Cysylltu â ni

Brwsel

Mae'r Arlywydd von der Leyen, yr Is-lywydd Gweithredol Dombrovskis a'r Comisiynydd Gentiloni yn siarad yn Fforwm Economaidd Brwsel ar 29 Mehefin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llywydd Ursula von der Leyen, Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis (Yn y llun) a bydd y Comisiynydd Paolo Gentiloni yn cymryd rhan yn rhifyn eleni o'r Fforwm Economaidd Brwsel (BEF), yn digwydd heddiw (29 Mehefin). Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae'r BEF wedi dod yn ddigwyddiad economaidd blynyddol blaenllaw'r Comisiwn Ewropeaidd, gan gasglu llunwyr polisi, academyddion, cymdeithas sifil ac arweinwyr busnes lefel uchel i drafod heriau allweddol a blaenoriaethau polisi ar gyfer economi Ewrop. Bydd BEF 2021 yn ystyried dulliau o adeiladu'r economi ôl-COVID-19 yr ydym am ei chreu. Eleni bydd yr anerchiad agoriadol yn cael ei draddodi gan Ursula von der Leyen, llywydd y Comisiwn.

Ymhlith y siaradwyr nodedig eraill mae: Angela Merkel, Canghellor Ffederal yr Almaen; Jacinda Ardern, Prif Weinidog Seland Newydd; Christine Lagarde, Llywydd Banc Canolog Ewrop; a Ngozi Okonjo-Iweala, Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Masnach y Byd. Bydd y gynhadledd yn cael ei ffrydio'n fyw ar wefan BEF a bydd cyfle i'r cyfranogwyr gyflwyno eu cwestiynau i siaradwyr trwy Holi ac Ateb ar Sli.do. Gall cyfranogwyr ymuno â sgwrs # EUBEF21 ar gyfryngau cymdeithasol a dilyn DG ECFIN ymlaen Twitter a Facebook am ddiweddariadau. Mae mwy o fanylion a'r rhaglen ar gael yma.

hysbyseb

Gwlad Belg

35 mlynedd - ac yn dal i fynd yn gryf!

cyhoeddwyd

on

Cafodd y flwyddyn 1986 ei nodi gan ddatblygiadau a rhwystrau. Fe wnaeth datblygiadau technoleg helpu'r Undeb Sofietaidd i lansio'r Orsaf Mir Space a chael y DU a Ffrainc yn adeiladu'r Chunnel. Yn anffodus, gwelodd y Wennol Ofod hefyd Challenger trychineb a ffrwydrad un o'r adweithyddion niwclear yn Chernobyl.

Yng Ngwlad Belg, daeth pêl-droedwyr y wlad adref i groeso arwr ar ôl gorffen yn 4ydd yng Nghwpan y Byd Mecsico.

Roedd y flwyddyn hefyd yn nodedig am un digwyddiad arall: agoriad L'Orchidee Blanche ym Mrwsel, sydd bellach yn un o'r bwytai Fietnamaidd gorau yn y wlad.

hysbyseb

Yn ôl ym 1986, pan ddaeth Katia Nguyen (llun) agor y bwyty yn yr hyn a oedd ar y pryd yn gymdogaeth dawel ym Mrwsel, ni allai fod wedi sylweddoli beth fyddai llwyddiant ysgubol.

Eleni, mae'r bwyty'n nodi ei ben-blwydd yn 35 oed, carreg filltir go iawn, ac mae wedi dod yn hir yn y blynyddoedd rhwng hynny, cymaint fel ei fod bellach yn byword ar gyfer bwyd Asiaidd coeth, nid yn unig yn yr ardal hon sydd bellach yn brysur ym Mrwsel ond ymhellach i ffwrdd.

Yn wir, roedd y gair wedi lledaenu hyd yma am ansawdd y bwyd Fietnamaidd rhagorol sydd ar gael yma nes iddo, ychydig flynyddoedd yn ôl, ennill y teitl bri “Bwyty Asiaidd Gorau yng Ngwlad Belg” gan y tywysydd bwyd enwog, Gault a Millau.

hysbyseb

Katia yw'r cyntaf i dderbyn bod ei llwyddiant hefyd yn ddyledus iawn i'w thîm, sydd ddim ond yn digwydd bod yn fenywaidd i gyd (mae hyn yn rhannol yn adlewyrchu'r rôl draddodiadol y mae menywod yn ei meddiannu yng nghegin Fietnam).

Y mwyaf hirhoedlog yn eu plith yw Trinh, sydd wedi bod yn gweini prydau bwyd rhyfeddol o Fietnam yn y gegin fach, cynllun agored iddi ers cwpl o ddegawdau bellach, tra bod aelodau eraill o staff “cyn-filwr” yn cynnwys Huong, sydd wedi bod yma 15 mlynedd a Linh , newydd-ddyfodiad cymharol wedi gweithio yma am bedair blynedd!

Maen nhw, ynghyd â'u cydweithwyr, wedi'u gwisgo'n hyfryd mewn gwisgoedd Fietnamaidd dilys, rhywbeth arall y mae'r resto yn enwog amdano. Mae dal gafael ar staff cyhyd hefyd yn adlewyrchu'n dda ar arddull reoli ragorol Katia.

Mae'r cyfan yn bell o'r dyddiau, yn ôl yn y 1970au, pan gyrhaeddodd Katia y wlad hon gyntaf ar gyfer ei hastudiaethau. Fel cymaint o’i chydwladwyr roedd hi wedi ffoi rhag rhyfel Fietnam i chwilio am fywyd gwell yn y Gorllewin ac aeth ati i ddechrau bywyd newydd yn ei chartref “newydd” - Gwlad Belg.

Ar gyfer connoisseurs o fwyd gwych o Fietnam a oedd, wel, yn newyddion da.

Mae'r safon a osodwyd pan agorodd Katia, sy'n dal i gyrraedd Gwlad Belg yn gymharol ffres o Saigon, y bwyty yn ôl ym 1986 yr un mor uchel heddiw ag yr oedd bryd hynny.

Er gwaethaf y pandemig iechyd ofnadwy sydd wedi achosi hafoc yn y sector lletygarwch yma, mae “byddin” Katia o gwsmeriaid ffyddlon bellach yn gorlifo yn ôl i flasu’r danteithion rhyfeddol a gafodd eu concocio gan ei thîm hynod dalentog, a anwyd yn Fietnam.

Mae'r bwyty wedi'i leoli'n agos at brifysgol ULB ac mae popeth yma wedi'i baratoi'n fewnol. Mae'r seigiau'n seiliedig ar ryseitiau traddodiadol neu fwy cyfoes ond yn debyg i'r gorau y gallech chi ddod o hyd iddo yn Fietnam ei hun. Mae llawer o bobl fwyta yma yn ystyried rholiau'r gwanwyn y gorau yng Ngwlad Belg ond os ydyn nhw'n suddlon, mae cyfoeth gourmet y tŷ hwn yn mynd â chi ar daith goginiol, yn ymestyn o'r Gogledd i Dde Fietnam a phob un yn stopio rhyngddynt.

Ni chaeodd y bwyty erioed yn ystod y cloeon wrth iddo barhau i wasanaethu gwasanaeth tecawê sionc. Bellach wedi ailagor yn llawn, mae siopau tecawê yn cyfrif am oddeutu 30 y cant o'r busnes. Gall cwsmeriaid naill ai gasglu eu harcheb neu ei dosbarthu i'w cartref / swyddfa.

Gyda'r haf wedi cyrraedd, mae'n dda gwybod bod teras bellach yn eistedd hyd at 20 o bobl ar y stryd y tu allan tra, yn y cefn, mae'n ardal ddymunol y tu allan gyda lle i tua 30 ac ar agor tan fis Hydref.

Y tu mewn, mae'r bwyty yn eistedd 38 o bobl i lawr y grisiau a 32 i fyny'r grisiau. Mae yna hefyd fwydlen cinio gwerth dau arian, dau gwrs, sy'n costio dim ond € 13, sy'n arbennig o boblogaidd.

Mae'r dewis a la carte yn enfawr ac mae'n cynnwys amrywiaeth o seigiau cig, pysgod a dofednod - mae pob un yn wych ac yn flasus iawn. Mae yna hefyd restr diodydd a gwin gwych ac edrychwch hefyd am fwydlen awgrymiadau hyfryd sy'n newid yn wythnosol.

Mae'r Katia swynol a chroesawgar iawn wedi dod yn bell iawn ers iddi droedio gyntaf yng Ngwlad Belg. Mae bwyty sy'n dal i fod yn ffynnu 35 mlynedd ar ôl iddo agor yn gyflawniad enfawr, yn enwedig yn yr oes “ôl-bandemig” hon ond i'r un lle hwnnw fod o dan yr un berchnogaeth trwy'r amser hwnnw mae'n eithaf rhyfeddol ... sydd, mewn gwirionedd, hefyd yn disgrifio'n gywir y bwyd a'r gwasanaeth yma.

Pen-blwydd hapus yn 35 oed L'Orchidee Blanche!

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Arweinydd Iddewig Ewropeaidd i geisio cyfarfod â Gweinidog Mewnol Gwlad Belg ynghylch y cynllun i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin mewn sefydliadau Iddewig

cyhoeddwyd

on

Mae Cymdeithas Iddewig Ewrop yn gresynu bod y penderfyniad wedi'i wneud heb ymgynghori â chymunedau Iddewig a heb gynnig dewis arall addas. Mae Cadeirydd EJA, Rabbi Menachem Margolin, yn rheibio yn erbyn penderfyniad, gan ddweud ei fod yn gwneud 'Dim synnwyr' ac ychwanegu, yn absenoldeb darparu trefniadau diogelwch amgen, ei fod yn gadael Iddewon yn “agored eang gydag arwydd targed ar ein cefnau”. Mae'r symudiad a gynlluniwyd yng Ngwlad Belg yn digwydd gan fod gwrth-semitiaeth yn cynyddu yn Ewrop, nid yn gostwng, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae pennaeth Cymdeithas Iddewig Europen (EJA), grŵp ymbarél o Frwsel sy'n cynrychioli cymunedau Iddewig ledled Ewrop, wedi ysgrifennu at Annelies Verlinden, Gweinidog Mewnol Gwlad Belg, i ofyn am gyfarfod brys gyda hi i drafod cynllun y llywodraeth i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin rhag Iddewig. adeiladau a sefydliadau ar 1 Medi. Bydd Rabbi Menachem Margolin, sydd wedi dysgu “gyda braw mawr” y cynllun i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin trwy ei sefydliad partner, Fforwm sefydliadau Iddewig yn Antwerp ac AS Gwlad Belg Michael Freilich, yn gofyn i’r gweinidog am ailystyried y symudiad. Mae'n galw am gyfarfod brys "er mwyn dod o hyd i dir cyffredin ac i geisio lliniaru effeithiau'r cynnig hwn".

Mae Cymdeithas Iddewig Ewrop yn gresynu bod y penderfyniad wedi'i wneud heb ymgynghori â chymunedau Iddewig a heb gynnig dewis arall addas. Yng Ngwlad Belg mae'r bygythiad diogelwch yn ganolig ar hyn o bryd yn ôl y metrigau a ddarperir gan Uned Cydlynu Dadansoddiad Bygythiad (CUTA) y llywodraeth eu hunain. Ond i Gymunedau Iddewig, yn ogystal â llysgenadaethau America ac Israel, mae’r bygythiad yn parhau i fod yn “ddifrifol a thebygol”. Mae presenoldeb y fyddin mewn adeiladau Iddewig wedi bod ar waith ers yr ymosodiad terfysgol yn erbyn yr Amgueddfa Iddewig ym Mrwsel ym mis Mai 2014 a adawodd bedwar o bobl yn farw.

hysbyseb

Mewn datganiad, dywedodd Cadeirydd yr EJA, Rabbi Margolin: “Hyd yma mae llywodraeth Gwlad Belg wedi bod yn rhagorol wrth amddiffyn Cymunedau Iddewig. Mewn gwirionedd, rydym ni yng Nghymdeithas Iddewig Ewrop wedi arddel esiampl Gwlad Belg fel un i'w hefelychu gan aelodau eraill. Am yr ymroddiad hwn i'n cadw'n ddiogel, rydym bob amser wedi mynegi ein diolch a'n gwerthfawrogiad mwyaf. "

"Ai oherwydd yr ymroddiad hwn hefyd y mae'r penderfyniad i symud y fyddin ar 1 Medi yn gwneud synnwyr Zero, '' ychwanegodd." Yn wahanol i lysgenadaethau'r UD ac Israel, nid oes gan gymunedau Iddewig fynediad at unrhyw gyfarpar diogelwch y Wladwriaeth, "nododd “Mae'n frawychus hefyd nad ymgynghorwyd yn briodol â chymunedau Iddewig ynglŷn â'r symudiad hwn. Nid yw'r llywodraeth ar hyn o bryd yn cynnig unrhyw ddewisiadau amgen. Ar hyn o bryd, mae'n gadael Iddewon yn llydan agored a gyda tharged ar ein cefnau," gresynu at Rabbi Margolin. Mae'r symudiad a gynlluniwyd yng Ngwlad Belg yn digwydd gan fod gwrth-semitiaeth yn cynyddu yn Ewrop, nid yn gostwng.

"Yn anffodus, nid yw Gwlad Belg yn imiwn i hyn. Mae'r pandemig, gweithrediad diweddar Gaza a'i ganlyniad yn poeni Iddewon yn ddigonol fel y mae, heb i hyn hyd yn oed ychwanegu at yr hafaliad. Yn waeth, mae'n anfon signal i wledydd Ewropeaidd eraill i wneud yr un peth. Rwy’n annog llywodraeth Gwlad Belg i ailystyried y penderfyniad hwn neu o leiaf gynnig ateb yn ei le, ”meddai Rabbi Margolin.

hysbyseb

Dywedir bod yr Aelod Seneddol Michael Freilich yn cynnig deddfwriaeth a fyddai’n gweld cronfa € 3 miliwn ar gael i gymunedau Iddewig i gynyddu eu diogelwch yng ngoleuni cynlluniau 1 Medi. Bydd yn annog y llywodraeth i ddiogelu'r un lefel o ddiogelwch ag o'r blaen. Mae testun y penderfyniad i’w drafod a’i bleidleisio yfory (6 Gorffennaf) ym mhwyllgor y Senedd ar faterion mewnol. Ni ellid ymuno â Swyddfa'r Gweinidog Mewnol i gael sylw ar y cynllun. Mae tua 35,000 o Iddewon yn byw yng Ngwlad Belg, yn bennaf ym Mrwsel ac Antwerp.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae cannoedd o ymfudwyr yn llwyfannu newyn ym Mrwsel am statws cyfreithiol

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir Hasni Abderrazzek, 44, ceisiwr lloches o Diwnisia sy'n gofyn am gael ei reoleiddio gan lywodraeth Gwlad Belg i gael mynediad at ofal iechyd, gyda'i wefusau wedi'u gwnïo gyda'i gilydd mewn ystafell ar gampws prifysgol Gwlad Belg ULB, lle mae cannoedd o ymfudwyr yn mynd ar streic newyn am fwy na mis, ym Mrwsel, Gwlad Belg 29 Mehefin 2021. REUTERS / Yves Herman

Mae Youssef Bouzidi, ceisiwr lloches Moroco sy'n gofyn am gael ei reoleiddio gan lywodraeth Gwlad Belg i gael mynediad at ofal iechyd, ac sy'n mynd ar streic newyn am fwy na mis, yn cael cymorth gan berson mewn ystafell ar gampws prifysgol Gwlad Belg ULB, lle mae cannoedd o ymfudwyr yn mynd ar streic newyn, ym Mrwsel, Gwlad Belg Mehefin 29, 2021. REUTERS / Yves Herman

Mae pryder ynghylch streic newyn wythnos o hyd gan gannoedd o ymfudwyr heb eu dogfennu ym mhrifddinas Gwlad Belg wedi sefyll yr wythnos hon ar ôl i bedwar dyn bwytho eu gwefusau ar gau i bwysleisio eu galwadau am gydnabyddiaeth gyfreithiol a mynediad at waith a gwasanaethau cymdeithasol., ysgrifennu Bart Biesemans a Johnny Cotton.

Dywed gweithwyr cymorth fod mwy na 400 o ymfudwyr, wedi ymgynnull mewn dwy brifysgol ym Mrwsel ac eglwys faróc yng nghanol y ddinas, wedi stopio bwyta ar Fai 23 ac mae llawer bellach yn wan iawn.

hysbyseb

Mae llawer o'r ymfudwyr, sy'n dod yn bennaf o Dde Asia a Gogledd Affrica, wedi bod yng Ngwlad Belg ers blynyddoedd, rhai ers mwy na degawd, ond dywedant fod eu bywoliaeth wedi'u peryglu gan gaeadau COVID-19 a arweiniodd at golli swyddi .

"Rydyn ni'n cysgu fel llygod mawr," meddai Kiran Adhikeri, ymfudwr o Nepal a fu'n gweithio fel cogydd nes i fwytai gau oherwydd y pandemig. "Rwy'n teimlo cur pen, poen stumog, mae'r corff cyfan yn llawn poen."

"Rwy'n erfyn arnyn nhw (awdurdodau Gwlad Belg), rhowch fynediad i ni i waith, fel eraill. Rydw i eisiau talu trethi, rydw i eisiau codi fy mhlentyn yma, yn y ddinas fodern hon," meddai wrth Reuters, yn ystumio o'i wely dros dro. i ble mae cyd-streicwyr newyn yn gorwedd yn ddi-restr ar fatresi yn yr ystafell orlawn.

hysbyseb

Roedd llawer yn edrych yn wag wrth i weithwyr iechyd ofalu amdanynt, gan ddefnyddio diferion halwynog i'w cadw'n hydradol ac yn tueddu at wefusau'r rhai a wnâi eu cegau ar gau mewn ymgais i ddangos nad oedd ganddynt lais dros eu sefyllfa.

Dywedodd llywodraeth Gwlad Belg na fydd yn trafod gyda’r streicwyr newyn dros eu ple i gael preswyliad ffurfiol.

Dywedodd y gweinidog iau dros loches a mudo Sammy Mahdi wrth Reuters ddydd Mawrth na fyddai’r llywodraeth yn cytuno i reoleiddio statws y 150,000 o ymfudwyr heb eu dogfennu yng Ngwlad Belg, ond ei bod yn barod i gynnal trafodaethau gyda’r streicwyr ar eu cyflwr.

"Nid yw bywyd byth yn bris sy'n werth ei dalu ac mae pobl eisoes wedi mynd i'r ysbyty. Dyna pam rydw i wir eisiau ceisio argyhoeddi pawb a phob sefydliad y tu ôl iddo i sicrhau nad ydyn nhw'n rhoi gobaith ffug," meddai Mahdi, pan wedi gofyn am y streicwyr newyn.

"Mae yna reolau a rheoliadau ... p'un a yw'n ymwneud ag addysg, p'un a yw'n ymwneud â swyddi, p'un a yw'n ymwneud â mudo, mae angen i wleidyddiaeth gael rheolau."

Cafodd Ewrop ei dal yn wyliadwrus yn 2015 pan gyrhaeddodd mwy na miliwn o ymfudwyr i lannau'r bloc, rhwydweithiau diogelwch a lles llethol, a theimlo'n dde eithafol.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cynnig ailwampio rheolau ymfudo a lloches y bloc i leddfu'r baich ar wledydd glan y Môr Canoldir, ond byddai'n well gan lawer o lywodraethau dynhau ffiniau a deddfau lloches na darparu ar gyfer newydd-ddyfodiaid.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd