Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

InvestEU: hyd at €250 miliwn mewn benthyciadau i gwmnïau ym Mhortiwgal i gefnogi buddsoddiadau cynaliadwy, sgiliau, yn ogystal â sectorau diwylliannol a chreadigol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Gronfa Buddsoddi Ewropeaidd (EIF) a Santander Portiwgal wedi llofnodi cytundeb gwarant, a gefnogir gan y Rhaglen InvestEU, am hyd at €250 miliwn mewn benthyciadau. Bydd y cyllid wedi'i dargedu o fudd i fusnesau Portiwgaleg ym meysydd i) cynaliadwyedd, ii) addysg a iii) diwylliant a'r sectorau creadigol.

Mae cynhyrchion gwarant EIF o dan InvestEU a lofnodwyd gyda Santander yn cynnwys y Warant Cynaliadwyedd, y Warant Sgiliau ac Addysg, a Gwarant y Sector Diwylliannol a Chreadigol. Mae'r Gwarant Cynaladwyedd EIF cefnogi prosiectau sy'n cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd ac addasu i economi fwy cynaliadwy, cylchol a charbon-niwtral. Mae'r Gwarant Sgiliau ac Addysg EIF wedi'i sefydlu i ariannu prosiectau addysgol, hyfforddi ac ail-gymhwyso, er mwyn denu a chymhwyso mwy o bobl ar gyfer y farchnad lafur. Yn olaf, mae'r Gwarant Sector Diwylliannol a Chreadigol EIF ei nod yw cefnogi cwmnïau sy'n buddsoddi yn y meysydd hyn (fel adfer, llyfrgelloedd, y wasg, pensaernïaeth, celfyddydau perfformio a chlyweledol).

Dywedodd Comisiynydd yr Economi Paolo Gentiloni: “Diolch i’r cytundeb sylweddol hwn, bydd InvestEU yn helpu busnesau ym Mhortiwgal i ddatgloi hyd at chwarter biliwn ewro mewn cyllid. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi agweddau lluosog ar y trawsnewid gwyrdd, yn datblygu sgiliau ac yn hybu’r sectorau creadigol a diwylliannol. Mae hyn yn newyddion gwych i gwmnïau a gweithwyr Portiwgaleg wrth iddynt lywio'r amodau economaidd heriol presennol. ”

Mae adroddiadau Rhaglen InvestEU darparu cyllid hirdymor i’r UE drwy drosoli arian preifat a chyhoeddus i gefnogi blaenoriaethau polisi’r UE. Fel rhan o'r rhaglen, mae'r Gronfa InvestEU yn cael ei gweithredu trwy bartneriaid ariannol a fydd yn buddsoddi mewn prosiectau sy'n defnyddio gwarant cyllideb yr UE ac felly'n ysgogi o leiaf €372 biliwn mewn buddsoddiad ychwanegol. 

Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd