Cysylltu â ni

Addysg

Agor galwad 2024 Erasmus+ i gyrraedd o leiaf 60 o gynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd erbyn canol 2024

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn lansio pumed galwad Erasmus+ am gynigion i gefnogi cyflwyno ymhellach y Menter Prifysgolion Ewropeaidd. Y nod yw cyrraedd nod y Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer prifysgolion ehangu i o leiaf 60 o gynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd gan ddod â mwy na 500 o brifysgolion at ei gilydd erbyn canol 2024. Bydd yr alwad yn cau ar 6 Chwefror 2024.

Bydd yr alwad hon yn cefnogi cydweithrediad trawswladol sefydliadol dyfnach rhwng sefydliadau addysg uwch. Mae cynghreiriau newydd yn gymwys i wneud cais. Un newydd-deb pwysig a ragwelir ar gyfer eleni yw'r cyfle i sefydlu Cymuned Ymarfer o Brifysgolion Ewropeaidd i gefnogi cydweithrediad agosach. Disgwylir iddo sbarduno effaith ar rannu canlyniadau ac arferion da'r cynghreiriau ymhlith ei gilydd a thu hwnt.

Dywedodd Is-lywydd Ffordd Ewropeaidd o Fyw Margaritis Schinas: “Gyda’u campysau trawswladol Ewropeaidd, cynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd sy’n gwneud Ewrop yn realiti i’r cenedlaethau ifanc. Maent yn allweddol wrth ddatblygu ymdeimlad cryf o berthyn Ewropeaidd a datblygu sgiliau sy'n diogelu'r dyfodol, ar gyfer myfyrwyr ifanc yn ogystal ag ar gyfer dysgwyr gydol oes, trwy uwchsgilio ac ailsgilio. Gall eu myfyrwyr elwa ar addysg uwch ryngwladol, amlddisgyblaethol a dinesig, gydag addysgu a dysgu arloesol i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gwrdd â heriau ein hoes a dod yn ddinasyddion ymgysylltiedig. Mae hefyd yn golygu eu bod yn cael gradd Ewropeaidd ar y cyd a gydnabyddir ar draws Ewrop fel symbol o sgiliau’r dyfodol.”

Dywedodd Comisiynydd Arloesedd, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Iliana Ivanova: “Mae ein hymrwymiad i Brifysgolion Ewropeaidd yn gryf. Bydd yr alwad Erasmus+ 2024 hon yn ein helpu i gyflawni’r amcan o feithrin cydweithrediad addysg uwch dyfnach rhwng mwy na 500 o brifysgolion erbyn canol 2024. Mae’n cynnig cyfleoedd i sefydlu cynghreiriau gyda champysau rhyng-brifysgolion agored, gwyrdd a chysylltiedig, lle mae profiadau symudedd a chydweithio yn rhan annatod o bob rhaglen addysg uwch. A lle gall myfyrwyr weithio ar draws ffiniau gydag athrawon, ymchwilwyr, cwmnïau ac arloeswyr ar brosiectau rhyngwladol trawsddisgyblaethol.”

Mae cynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd yn cefnogi cydweithrediad trawswladol ymhlith sefydliadau addysg uwch amrywiol ledled Ewrop, gan gwmpasu eu holl genadaethau: addysg, ymchwil, arloesi a gwasanaeth i gymdeithas. Yn dilyn y 2019, 2020, 2022 ac 2023 Yn ôl Erasmus+, mae 50 o gynghreiriau Prifysgolion Ewropeaidd bellach yn casglu mwy na 430 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd