RSSY Comisiwn Ewropeaidd

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

| Hydref 17, 2019

Heddiw (17 Hydref) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell i'r Cyngor Ewropeaidd (Erthygl 50) gymeradwyo'r cytundeb y daethpwyd iddo ar lefel negodwr ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl, gan gynnwys Protocol diwygiedig ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, a chymeradwyo Datganiad Gwleidyddol diwygiedig ar fframwaith y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Is-lywydd Dombrovskis a'r Comisiynydd #Moscovici yn #WashingtonDC

Is-lywydd Dombrovskis a'r Comisiynydd #Moscovici yn #WashingtonDC

| Hydref 17, 2019

Bydd y Comisiynydd Moscovici yn cymryd rhan yng nghyfarfod Gweinidogion Cyllid G20 a Llywodraethwyr Banc Canolog. Bydd yr is-lywydd a'r Comisiynydd hefyd yn cymryd rhan mewn cyfres o gyfarfodydd dwyochrog ac ymrwymiadau siarad. Bydd yr Is-lywydd Dombrovskis yn cwrdd, ymhlith eraill, â Heath Tarbert, Cadeirydd a Phrif Weithredwr Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yr UD; Oksana Markarova, yr Wcrain […]

Parhau Darllen

#EuropeanAgendaOnMigration bedair blynedd yn ddiweddarach: Mae angen cydgrynhoi cynnydd wedi'i farcio yn wyneb sefyllfa gyfnewidiol

#EuropeanAgendaOnMigration bedair blynedd yn ddiweddarach: Mae angen cydgrynhoi cynnydd wedi'i farcio yn wyneb sefyllfa gyfnewidiol

| Hydref 17, 2019

Cyn y Cyngor Ewropeaidd ym mis Hydref, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn adrodd ar gynnydd allweddol o dan yr Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo ers 2015, gan ganolbwyntio ar gamau a gymerwyd gan yr UE ers yr adroddiad cynnydd diwethaf ym mis Mawrth 2019. Nododd y Comisiwn hefyd y meysydd hynny lle mae'n rhaid i waith barhau i fynd i'r afael â mudo ar hyn o bryd ac yn y dyfodol […]

Parhau Darllen

#ConnectingEuropeFacility - € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy

#ConnectingEuropeFacility - € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy

| Hydref 17, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio galwad gwerth € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth allweddol trwy'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), offeryn cyllido canolog yr UE ar gyfer rhwydweithiau seilwaith. Bydd y buddsoddiad yn helpu i adeiladu cysylltiadau coll ar draws y cyfandir, wrth ganolbwyntio ar ddulliau trafnidiaeth gynaliadwy. Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Cyflymu datgarboneiddio a chyfrannu at y cwblhad […]

Parhau Darllen

Mae #EuropeanLabourAuthority yn cychwyn ar ei waith

Mae #EuropeanLabourAuthority yn cychwyn ar ei waith

| Hydref 16, 2019

Heddiw (16 Hydref), mae Awdurdod Llafur Ewrop yn cychwyn ei weithgareddau gyda seremoni agoriadol a chyfarfod cyntaf ei Fwrdd Rheoli. Mae'r lansiad yn digwydd ddwy flynedd ar ôl i Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, gyhoeddi'r syniad am Awdurdod o'r fath yn ei anerchiad 2017 Cyflwr yr Undeb gerbron Senedd Ewrop. Wrth nodi’r digwyddiad, dywedodd yr Arlywydd Juncker: […]

Parhau Darllen

#Antitrust - Mae'r Comisiwn yn gosod mesurau dros dro ar #Broadcom mewn marchnadoedd teledu a modem #Chipset

#Antitrust - Mae'r Comisiwn yn gosod mesurau dros dro ar #Broadcom mewn marchnadoedd teledu a modem #Chipset

| Hydref 16, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gorchymyn i Broadcom roi'r gorau i gymhwyso rhai darpariaethau sydd wedi'u cynnwys mewn cytundebau â chwech o'i brif gwsmeriaid. Bydd hyn yn atal niwed difrifol ac anadferadwy i gystadleuaeth sy'n debygol o gael ei achosi gan ymddygiad Broadcom, y mae prima facie (ar yr olwg gyntaf) yn torri rheolau cystadleuaeth yr UE. Cystadleuaeth Dywedodd Margrethe Vestager, y Comisiynydd sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: […]

Parhau Darllen

#StateAid - Comisiwn yn cymeradwyo cymorth achub Almaeneg € 380 miliwn i #Condor

#StateAid - Comisiwn yn cymeradwyo cymorth achub Almaeneg € 380 miliwn i #Condor

| Hydref 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau'r Almaen i roi benthyciad dros dro € 380 miliwn i gwmni hedfan siarter Condor. Bydd y mesur yn cyfrannu at sicrhau parhad trefnus gwasanaethau trafnidiaeth awyr ac yn osgoi tarfu ar deithwyr, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Ar 25 Medi 2019, hysbysodd yr Almaen […]

Parhau Darllen