwrdd yn ddiweddar i drafod y sefyllfa ym Mwlgaria. Clywsant gan ystod o actorion ac roedd y ffocws ar ddemocratiaeth, rheolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol, yn enwedig rhyddid y cyfryngau, annibyniaeth y farnwriaeth a gwahanu pwerau.

Mae Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev wedi condemnio’r gwrthdaro ac wedi cyhuddo’r llywodraeth o “gyfarwyddo” a sbarduno’r trais ar 2 Medi. Disgrifiodd lywodraeth Borissov fel “wedi ei difetha gan lygredd a thrais”.

Bwlgaria

Anhrefn traffig yn datblygu ar y ffin rhwng Rwmania a Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae gyrwyr tryciau Bwlgaria yn protestio wrth y groesfan ar y ffin dros amodau traffig garw. Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Bwlgaria, Gheorghi Todorov, y bydd yn estyn allan at y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean, am gymorth i brosesu traffig yn gyflymach sy'n dod i mewn i Rwmania. Mae cwynion bod gyrwyr tryciau yn gorfod aros hyd at 30 awr i groesi'r Pwynt Gwirio Ffiniau, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol ynglŷn â pham y mae'n rhaid i yrwyr tryciau aros 30 awr i groesi ffin fewnol o'r Undeb Ewropeaidd, mae datganiad i'r wasg gan Siambr y Cludwyr Ffyrdd yn dangos.

Mae yna sawl rheswm dros y cynnydd mewn traffig ar ffin Bwlgaria Rwmania. Fel ffin fewnol yr UE, dim ond ychydig funudau y dylai'r groesfan ei gwneud, ond mae'r awdurdodau ffiniau yn cynnal gwiriadau trylwyr oherwydd mwy o fewnfudo. Mae hyn yn cynyddu'r amser ar gyfer gwirio tryc, dywedodd gwarchodwyr ffiniau wrth y wasg. Mae pob tryc yn cael ei wirio gyda synhwyrydd carbon deuocsid. Os yw'r swm o CO2 a ganfyddir yn rhy fawr, chwilir y cerbyd i weld a oes unrhyw fewnfudwyr yn cuddio'n anghyfreithlon mewn tryciau tra bod gyrwyr yn gorffwys.

hysbyseb

Yn ôl awdurdodau trafnidiaeth Bwlgaria rheswm arall dros y cynnydd mewn traffig yw dychweliad gweithwyr i Orllewin Ewrop ac yn ychwanegol at hynny, mae Albaniaid yn mynd i ffwrdd trwy Fwlgaria er mwyn osgoi croesi Serbia sydd wedi cynyddu trethi ffyrdd yn fawr yn ystod y mis diwethaf.

Hefyd aeth Bwlgaria i mewn i barth melyn gwledydd sydd â risg epidemiolegol uchel o drosglwyddo coronafirws ac mae pawb sy'n dod o'r wladwriaeth hon yn cael eu rhoi mewn cwarantîn os nad ydyn nhw'n cael eu brechu neu os nad oes ganddyn nhw brawf PCR negyddol. Felly ceisiodd Rhufeiniaid a oedd ar wyliau ym Mwlgaria wneud eu ffordd yn ôl i'w mamwlad cyn gorfodi cyfyngiadau newydd er mwyn osgoi cwarantin.

Yn ystod dyddiau olaf mis Awst croesodd oddeutu 1.2 miliwn o bobl a dros 300,000 o gerbydau'r ffin.

hysbyseb

Nid oedd hyd yn oed y pwynt mynediad i Fwlgaria o Rwmania heb broblemau. Cafodd llawer o dwristiaid eu synnu. Gyda chiwiau aros yn ymestyn am dros 5 km, cafodd mynychwyr gwyliau i Fwlgaria eu dal oddi ar eu gwyliadwraeth.

Gall Rhufeiniaid fynd i mewn i Fwlgaria ar ôl dangos tystysgrif COVID digidol yr UE, prawf o frechu, profi neu ddogfen debyg sy'n cynnwys yr un data â thystysgrif ddigidol COVID yr UE.

Ymhlith y categorïau arbennig o bobl sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i gyflwyno dogfennau COVID wrth gael mynediad i Weriniaeth Bwlgaria mae pobl sy'n trosglwyddo Bwlgaria.

Yn ddiweddar mae Bwlgaria wedi gweld pigyn mewn achosion COVID-19 a chyflwynwyd cyfyngiadau newydd. Bydd bwytai a bariau Bwlgaria yn cau am 22:00 amser lleol gan ddechrau Medi 7fed, tra bydd cystadlaethau chwaraeon dan do yn cael eu cynnal heb wylwyr. Bydd gwyliau cerdd yn cael eu gwahardd a bydd theatrau a sinemâu yn gweithredu ar uchafswm o 50%.

Bwlgaria sydd â'r gyfradd isaf o frechu COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda Rwmania yn dilyn yr un peth.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae Bwlgaria yn wynebu etholiadau newydd wrth i Sosialwyr wrthod ffurfio llywodraeth

cyhoeddwyd

on

By

Llywydd Bwlgaria Rumen Radev. REUTERS / Johanna Geron / Pwll

Bydd Bwlgaria yn anelu at ei thrydydd etholiad cenedlaethol eleni, ar ôl i’r Sosialwyr ddydd Iau (2 Medi) ddod y drydedd blaid wleidyddol i wrthod arwain llywodraeth yn dilyn etholiad seneddol amhendant mis Gorffennaf, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova, Reuters.

Fe roddodd y Sosialwyr y gorau i gynlluniau i ffurfio llywodraeth weithredol ar ôl i’w darpar gynghreiriaid, y blaid ITN gwrth-sefydlu a dwy blaid wrth-impiad llai, wrthod eu cefnogi. Bydd y blaid yn dychwelyd y mandad i'r arlywydd yfory (7 Medi).

hysbyseb

"Fe wnaethon ni ein gorau ac apelio am synnwyr a chyfrifoldeb, ond ni weithiodd allan," meddai arweinydd Sosialaidd Kornlia Ninova.

Mae'r Arlywydd Rumen Radev yn wynebu gorfod diddymu'r senedd, penodi gweinyddiaeth dros dro newydd a galw arolwg snap o fewn deufis.

Gellid cynnal yr etholiad seneddol newydd mor gynnar â Tachwedd 7, neu gyd-fynd ag un o ddwy rownd etholiad arlywyddol, ar 14 Tachwedd neu 21 Tachwedd. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae'r ansicrwydd gwleidyddol hirfaith yn amharu ar allu Bwlgaria i ddelio'n effeithlon â phedwaredd don o bandemig COVID-19 a manteisio ar gronfeydd adfer coronafirws yr Undeb Ewropeaidd.

Daw penderfyniad y Sosialwyr ar ôl i’r ddau ITN, a enillodd y polau ym mis Gorffennaf o drwch blewyn, ac i blaid dde-dde GERB y cyn-brif Boyko Borissov roi’r gorau iddi ar ymdrechion i ffurfio llywodraeth yn y senedd toredig. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: € 2.7 biliwn i gefnogi'r adferiad yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo addasu chwe Rhaglen Weithredol (OP) ar gyfer y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen o dan REACT-EU am gyfanswm o € 2.7 biliwn. Yn yr Eidal, ychwanegir € 1bn at Raglen Weithredol Genedlaethol ERDF-ESF ar gyfer Dinasoedd Metropolitan. Nod yr adnoddau hyn yw cryfhau'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn ogystal â gwytnwch dinasoedd metropolitan. Clustnodir € 80 miliwn hefyd i gryfhau'r system gymdeithasol mewn dinasoedd metropolitan. Yn Hwngari, mae'r Rhaglen Weithredol Datblygu Economaidd ac Arloesi (EDIOP) yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 881m.

Defnyddir yr arian hwn ar gyfer offeryn benthyciad cyfalaf gweithio di-log i gefnogi mwy nag 8,000 o fusnesau bach a chanolig a chefnogi cynllun cymhorthdal ​​cyflog i weithwyr mewn mentrau yr effeithir arnynt gan fesurau cloi COVID-19. Yn Sbaen, bydd Rhaglen Weithredol ERDF ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd yn derbyn swm ychwanegol o € 402 miliwn ar gyfer offer amddiffyn a seilwaith ar gyfer iechyd, gan gynnwys prosiectau Ymchwil a Datblygu cysylltiedig â COVID-19. Mae'r dyraniadau hefyd yn cefnogi'r newid i economi werdd a digidol, gan gynnwys twristiaeth gynaliadwy. Bydd bron i 7,000 o fusnesau bach a chanolig yn bennaf o'r sector twristiaeth yn derbyn cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau ariannol a ysgogwyd gan argyfwng COVID-19. Bydd y rhanbarth hefyd yn neilltuo rhan sylweddol o'r adnoddau i seilwaith y gwasanaethau cymdeithasol ac argyfwng. Yn ardal Galicia, mae € 305m diolch i REACT-EU ychwanegu at Raglen Weithredol ERDF.

Mae'r dyraniad hwn wedi'i glustnodi ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau ar gyfer iechyd, y newid i economi ddigidol gan gynnwys digideiddio'r weinyddiaeth a busnesau bach a chanolig. Maent hefyd yn cefnogi prosiectau 'gwyrdd' fel Ymchwil a Datblygu mewn coedwigaeth, cadwyn bio-wastraff, symudedd trefol, trafnidiaeth rhyngfoddol, yn ogystal ag atal tân ac adnewyddu canolfannau iechyd ac ysgolion. Ym Mwlgaria, mae 'Cystadleurwydd ac Arloesedd' ERDF OP yn derbyn € 120m ychwanegol. Defnyddir yr adnoddau hyn ar gyfer cymorth cyfalaf gweithio i fusnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Amcangyfrifir y dylai tua 2,600 o fusnesau bach a chanolig elwa o'r gefnogaeth. Yn yr Almaen, bydd rhanbarth Brandenburg yn derbyn € 30 miliwn ychwanegol ar gyfer ei Raglen Weithredol ERDF i gefnogi'r sector twristiaeth a'r busnesau bach a chanolig sy'n cael eu taro gan y pandemig coronafirws ac ar gyfer mesurau digideiddio mewn sefydliadau diwylliannol a siambrau crefftau. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd