Cysylltu â ni

EU

Mae'r Senedd yn pleidleisio i fynd â'r Comisiwn i'r llys dros ddiffyg gweithredu ar dorri rheol y gyfraith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (10 Mehefin), mae Senedd Ewrop wedi pleidleisio (506 o blaid, 150 yn erbyn, 28 yn ymatal) ar benderfyniad yn paratoi'r ffordd i ddod â'r Comisiwn Ewropeaidd i Lys Cyfiawnder Ewrop am beidio â gweithredu dros reolaeth y gyfraith, fel y gofynnwyd amdano gan y Gwyrddion / Grŵp EFA. Nid yw Mecanwaith Rheol y Gyfraith yr UE, sydd wedi bod ar waith ers 1 Ionawr eleni, wedi cael ei sbarduno eto gan y Comisiwn dros dorri rheol y gyfraith sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Pleidleisiodd y Senedd ym mis Mawrth a rhoi dyddiad cau i'r Comisiwn o 1 Mehefin ar gyfer mabwysiadu canllawiau a chymhwyso'r mecanwaith. Mae'r Comisiwn wedi colli'r dyddiad cau hwn ac nid yw eto wedi cyhoeddi ei 'ganllawiau' ar sut y dylid sbarduno'r mecanwaith.

Mae'r penderfyniad yn tynnu sylw at y ffaith mai 'methiant i weithredu' gan Gomisiwn yr UE o dan Erthygl 265 o'r TFEU yw hwn a dyma'r cam cyntaf wrth fynd â'r Comisiwn i'r llys. Terry Reintke ASE (llun), Dywedodd trafodwr Gwyrddion / EFA a rapporteur LIBE ar Fecanwaith Rheol y Gyfraith: "Mae angen sylfaen gref ar yr UE y gallwn ni i gyd sefyll arni, sy'n cael ei nodi yn y cytuniadau: democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol. yn destun ymosodiad ac yn cael ei ddatgymalu wrth i ni siarad. Yn lle amddiffyn gwerthoedd Ewropeaidd, mae'r Comisiwn yn gwylio, yn ysgrifennu adroddiadau ac yn eistedd ar ei ddwylo. Mae angen gweithredu ar reol y gyfraith nawr. Yn anffodus, mae'n amlwg o'r ddadl ddoe yn y Senedd nad yw'r Comisiwn yn gwneud hynny mae'n ymddangos eu bod yn teimlo'r un ymdeimlad o frys i weithredu.

"Mae angen i bobl yng Ngwlad Pwyl, Hwngari ac mewn mannau eraill wybod bod y Comisiwn ar eu hochr ac y byddant yn ymladd am eu hawliau fel dinasyddion yr UE. Ni ddylai'r Comisiwn fod angen pwysau i weithredu ar amddiffyn y cytuniadau, ond os ydyn nhw'n parhau i wrthod gweithredu, pwysau yw'r hyn y byddant yn ei gael. Rydym yn cymryd camau yn erbyn y Comisiwn i wneud iddynt wneud eu gwaith ac amddiffyn hawliau dinasyddion Ewropeaidd. Ni fyddwn ni, fel y Senedd, yn caniatáu i'r Comisiwn eistedd yn segur gan fod llywodraethau poblogaidd asgell dde eithafol yn rhwygo ar wahân. rheolaeth y gyfraith yn Ewrop. "

hysbyseb

Dywedodd Daniel Freund ASE, trafodwr y Gwyrddion / EFA ar Fecanwaith Rheol y Gyfraith: "Nid cofrodd sgleiniog yn unig yw Mecanwaith Rheol y Gyfraith o frwydr galed yn y Cyngor y gaeaf diwethaf; mae'n offeryn go iawn gyda chymwysiadau yn y byd go iawn. a sancsiynau go iawn. Yn gyntaf honnodd y Comisiwn nad oedd ganddyn nhw'r offer i frwydro yn erbyn rheolaeth y gyfraith, ond nawr bod gennym yr offeryn, mae'n bryd ei ddefnyddio. Mae yna enghreifftiau clir o dorri rheol y gyfraith sy'n cymryd lle rydyn ni'n siarad, heb unrhyw angen am 'ganllawiau' i gychwyn achos.Mae ymosodiadau yn erbyn cyrff anllywodraethol, rhyddid y cyfryngau a 'sylfeini' a sefydlwyd i osgoi craffu ar ddefnyddio cronfeydd yr UE, i gyd yn achos lansio gweithredu yn Hwngari yn unig. ymosodiadau gan Viktor Orbán ar ein hawliau, ein gwerthoedd a'n harian fel dinasyddion yr UE.

"Byddai diffyg gweithredu ar reolaeth y gyfraith gyfystyr â derbyn y frwydr dros ddemocratiaeth eisoes wedi'i cholli mewn sawl aelod-wladwriaeth. Mewn chwe mis, bydd dinasyddion Hwngari yn mynd i'r polau ac mae angen iddynt allu pleidleisio o dan safonau democrataidd go iawn. Rhaid i ni. gwnewch yn siŵr nad yw Orbán yn defnyddio arian yr UE i ddwyn yr etholiad, i reoli sylw yn y cyfryngau a sicrhau na all yr wrthblaid ymladd yr etholiad yn deg. Nid oes gennym amser i aros. "

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd