Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Y Comisiwn yn cyhoeddi Adroddiad Cyffredinol 2022: Undod yr UE ar waith ar adeg heriau geopolitical

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Mawrth, cyhoeddodd y Comisiwn y Rhifyn 2022 o Adroddiad Cyffredinol yr UE, yn unol â'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r adroddiad yn cyflwyno gweithgareddau allweddol yr UE yn 2022, gyda ffocws cryf ar ymateb yr UE i ryfel ymosodol Rwsia yn erbyn Wcráin a'r undod diwyro â'r Wcráin.

Yn benodol, mabwysiadodd yr UE fwy na 200 o fesurau i helpu gwladwriaeth a phobl yr Wcrain, a chefnogi'r aelod-wladwriaethau i ddelio â chanlyniadau yn enwedig ar economi Ewrop a diogelwch ynni. Cafodd tua 4 miliwn o bobl a oedd yn ffoi o'r rhyfel amddiffyniad dros dro yn yr aelod-wladwriaethau. Mabwysiadodd yr UE naw pecyn o sancsiynau llym i gwtogi ar allu Rwsia i dalu rhyfel a chynnull bron i €50 biliwn i gefnogi’r Wcráin.

Yr UE hefyd gweithredu'n bendant i ddileu ei ddibyniaeth ar danwydd ffosil Rwsia yn raddol, cefnogi dinasyddion sy'n wynebu biliau ynni uchel a chyflymu trosglwyddiad ynni glân yr UE. Diolch i'w gynllun REPowerEU, fe arallgyfeiriodd ei gyflenwadau yn gynyddol, cyrhaeddodd y lefelau storio nwy uchaf erioed (dros 95% ym mis Tachwedd), a goresgynnodd y targed ar gyfer lleihau'r defnydd o nwy.

Parhaodd yr UE hefyd i gyflawni ei agenda werdd a thwf cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â gweithredu'r Cynllun Adfer €800 biliwn yn llwyddiannus. Cenhedlaeth NesafEU. Arhosodd yr UE gwrs y Bargen Werdd: roedd ei allyriadau domestig net 30% yn is nag ym 1990, ac mae’r UE ar y trywydd iawn i gyrraedd targed 2030. Cynyddodd yr UE hefyd darged 2030 ar gyfer ynni adnewyddadwy i 45% o'i gymharu â'r targed blaenorol o 40%, tra daethpwyd i gytundebau gwleidyddol pwysig ar adolygu System Masnachu Allyriadau'r UE, creu Cronfa Hinsawdd Gymdeithasol a gweithredu'r Carbon newydd. Mecanwaith Addasu Ffiniau.

Yn y sector digidol, yn ystod y flwyddyn mabwysiadwyd y Ddeddf Gwasanaethau Digidol a’r Ddeddf Marchnadoedd Digidol, ynghyd â deddfwriaeth newydd ar wefrwyr cyffredinol. O ran cydraddoldeb, cymerwyd camau pendant ar y Gyfarwyddeb Menywod ar Fyrddau, ar fesurau tryloywder cyflog, ac ar y gyfarwyddeb ar isafswm cyflog digonol. Mae’r adroddiad ar gael yn holl ieithoedd swyddogol yr UE fel a llyfr wedi'i ddarlunio'n llawn ac mewn an fersiwn ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd