Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Lleihau gwastraff cynnyrch a bwyd: Y Comisiwn yn ceisio barn ar adolygu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn lansio a ymgynghoriad cyhoeddus ar adolygiad y Cyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff, gan gynnwys gosod targedau lleihau gwastraff bwyd yr UE. Nod yr adolygiad yw gwella canlyniad amgylcheddol cyffredinol rheoli gwastraff yn unol â'r hierarchaeth wastraff o 'leihau-ailddefnyddio-ailgylchu', a gweithredu'r egwyddor y llygrwr sy'n talu.  

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Er mwyn cyflawni amcanion economi gylchol a niwtraliaeth hinsawdd y Fargen Werdd Ewropeaidd, mae angen i ni wneud ymdrech gryfach i osgoi cynhyrchu gwastraff yn y lle cyntaf ac i wneud ein sector rheoli gwastraff yn fwy perfformiadol. . Dyma beth rydym am ei wneud gyda'r adolygiad hwn ac rydym yn gweithio i osod targedau lleihau gwastraff bwyd am y tro cyntaf. Rwy’n edrych ymlaen at eich barn ar sut i wneud cynhyrchion yn fwy defnyddiol ac yn llai gwastraffus ar ddiwedd eu hoes.” 

Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides (llun): “Mae’r heriau i’n hinsawdd a’n bioamrywiaeth, y pandemig COVID-19 a’r gwrthdaro parhaus yn gwneud y newid i systemau bwyd gwydn a chynaliadwy sy’n amddiffyn pobl a’r blaned hyd yn oed yn bwysicach. Gwastraff bwyd yw un o'r ffynonellau mwyaf aneffeithiol yn ein systemau bwyd. Rhaid inni gynyddu ein hymdrechion i ffrwyno gwastraff o'r fath. Drwy gyflwyno targedau cyfreithiol rwymol i leihau gwastraff bwyd, rydym yn bwriadu lleihau ôl troed amgylcheddol systemau bwyd a chyflymu cynnydd yr UE tuag at ein hymrwymiad byd-eang i haneru gwastraff bwyd erbyn 2030.” 

Bydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar y meysydd polisi canlynol: atal (gan gynnwys lleihau gwastraff bwyd), casglu ar wahân, gwastraff olew a thecstilau a chymhwyso'r hierarchaeth wastraff a'r egwyddor mai'r llygrwr sy'n talu. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhoi cipolwg ar y gwaith parhaus ar yr asesiad effaith a fydd yn cyd-fynd â chynnig y Comisiwn. Mae'r Comisiwn yn gwahodd pawb sydd â diddordeb i fynegi barn. Yr ymgynghori ar agor tan 16 Awst 2022. Mae rhagor o wybodaeth yn y eitem newyddion.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd