Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Mae'r UE yn iawn $1.61 biliwn i lywodraeth yr Iseldiroedd brynu ffermwyr allan, lleihau nitrogen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mawrth (2 Mai) ei fod wedi cymeradwyo dau gynllun Iseldiroedd gwerth € 1.47 biliwn cyfun i brynu ffermwyr da byw i leihau llygredd nitrogen, gan ddweud eu bod yn ganiataol o dan reolau cymorth gwladwriaethol.

Mae angen i'r Iseldiroedd leihau lefelau nitrogen gormodol, a achosir yn rhannol gan degawdau o ffermio dwys, problem sydd wedi arwain at lysoedd yn rhwystro prosiectau adeiladu pwysig nes bod y mater yn cael ei ddatrys.

Arweiniodd anfodlonrwydd ynghylch cynlluniau'r llywodraeth i fynd i'r afael â'r broblem hyd yn hyn at drechu clymblaid lywodraethol y Prif Weinidog Mark Rutte yn fawr mewn etholiadau rhanbarthol Mawrth.

Ystyrir bod prynu ffermydd yn gam pwysig tuag at gynllun cynhwysfawr i fynd i'r afael â'r mater.

Yn y cynlluniau a gymeradwywyd gan gorff gweithredol yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mawrth, fe wnaeth yr Iseldiroedd gadw'r arian i ddigolledu ffermwyr sy'n cau ffermydd sydd wedi'u lleoli ger gwarchodfeydd natur yn wirfoddol.

Bydd y cynlluniau yn cael “effeithiau cadarnhaol sy’n gorbwyso unrhyw afluniad posib o gystadleuaeth a masnach yn yr UE,” meddai’r Comisiwn mewn datganiad yn cymeradwyo’r cymorth.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd