Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Tacsonomeg: Gwrandawiad cyhoeddus ar ddosbarthiad y Comisiwn o nwy a niwclear 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd Pwyllgorau’r Senedd ar Faterion Economaidd ac Ariannol ac ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd yn cynnal gwrandawiad cyhoeddus cyn pleidlais a drefnwyd ar wrthwynebiad ar 14 Mehefin.

Pryd: 30 Mai 2022 15:45 – 17:45

ble: Senedd Ewrop, adeilad Antall, ystafell 4Q2 a ffrydio gwe

Gallwch wylio'r cyfarfod yn fyw yma.

Bydd y gwrandawiad cyhoeddus yn cyfrannu at graffu parhaus ASEau ar gynnig y Comisiwn ar sut y dylid dosbarthu gweithgareddau niwclear a nwy yn system ddosbarthu'r UE, yr hyn a elwir yn Tacsonomeg yr UE. Mae hefyd yn gyfle i ASEau dderbyn mewnbwn gan arbenigwyr gan gynnwys cynrychiolwyr o'r sector ariannol, Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd (JRC) a Chronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF). Gweler y rhaglen lawn yma.

Mae gan y Senedd a'r Cyngor tan 10 Gorffennaf 2022 i benderfynu a ydynt am roi feto ar gynnig y Comisiwn. Gellir ymestyn y cyfnod hwn am ddau fis. Mae pleidlais ar wrthwynebiad mewn cyfarfod ar y cyd o'r ddau bwyllgor wedi'i threfnu'n betrus ar gyfer 14 Mehefin.

Cefndir

hysbyseb

Mae adroddiadau Deddf Ddirprwyedig Tacsonomeg gyflenwol a gyflwynwyd gan y Comisiwn ar 9 Mawrth 2022 ac mae’n cynnig cynnwys, o dan amodau penodol, weithgareddau ynni niwclear a nwy penodol yn y rhestr o weithgareddau economaidd a gwmpesir gan dacsonomeg yr UE.

Mae'r Ddeddf Ddirprwyedig newydd yn dosbarthu rhai gweithgareddau nwy ffosil ac ynni niwclear fel gweithgareddau trosiannol sy'n cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd o dan Erthygl 10(2) o'r Ddeddf. Rheoliad Tacsonomeg. Mae cynnwys rhai gweithgareddau nwy a niwclear yn gyfyngedig o ran amser ac yn dibynnu ar amodau penodol a gofynion tryloywder.

Gwybodaeth Bellach 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd