Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Mae'r frwydr am swydd orau'r UE yn cynhesu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae pob llygad ar Ursula von der Leyen wrth i brif ymgeisydd yr UE ymgyrchu dros ei mandad nesaf wrth y llyw gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ymhlith ei phwyntiau siarad allweddol dros yr wythnosau diwethaf - cystadleurwydd, amddiffyn, a brwydro yn erbyn ymyrraeth dramor oedd ar frig yr agenda. Dywedir mai'r rhain yw ei phrif flaenoriaethau o bosibl o ran ad-drefnu ei phortffolio unwaith y caiff ei hail-ethol.

27 pennaeth gwladwriaeth a llywodraeth yr Undeb Ewropeaidd sy'n gyfrifol am y penderfyniad i benodi pennaeth y Comisiwn.

Ursula von der Leyen yw prif ymgeisydd Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP). Yn ei hareithiau, mae’n atgoffa’r gynulleidfa y bydd buddsoddi mewn amddiffyn yn dod yn flaenoriaeth i’r Comisiwn drwy roi hwb i’r diwydiant amddiffyn a chyllid. Hefyd, fe ddyblodd i lawr ar gryfhau'r farchnad sengl a chystadleurwydd ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r weithdrefn yn nodi bod yn rhaid i ASEau gadarnhau Llywydd y Comisiwn yn seiliedig ar gynnig gan y Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth. Yn 2019, dim ond mwyafrif cul o naw pleidlais a gafodd von der Leyen. Y tro hwn, mae adeiladu mwyafrif yn debygol o fod yn anoddach fyth wrth i arolygon barn ddangos mwy o geidwadwyr asgell dde ac ymgeiswyr anrhagweladwy yn ennill seddi yn y ddeddfwrfa 720 sedd.

Mae angen i Ursula von der Leyen wynebu rhai heriau yn ei ras am fandad newydd. Yn ddiweddar bu i Swyddfa'r Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd fygwth erlyn y Comisiwn Ewropeaidd. erlynwyr Ewropeaidd - sydd hefyd yn ymchwilio i honiadau yn ymwneud â thrafodaethau brechlyn Covid rhwng Ursula von der Leyen a Phrif Swyddog Gweithredol Pfizer - bellach yn bygwth y Comisiwn Ewropeaidd â chamau cyfreithiol.

Er gwaethaf cefnogaeth ddiwyro ei Phlaid Pobl Ewropeaidd, mae'n rhaid i bennaeth y Comisiwn Ewropeaidd wynebu beirniadaeth gan grwpiau gwleidyddol eraill a chefnogaeth sy'n ymddangos yn lleihau y tu allan i'w grŵp gwleidyddol. Gwrthododd arweinydd grŵp RENEW yn Senedd Ewrop gefnogi Ursula von der Leyen am fandad newydd.

hysbyseb

O Gynghrair Flaengar y Sosialwyr a'r Democratiaid (S&D), dywedodd yr ASE Brando Benifei fod angen newid ar yr UE. "Dydw i ddim yn meddwl ei fod yn syniad da i ail-ethol Ursula von der Leyen".

Mae gan y ceidwadwyr asgwrn i'w bigo hefyd gydag Ursula von der Leyen. Ni fydd hawl gan y pleidiau tra-genedlaetholgar Hunaniaeth a Democratiaeth yn ogystal â'r Ceidwadwyr Ewropeaidd a Diwygwyr i gymryd rhan yn y ddadl sydd i ddod ar gyfer llywyddiaeth y Comisiwn, oherwydd eu bod yn gwrthod enwi un o ymgeiswyr blaenllaw Spitzenkandidat ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd. Ar wefan yr Undeb Darlledu Ewropeaidd lle mae'r ymgeiswyr blaenllaw o bob grŵp gwleidyddol wedi'u rhestru, nid oes sôn am gynrychiolwyr o'r ceidwadwyr a'r uwch-geidwadwyr yn Senedd Ewrop. Dywedodd plaid geidwadol arall - Mudiad Gwleidyddol Cristnogol Ewrop - fod eu hymgeisydd blaenllaw hefyd wedi cael ei eithrio o'r ddadl, gan ystyried bod y symudiad yn “benderfyniad annheg”, yn ei alw'n sensoriaeth ac yn beirniadu Ursula von der Leyen.

Go brin y bydd ail dymor yn y swydd i von der Leyen yn haws o gwbl. O 2025, mae’n rhaid i Ursula von der Leyen ystyried y posibilrwydd y bydd Donald Trump yn dychwelyd i’r Tŷ Gwyn yn Washington. Nid oes gan y ddau berthynas dda.

Llun gan Cristion Lue on Unsplash

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd