RSSY Comisiwn Ewropeaidd

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop - Cyfle hanesyddol tuag at #FederalEurope

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop - Cyfle hanesyddol tuag at #FederalEurope

| Ionawr 17, 2020

“Rydym yn falch o weld Senedd Ewrop yn arwain wrth osod yr agenda ar gyfer y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, gan agor y drws o’r diwedd ar gyfer newidiadau Cytundeb hir-angen gyda phleidlais ddoe. Ni all Ewrop ennill ymddiriedaeth ei dinasyddion yn ôl gydag “ymarfer gwrando” arall. Yn lle hynny mae angen i ni fod yn ddewr […]

Parhau Darllen

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

| Ionawr 17, 2020

Mae Comisiynydd Masnach yr UE, Phil Hogan, wedi dweud nad yw uchelgais Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, i gael bargen fasnach lawn wedi’i thrafod â Brwsel erbyn y dyddiad cau ar ddiwedd blwyddyn “yn bosibl”. Dywedodd y cyn-weinidog, sydd yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, fod bygythiadau o’r Unol Daleithiau i roi’r gorau i rannu cudd-wybodaeth gyda’r […]

Parhau Darllen

#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio pecyn cymorth dyngarol o € 22.8 miliwn i helpu i fynd i'r afael ag anghenion bwyd brys a chefnogi pobl agored i niwed yn Eswatini, Lesotho, Madagascar, Zambia a Zimbabwe. Daw'r cyllid gan fod rhannau helaeth o dde Affrica yng ngafael eu sychder caletaf mewn degawdau. “Llawer o aelwydydd tlawd mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan sychder […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn cyflwyno'r myfyrdodau cyntaf ar adeiladu #SocialEurope cryf ar gyfer trawsnewidiadau yn unig

Y Comisiwn yn cyflwyno'r myfyrdodau cyntaf ar adeiladu #SocialEurope cryf ar gyfer trawsnewidiadau yn unig

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno Cyfathrebu ar adeiladu Ewrop gymdeithasol gref ar gyfer trawsnewidiadau cyfiawn. Mae'n nodi sut y bydd polisi cymdeithasol yn helpu i gyflawni heriau a chyfleoedd heddiw, gan gynnig gweithredu ar lefel yr UE am y misoedd i ddod, a cheisio adborth ar weithredu pellach ar bob lefel ym maes cyflogaeth […]

Parhau Darllen

Estyniad #Brexit hyd at Brydain yn y pen draw - von der Leyen yr UE

Estyniad #Brexit hyd at Brydain yn y pen draw - von der Leyen yr UE

| Ionawr 17, 2020

Prydain fydd yn y pen draw p'un a yw'n ceisio mwy o amser i drafod cytundeb masnach gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl iddo adael y bloc, meddai pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mercher (15 Ionawr), yn ysgrifennu Padraic Halpin. Disgwylir i Brydain adael yr UE ar Ionawr 31 ar ôl cytuno ar […]

Parhau Darllen

Ariannu'r trawsnewidiad gwyrdd: Cynllun Buddsoddi #EuropeanGreenDeal a Mecanwaith Pontio Just

Ariannu'r trawsnewidiad gwyrdd: Cynllun Buddsoddi #EuropeanGreenDeal a Mecanwaith Pontio Just

| Ionawr 16, 2020

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i ddod y bloc niwtral o ran hinsawdd yn y byd erbyn 2050. Mae hyn yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol gan yr UE a'r sector cyhoeddus cenedlaethol, yn ogystal â'r sector preifat. Bydd Cynllun Buddsoddi Bargen Werdd Ewrop - Cynllun Buddsoddi Ewrop Gynaliadwy - a gyflwynir heddiw yn ysgogi buddsoddiad cyhoeddus a […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gwahodd sylwadau ar ganllawiau cymorth gwladwriaethol #EUEmissionTradingSystem diwygiedig

Mae'r Comisiwn yn gwahodd sylwadau ar ganllawiau cymorth gwladwriaethol #EUEmissionTradingSystem diwygiedig

| Ionawr 16, 2020

Yn unol â Bargen Werdd Ewrop ac amcan yr UE i ddod yn economi niwtral gyntaf yr hinsawdd erbyn 2050, mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus heddiw yn gwahodd pawb sydd â diddordeb ar Ganllawiau Cymorth Gwladwriaethol System Masnachu Allyriadau'r UE (y 'Canllawiau ETS'). Nod y canllawiau hyn yw lleihau'r risg o “ollwng carbon”, lle mae cwmnïau […]

Parhau Darllen