RSSY Comisiwn Ewropeaidd

Mae #JunckerPlan yn cefnogi cwmni datrysiadau ynni yn #Spain a thai cymdeithasol ynni-effeithlon yn #Germany

Mae #JunckerPlan yn cefnogi cwmni datrysiadau ynni yn #Spain a thai cymdeithasol ynni-effeithlon yn #Germany

| Hydref 15, 2019

Mae Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi dau gytundeb o dan Gronfa Ewropeaidd Buddsoddiadau Strategol Cynllun Juncker. Mae'r EIB yn darparu € 300 miliwn i gwmni eiddo tiriog Vivawest i adeiladu o amgylch cartrefi ynni-effeithlon 2,300 ar draws Gogledd Rhine-Westphalia yn yr Almaen. Bydd bron i un rhan o bump o'r cartrefi hyn ar gyfer tai cymdeithasol a fforddiadwy. Bydd Vivawest […]

Parhau Darllen

Mae Renew Group yn galw am waharddiad allforio arfau ledled yr UE i #Turkey

Mae Renew Group yn galw am waharddiad allforio arfau ledled yr UE i #Turkey

| Hydref 14, 2019

Mae Grŵp Renew Europe yn Senedd Ewrop wedi galw ar HR / VP Federica Mogherini i gyfleu datganiad yr UE ddydd Mercher 9 Hydref 2019 i awdurdodau Twrci ac i osod y sylfaen ar gyfer ymateb cryf a chynhwysfawr yr UE i’r argyfwng yng ngogledd-ddwyrain Syria. Mewn llythyr a anfonwyd at HR / VP Mogherini gan Renew Europe Group […]

Parhau Darllen

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

| Hydref 12, 2019

Mae’r UE wedi cael ei annog i “ganolbwyntio” ar ranbarthau tlotaf Ewrop wrth benderfynu ar gyllideb hirdymor nesaf y bloc, ysgrifennodd Colin Stevens. Gwnaethpwyd yr apêl gan Arlywydd y rhanbarth mwyaf poblog yn Slofacia yn ystod ymweliad â Brwsel. Dywedodd Milan Majerský, Llywydd rhanbarth hunan-lywodraethol Prešov, “Rydym yn gofyn i’r UE yn unig […]

Parhau Darllen

#Brexit - y DU ac Iwerddon yn 'gweld llwybr' i fargen bosibl

#Brexit - y DU ac Iwerddon yn 'gweld llwybr' i fargen bosibl

| Hydref 11, 2019

Yn dilyn cyfarfod dwyochrog rhwng Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, a Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar, cyhoeddwyd datganiad ar y cyd yn cadarnhau y gallai’r ddwy ochr weld llwybr i fargen bosibl, yn ysgrifennu Catherine Feore. Disgrifiwyd y trafodaethau fel rhai manwl ac adeiladol. Cytunodd y ddwy ochr fod bargen er budd pawb. Ychydig yn y […]

Parhau Darllen

Polisi Cydlyniant: Y Comisiwn yn cyhoeddi enillwyr gwobrau #2019RegioStars

Polisi Cydlyniant: Y Comisiwn yn cyhoeddi enillwyr gwobrau #2019RegioStars

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi enillwyr gwobrau 2019 RegioStars, gwobrau Ewrop am y prosiectau Polisi Cydlyniant mwyaf rhagorol. Cystadlodd y prosiectau mewn pum categori. Ar gyfer 'Hyrwyddo trawsnewid digidol' (categori 1st) aeth y wobr i Energy Cells GR, prosiect cydweithredu trawsffiniol rhwng yr Almaen, Gwlad Belg, Ffrainc a Lwcsembwrg ar gyfer defnyddio ynni'n gynaliadwy a […]

Parhau Darllen

Amddiffyn yr # Amgylchedd trwy gyfraith droseddol: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso rheolau'r UE

Amddiffyn yr # Amgylchedd trwy gyfraith droseddol: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso rheolau'r UE

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso a yw'r Gyfarwyddeb ar ddiogelu'r amgylchedd trwy gyfraith droseddol wedi cyflawni ei amcanion. Mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau'r UE drin rhai gweithgareddau sy'n niweidio'r amgylchedd fel troseddau, er enghraifft masnachu rhywogaethau sydd mewn perygl, dinistrio cynefinoedd gwarchodedig, cynhyrchu, cynhyrchu neu drin […]

Parhau Darllen

Masnach: Mae'r Comisiwn yn parhau i lefelu'r cae chwarae i gynhyrchwyr #Steel yr UE

Masnach: Mae'r Comisiwn yn parhau i lefelu'r cae chwarae i gynhyrchwyr #Steel yr UE

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod dyletswyddau gwrth-dympio ar olwynion ffyrdd dur o China. Bydd y dyletswyddau dros dro hyn yn amrywio o 50.3% i 66.4% ar waith am gyfnod o fisoedd 6 hyd nes y ceir canlyniadau terfynol yr ymchwiliad. Roedd marchnad yr UE yn yr achos hwn werth oddeutu € 800 miliwn yn 2018, gyda diwydiant yr UE yn uniongyrchol […]

Parhau Darllen