Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Meme-ing Unbeniaid: Sut Mae Hiwmor Cyfryngau Cymdeithasol yn Mwyhau Tyrantiaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn basâr digidol enfawr yr unfed ganrif ar hugain, mae memes cyfryngau cymdeithasol wedi esblygu i fod yn arfau dirmyg mwyaf pwerus. Mae'r nygets digrif, sardonaidd hyn yn gwneud mwy na dim ond gwneud i ni chwerthin; gallant ysgwyd strwythurau craidd unbenaethau. Mae Iran, gyda’i chyfuniad o ragrith crefyddol a throseddau hawliau dynol anfaddeuol, yn dangos pa mor fregus yw cyfundrefnau awdurdodaidd i rym meme mewn sefyllfa dda.

Iran: Rhyfela Meme yn Erbyn y Mullahs

Gadewch inni ddechrau gydag Iran, lle mae'r mullahs dyfarniad wedi cael eu trechu gan yr union gyfrwng y maent yn ceisio ei reoli. Daeth y Goruchaf Arweinydd Ali Khamenei yn gymeriad cartŵn teilwng o feme, gan redeg trwy bolisïau gyda gras clown syrcas twyllodrus. Mae Iraniaid wedi troi at Instagram a Telegram i greu a lledaenu'r darluniau dychanol hyn, gan dynnu sylw at chwerthinllyd honiadau'r gyfundrefn yn erbyn ei gweithredoedd.

Pan saethodd yr IRGC "ar gam" i lawr Wcráin International Airlines Flight 752, ffrwydrodd y rhyngrwyd gyda memes yn arddangos anghymhwysedd a thwyll y gyfundrefn. Dychmygwch Khamenei yn jyglo taflegrau wedi'u labelu "wps" neu Raisi yn ceisio atgyweirio awyren ffrwydro gyda chymorth band bach - teithiodd y delweddau hyn yn gyflymach nag y gallai'r drefn eu rhwystro. Nid yw'r cyferbyniad llym rhwng iaith grefyddol y gyfundrefn a'i gweithredoedd erioed wedi'i ddangos yn fwy doniol na llwyddiannus.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae'r cyfrif Twitter @TalkhandMedia wedi mynd yn firaol am ei ymosodiadau di-baid a doniol ar arweinyddiaeth Iran. Mae TalkhandMedia wedi dod i'r amlwg fel esiampl i bobl sy'n dymuno gwneud sylw ingol wrth chwerthin am ben yr unbennaeth. Mae'r hanes hwn wedi defnyddio hiwmor yn feistrolgar i rwygo propaganda'r gyfundrefn i lawr. ( https://x.com/TalkhandMedia/status/1792525073926295561)

Mae tudalennau a chyfrifon eraill, fel @iranianmemes_ yn amlygu methiannau a rhagrith y gyfundrefn yn wych. Er enghraifft mae adran cartŵn Iran Wire yn drysorfa o sylwadau treiddgar, doniol sy'n taro'r hoelen ar y pen yn gyson. ( https://www.instagram.com/p/COdYdvdn0JB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== )

hysbyseb

Chwyldro Meme Byd-eang

Mae'r mynydd iâ dychanol yn llawer mwy nag Iran. Cymerwch Venezuela, lle mae memes sy'n beirniadu polisïau economaidd Maduro wedi dod yn gêm genedlaethol. Mae’r #MaduroChallenge ar-lein, lle mae pobl leol yn dirmygu ei sylwadau a’i gynigion dawnsio, yn enghraifft o sut y gall hiwmor droi anobaith yn gydnerthedd.

Ynghanol amheuon o lygredd yn ymwneud â chartref moethus, aeth y meme “Putin quacking like a hwyaden” yn firaol yn Rwsia. (https://x.com/DarthPutinKGB/status/987411711929012224). Dychmygwch Putin, yn ogoneddus yn ei awdurdod, wedi'i ostwng i hwyaden quacking - delwedd syml ond pwerus a atseiniodd dros Twitter ac Instagram. Yn yr un modd, yn yr Aifft, mae tudalennau Facebook fel "Asa7be Sarcasm Society" yn parodi'r Arlywydd Sisi, gan ddefnyddio dychan i feirniadu sensoriaeth a pholisïau economaidd. ( https://www.facebook.com/asa7bess/?locale=ar_AR )

Hyd yn oed yn Nhwrci, mae ymgyrchoedd dychanol fel y mudiad “TAMAM” (digon) wedi mynd yn boblogaidd, gyda memes yn beirniadu teyrnasiad rhy hir Erdoğan. Yn y cyfamser, yn Tsieina, mae memes sy'n cymharu'r Arlywydd Xi Jinping â Winnie the Pooh wedi osgoi sensoriaeth yn ddyfeisgar, gan wawdio dyheadau'r gyfundrefn o reolaeth lwyr gyda phob cyfran. Y Meme fel Arf

Pam mae memes mor effeithiol? Oherwydd eu bod yn crynhoi beirniadaethau gwleidyddol cymhleth yn wybodaeth hygyrch y gellir ei rhannu. Maent yn hepgor llwybrau cyfryngau rheolaidd ac yn lledaenu fel tanau gwyllt ar y rhyngrwyd. Mae eu hiwmor yn eu gwneud yn ddeniadol ac yn apelgar, gan alluogi pobl i feddwl yn feirniadol wrth chwerthin. Mewn cymdeithasau awdurdodaidd, lle mae beirniadaeth uniongyrchol yn beryglus, mae hiwmor yn darparu hafan ddiogel i anghytuno.

Mae gan Memes y gallu unigryw i dynnu sylw rhyngwladol at achosion lleol. Pan fydd meme yn mynd yn firaol, mae'n croesi ffiniau, gan ddod â sylw byd-eang i anghyfiawnderau na fyddai fel arall yn cael eu hadrodd. Efallai y bydd y sylw byd-eang hwn yn rhoi mwy o bwysau ar gyfundrefnau awdurdodaidd, gan ei gwneud yn anos iddynt weithredu heb gael eu cosbi.

Felly, wrth i ni fwynhau'r meme poblogaidd yn beirniadu camgam diweddaraf unben, ystyriwch y pos clyfar hwn: Os gall meme ar-lein ddiorseddu unben, faint o LOLs fydd ei angen i sefydlu democratiaeth? A dyma’r ciciwr: pwy sy’n rhedeg y wlad tra bod ein hawdurdodau ni’n brysur yn sensro Winnie the Pooh a hwyaden quacks?

Delwedd: Sianel TalkhandMedia ar Twitter

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd