Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Y Comisiwn yn gweithredu i wella amddiffyniad gweithwyr gyda therfynau amlygiad newydd ar gyfer plwm a deisocyanadau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 13 Chwefror, cymerodd y Comisiwn gamau i wella ymhellach amddiffyniad gweithwyr rhag y risgiau iechyd sy'n gysylltiedig â dod i gysylltiad â chemegau peryglus: plwm a deisocyanadau. Yn achos plwm, bydd terfyn amlygiad sylweddol is yn helpu i atal problemau iechyd gweithwyr, er enghraifft effeithio ar swyddogaethau atgenhedlu a datblygiad y ffetws. Ar gyfer diisocyanates, bydd terfyn amlygiad newydd yn atal achosion o asthma a chlefydau anadlol eraill.

Yn bendant, y Comisiwn yn cynnig diwygio dwy Gyfarwyddeb: Cyfarwyddeb 2004 / 37 / EC ar amddiffyn gweithwyr rhag y risgiau sy'n gysylltiedig ag amlygiad i garsinogenau, mwtagenau a sylweddau atgynhyrchu yn y gwaith (CMRD) ar gyfer plwm, a Cyfarwyddeb 1998 / 24 / EC ar amddiffyn gweithwyr rhag y risgiau sy'n gysylltiedig ag asiantau cemegol yn y gwaith (Cyfarwyddeb Asiantau Cemegol, CAD) ar gyfer plwm a deisocyanadau.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Heddiw, rydym yn cyflawni ein hymrwymiad i amddiffyn gweithwyr yn well rhag plwm trwy gyflwyno terfynau amlygiad sydd wedi’u lleihau’n sylweddol. Yn ogystal, rydym yn cynnig, am y tro cyntaf erioed, gwerthoedd terfyn amddiffynnol ar lefel yr UE ar gyfer diisocyanates a all achosi asthma a chlefydau anadlol eraill. Bydd y cynnig hwn yn cyfrannu at greu gweithleoedd iachach a mwy diogel, a bydd yn amddiffyn cannoedd o filoedd o weithwyr ledled yr UE, sy’n ymrwymiad allweddol o dan Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop.”

Mae cynnig heddiw yn ganlyniad proses ymgynghori helaeth, gan gynnwys ymgynghoriad dau gam â phartneriaid cymdeithasol, a chydweithio agos â gwyddonwyr a chynrychiolwyr gweithwyr, cyflogwyr, ac Aelod-wladwriaethau. Bydd cynnig y Comisiwn nawr yn cael ei drafod gan Senedd Ewrop a'r Cyngor.

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd