Cysylltu â ni

EU

Datganiad y Comisiwn: Diwrnod Coffa Ewropeaidd Dioddefwyr Terfysgaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar achlysur 17eg Diwrnod Coffa Ewropeaidd Dioddefwyr Terfysgaeth (11 Mawrth), cyhoeddodd y Comisiwn y datganiad a ganlyn: “Heddiw, rydyn ni'n dod at ein gilydd i wrando, i gefnogi goroeswyr, ac yn anad dim i anrhydeddu pawb sy'n dioddef terfysgaeth. I bawb sy'n ceisio ein brifo a'n rhannu, byddwn yn parhau i ymateb gydag undod. Bydd ein democratiaethau bob amser yn ymdrechu i amddiffyn ein hawliau, ein rhyddid a'n gwerthoedd sylfaenol. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu cymdeithasau cynhwysol a chydlynol y mae gan bawb ran ynddynt a gall pawb deimlo'n ddiogel.

"Ein cyfrifoldeb cyffredin yw parhau i gefnogi dioddefwyr a'u hanwyliaid. Oherwydd natur y drosedd hon, mae dioddefwyr terfysgaeth angen cefnogaeth wedi'i theilwra ac amddiffyniad arbennig. Dyma un o amcanion Strategaeth yr UE ar Hawliau Dioddefwyr sydd newydd ei lansio.

"Rydyn ni'n adeiladu gwytnwch yr Undeb Ewropeaidd i atal yr ymosodiadau hyn yn y lle cyntaf. Rydyn ni'n brwydro yn erbyn y bygythiad terfysgol, sy'n deillio fwyfwy o wahanol fathau o eithafiaeth ac sy'n gynyddol ddigidol. Rydyn ni'n cymryd camau i rwystro propaganda terfysgol ar-lein, i stopio terfysgwyr rhag lledaenu casineb ar-lein. Ond ni all unrhyw un ymladd troseddau heb ofalu am ei ddioddefwyr.

hysbyseb

"Ar ddiwrnod y coffa hwn, rydyn ni'n sefyll yn unedig ac mewn undod â holl ddioddefwyr a goroeswyr y gweithredoedd hyn."

Cefndir

Daeth Diwrnod Coffa Ewropeaidd Dioddefwyr Terfysgaeth yn ddigwyddiad blynyddol i goffáu dioddefwyr terfysgaeth ledled y byd. Ar y diwrnod hwn yn 2004, digwyddodd bomio Madrid gan hawlio bywydau 193 o bobl ac anafu miloedd yn fwy.

hysbyseb

Mae darparu cefnogaeth i ddioddefwyr troseddau, gan gynnwys dioddefwyr ymosodiadau terfysgol, yn rhan bwysig o waith y Comisiwn i fynd i'r afael â phob dimensiwn o'r bygythiad terfysgol. Mae'r UE wedi sefydlu fframwaith cyfreithiol cryf i amddiffyn dioddefwyr ledled Ewrop trwy'r Cynllun iawndal ledled yr UE, Y Cyfarwyddeb Hawliau Dioddefwyr a'r Cyfarwyddeb ar Brwydro yn erbyn Terfysgaeth. Ym mis Ionawr 2020, aeth y Canolfan Arbenigedd yr UE ar gyfer Dioddefwyr Terfysgaeth lansiodd y Comisiwn ei weithgareddau gan anelu'n bennaf at ddarparu cefnogaeth i Mem ber States i gynorthwyo dioddefwyr ar ôl ymosodiad terfysgol. Cyhoeddodd y Ganolfan y Llawlyfr yr UE ar Ddioddefwyr Terfysgaeth. Mabwysiadodd Comisiwn von der Leyen y cyntaf erioed Strategaeth yr UE ar hawliau dioddefwyr (2020-2025).

Prif amcan y strategaeth hon yw sicrhau bod pawb sy'n dioddef trosedd, ni waeth ble yn yr UE y digwyddodd y drosedd, yn gallu gwneud defnydd llawn o'u hawliau. Nod y Strategaeth yw grymuso dioddefwyr i riportio troseddau, hawlio iawndal ac yn y pen draw adfer o ganlyniadau trosedd.

Ym mis Medi 2020, cychwynnodd y Comisiwn yr UE Llwyfan Hawliau Dioddefwyr a phenodi ei gyntaf Cydlynydd y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer hawliau dioddefwyr.

Daeth Rhwydwaith Ymwybyddiaeth Radicaleiddio, trwy ei gweithgor ar gofio dioddefwyr terfysgaeth, yn cyflwyno profiadau dioddefwyr, yn cyfrannu at gofio holl ddioddefwyr terfysgaeth, ac yn tynnu sylw at ganlyniadau dynol eithafiaeth dreisgar. Mae hawliau a chefnogaeth dioddefwyr iddynt hefyd wrth wraidd y gwaith a wneir gan y Rhwydwaith Ewropeaidd Cymdeithasau Dioddefwyr Terfysgaeth, a sefydlwyd gan y Comisiwn.

Er mwyn atal troseddau terfysgol yn y lle cyntaf, mae'r UE yn weithgar wrth ymladd propaganda terfysgol - all-lein ac ar-lein, gan wadu terfysgwyr y modd a'r lle i gynllunio, cyllido a chyflawni ymosodiadau, a gwrthsefyll radicaleiddio. Ym mis Rhagfyr 2020, cyflwynodd y Comisiwn a Agenda Gwrthderfysgaeth newydd gan nodi'r ffordd ymlaen ar gyfer gweithredoedd i wrthsefyll terfysgaeth ar lefel yr UE, gan geisio rhagweld, atal, amddiffyn ac ymateb yn well i fygythiadau terfysgol. Mae'r Agenda Gwrthderfysgaeth yn un y gellir ei chyflawni o'r ffordd ymlaen ar ddiogelwch mewnol, sy'n rhan greiddiol o'r Strategaeth Undebau Diogelwch a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf 2020. 

Sefydlwyd Diwrnod Coffa Ewropeaidd Dioddefwyr Terfysgaeth ar ôl bomio Madrid ar 11 Mawrth 2004. Bob blwyddyn er 2005, mae'r Undeb Ewropeaidd yn cofio dioddefwyr erchyllterau terfysgol ledled y byd.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd