Cysylltu â ni

Horizon Ewrop

Gwlad yr Iâ a Norwy yw'r gwledydd cyntaf sy'n gysylltiedig â Horizon Europe

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Gwlad yr Iâ a Norwy wedi dod yn gysylltiedig yn ffurfiol â Horizon Europe, gan alluogi endidau yn y ddwy wlad hynny i gymryd rhan yn rhaglen ymchwil ac arloesi € 95.5 biliwn Ewrop, o dan yr un amodau ag endidau o Aelod-wladwriaethau'r UE. Mabwysiadodd Cydbwyllgor Ardal Economaidd Ewrop, sy'n cynnwys cynrychiolwyr Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy, a'r UE, y Penderfyniad perthnasol heddiw ar gyfer Gwlad yr Iâ a Norwy, sy'n golygu mai nhw yw'r cyntaf i fod yn gysylltiedig â Horizon Europe. Dyma gyfle i barhau a dyfnhau cydweithredu mewn gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau cyffredin: y trawsnewidiad gwyrdd a digidol deublyg, iechyd y cyhoedd a chystadleurwydd Ewrop yn y dirwedd fyd-eang. Bydd ymdrechion ar y cyd yn anelu at fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol yn yr Arctig, datblygu technolegau dal hydrogen a charbon, hybu arloesedd a yrrir gan ddata, a mwy.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Mae didwylledd a chydweithrediad â gweddill y byd yn allweddol yn ein strategaeth i greu màs critigol ar gyfer ymchwil ac arloesi ac i gyflymu a dod o hyd i atebion i heriau byd-eang dybryd. Trwy ymuno â Gwlad yr Iâ a Norwy, byddwn yn dilyn cyfres o gamau i gefnogi’r agendâu gwyrdd, digidol ac iechyd y cyhoedd. ” Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Rwy’n croesawu Gwlad yr Iâ a Norwy yn gynnes ar fwrdd Horizon Europe. Roeddent ymhlith y perfformwyr gorau o dan Horizon 2020 gan ddangos arweinyddiaeth a rhagoriaeth arloesi ar draws meysydd fel ynni, yr amgylchedd, diogelwch bwyd, iechyd a thechnolegau digidol. Edrychaf ymlaen at ddatblygiadau newydd a straeon llwyddiant yn y blynyddoedd i ddod! ”

Mae'r cydweithrediad hwn yn tanlinellu pwysigrwydd Cytundeb yr AEE, sy'n galluogi cyfranogiad llawn gwladwriaethau'r AEE ym marchnad fewnol yr UE ac yn darparu sylfaen ar gyfer cydweithredu mewn meysydd eraill gan gynnwys ymchwil, datblygu technolegol, yr amgylchedd a diwylliant. Horizon Ewrop, rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE 2021-2027, yw un o’r prif offer i weithredu strategaeth Ewrop ar gyfer cydweithredu rhyngwladol: Agwedd fyd-eang Ewrop tuag at gydweithrediad mewn ymchwil ac arloesi. Mae'r rhaglen yn agored i ymchwilwyr ac arloeswyr o bob cwr o'r byd sy'n cael eu hannog i ymuno â phartneriaid yr UE i baratoi cynigion. Mae trafodaethau yn parhau gyda llawer mwy o wledydd y tu allan i'r UE sydd wedi mynegi diddordeb i ddod yn gysylltiedig â Horizon Europe a bydd cyhoeddiadau pellach yn cael eu gwneud yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd