RSSY Comisiwn Ewropeaidd

#IPortunus - Mae'r Comisiwn yn parhau i gefnogi cynllun peilot gan roi cyfleoedd i artistiaid weithio ledled yr UE

#IPortunus - Mae'r Comisiwn yn parhau i gefnogi cynllun peilot gan roi cyfleoedd i artistiaid weithio ledled yr UE

| Awst 15, 2019

Mae i-Portunus yn lansio ei drydedd alwad a'r olaf am geisiadau eleni. Mae i-Portunus yn brosiect peilot a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd sy'n darparu cefnogaeth ariannol i artistiaid weithio mewn gwlad arall am gyfnod o ddyddiau 15 i 85. Roedd y galwadau cyntaf a'r ail yn dwyn ynghyd fwy na chymwysiadau 2300 gan artistiaid unigol a gweithwyr proffesiynol diwylliannol. Cyfanswm […]

Parhau Darllen

Mae #SarajevoFilmFestival a ariennir gan yr UE yn rhoi Western Balkans ar y sgrin fawr

Mae #SarajevoFilmFestival a ariennir gan yr UE yn rhoi Western Balkans ar y sgrin fawr

| Awst 15, 2019

Ar 16 Awst, bydd rhifyn 25th o Ŵyl Ffilm Sarajevo, a gyd-ariennir gan yr UE, yn cychwyn yn Sarajevo, Bosnia a Herzegovina, gan ddod â gwylwyr a gwneuthurwyr ffilm 100,000 ynghyd i ddathlu sinema ranbarthol, Ewropeaidd a rhyngwladol yn yr ŵyl ffilm fwyaf. o'r rhanbarth. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi golygfa ffilm lewyrchus y […]

Parhau Darllen

Symudwyd asedau #RescEU i helpu #Greece i ymladd tanau coedwig dinistriol

Symudwyd asedau #RescEU i helpu #Greece i ymladd tanau coedwig dinistriol

| Awst 15, 2019

Yn dilyn y cais am gymorth o Wlad Groeg, mae asedau achub wedi eu cynnull i fynd i'r afael â thanau coedwig sy'n ysbeilio sawl ardal yng Ngwlad Groeg. Fel ymateb ar unwaith, mae'r Undeb Ewropeaidd eisoes wedi helpu i symud tair awyren ymladd coedwig o warchodfa achub o'r Eidal a Spainto i gael eu hanfon yn gyflym i'r rhanbarthau yr effeithir arnynt. Cymorth Dyngarol ac Argyfwng […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

| Awst 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, trwy ei Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, wedi dyrannu € 8.5 miliwn i gefnogi ymdrechion Sri Lankan i atal eithafiaeth dreisgar, adeiladu gwytnwch cymunedol, a hyrwyddo heddwch a goddefgarwch. Bydd hefyd yn cyfrannu at y broses adeiladu heddwch barhaus trwy i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a ffoaduriaid ddychwelyd i'w tir. Mae'r dyraniad hwn […]

Parhau Darllen

#ECB - Rhodd gwahanu Draghi i glymu dwylo Lagarde

#ECB - Rhodd gwahanu Draghi i glymu dwylo Lagarde

| Awst 14, 2019

Mae pecyn ysgogiad Banc Canolog Ewrop sydd ar ddod yn annhebygol o dorri costau benthyca isel uwch nag erioed ond bydd yn clymu dwylo ei arlywydd newydd am ran helaeth o'r flwyddyn nesaf, gan roi ychydig o ryddid iddi weithredu tra bo'r economi'n gwella, yn ysgrifennu Balazs Koranyi. Gyda sector gweithgynhyrchu helaeth y bloc yn crebachu, masnach fyd-eang ac arian cyfred […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun datodiad #PolishCreditUnion yn newydd

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun datodiad #PolishCreditUnion yn newydd

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi awdurdodi, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, nawfed estyniad cynllun datodiad undeb credyd Gwlad Pwyl tan 15 Gorffennaf 2020. Bydd y mesur yn parhau i fod ar gael i undebau credyd sy'n endidau sy'n eiddo i aelodau ac sy'n darparu benthyciadau, cyfrifon cynilo a gwasanaethau talu i'w haelodaeth yn unig. Mae undebau credyd y tu allan i'r […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol o 8% i 18% ar fewnforion biodisel â chymhorthdal ​​o Indonesia. Nod y mesur yw adfer cae chwarae gwastad ar gyfer cynhyrchwyr biodisel yr UE. Canfu ymchwiliad manwl y Comisiwn fod cynhyrchwyr biodisel Indonesia yn elwa ar grantiau, buddion treth a mynediad at ddeunyddiau crai islaw prisiau'r farchnad. Mae hyn yn achosi […]

Parhau Darllen