Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Comisiynydd Urpilainen i ailddatgan cefnogaeth yr UE i'r Gwledydd Lleiaf Datblygedig ym 5ed Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw, 7 Mawrth, bydd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen yn Doha, Qatar, i gymryd rhan yn y 5ed Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Wledydd Lleiaf Datblygedig (LDC5), a fydd yn canolbwyntio ar weithredu Rhaglen Weithredu Doha ar gyfer y Gwledydd Lleiaf Datblygedig 2022 – 2031, a gymeradwywyd y llynedd. Yr UE yw’r darparwr cymorth mwyaf i’r Gwledydd Lleiaf Datblygedig (LDC), ar ôl talu cyfanswm o €28.93 biliwn i’r LDCs dros y cyfnod 2014-2020. Bydd y Comisiynydd Urpilainen yn cymryd yr achlysur hwn i ailddatgan cefnogaeth yr UE i'r LDCs, yn enwedig trwy'r Strategaeth Porth Byd-eang.

Yn y bore, bydd hi'n cwrdd â Rebeca Grynspan, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygiad (UNCTAD), a grŵp o gynrychiolwyr ieuenctid LDCs. Comisiynydd Urpilainen bydd wedyn yn cyflwyno datganiad yr UE yn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ac yn cynnal cyfarfod dwyochrog gyda Lazarus McCarthy Chakwera, Llywydd Malawi a Chadeirydd y grŵp LDC. Yna bydd yn cymryd rhan mewn sesiwn friffio i'r wasg a gynhelir am 10:00am CET.

Yn y prynhawn, Comisiynydd Urpilainen yn cyfarfod Pamela Coke-Hamilton, Cyfarwyddwr Gweithredol y Ganolfan Masnach Ryngwladol. Bydd hi hefyd yn arwyddo nifer o brosiectau Global Gateway gyda Banc Buddsoddi Ewrop: prosiect i wella mynediad at drydan gwyrdd ac ynni yn Gambia; prosiect cymorth technegol yn Guinea-Bissau i gysylltu dau lwybr allweddol sy'n hanfodol i'r wlad; a phrosiect mynediad i ddŵr glân yn São Tomé e Príncipe. Comisiynydd Urpilainen yna bydd yn cadeirio ochr-ddigwyddiad yr UE a Banc Buddsoddi Ewrop ar y cyd 'Buddsoddi yn Iechyd Pobl drwy'r Porth Byd-eang'. Yn ddiweddarach yn y prynhawn, bydd yn cyflwyno’r sylwadau cloi yn nigwyddiad ochr Ymgyrch Gweithredu SDG y Cenhedloedd Unedig ‘Flip the Script from Potential to Ffyniant ac o Ddifaterwch i Weithredu: eiriolaeth SDG ac ymgyrchu tuag at Uwchgynhadledd SDG’ a bydd yn cwrdd â Rabab Fatima, High. Cynrychiolydd dros y Gwledydd Lleiaf Datblygedig, Gwledydd Datblygol Tirgloedig a Gwladwriaethau Datblygol Ynys Bychain (UNHROLLS). Yn ystod y dydd, bydd hefyd yn cael nifer o gyfarfodydd dwyochrog gyda chynrychiolwyr gwledydd partner.

Gyda'r nos, Comisiynydd Urpilainen yn mynychu cinio gwaith gyda Gweinidogion LDC a gynhelir gan Ffrainc, i baratoi ar gyfer yr Uwchgynhadledd ar gyfer cytundeb ariannol byd-eang newydd a fydd yn digwydd ym mis Mehefin eleni.

Bydd deunydd clyweledol ar y genhadaeth ar gael ar EBS.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd