RSSY Comisiwn Ewropeaidd

Annog y defnydd o setiau data agored: Mae cystadleuaeth 2020 #EUDatathon bellach ar agor

Annog y defnydd o setiau data agored: Mae cystadleuaeth 2020 #EUDatathon bellach ar agor

| Chwefror 20, 2020

Ar 18 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a Swyddfa Cyhoeddiadau’r Undeb Ewropeaidd y pedwerydd rhifyn o’r ‘EU Datathon’, cystadleuaeth sy’n gwahodd pobl sy’n angerddol am ddata i ddatblygu apiau newydd, arloesol sy’n gwneud defnydd da o setiau data agored niferus yr UE. . Mae'r broses ymgeisio ar agor tan 3 Mai 2020. Mae'r […]

Parhau Darllen

Llunio dyfodol digidol Ewrop: Mae'r Comisiwn yn cyflwyno strategaethau ar gyfer data a #ArtificialIntelligence

Llunio dyfodol digidol Ewrop: Mae'r Comisiwn yn cyflwyno strategaethau ar gyfer data a #ArtificialIntelligence

| Chwefror 19, 2020

Heddiw (19 Chwefror), mae'r Comisiwn yn datgelu ei syniadau a'i weithredoedd ar gyfer trawsnewidiad digidol sy'n gweithio i bawb, gan adlewyrchu goreuon Ewrop: agored, teg, amrywiol, democrataidd a hyderus. Mae'n cyflwyno cymdeithas Ewropeaidd sy'n cael ei phweru gan atebion digidol sy'n rhoi pobl yn gyntaf, yn agor cyfleoedd newydd i fusnesau, ac yn rhoi hwb i ddatblygiad technoleg ddibynadwy i […]

Parhau Darllen

Llunio #EUDigitalFuture - Cwestiynau ac Atebion

Llunio #EUDigitalFuture - Cwestiynau ac Atebion

| Chwefror 19, 2020

Mae'r UE yn dilyn strategaeth ddigidol sy'n adeiladu ar ei hanes llwyddiannus o dechnoleg, arloesedd a dyfeisgarwch, wedi'i freinio mewn gwerthoedd Ewropeaidd, a'u taflunio i'r llwyfan rhyngwladol. Mae’r Papur Gwyn ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a’r strategaeth ddata Ewropeaidd a gyflwynwyd heddiw (19 Chwefror) yn dangos y gall Ewrop osod safonau byd-eang ar ddatblygiad technolegol […]

Parhau Darllen

Comisiynydd Hogan yn cyhoeddi pecyn #Transparency newydd

Comisiynydd Hogan yn cyhoeddi pecyn #Transparency newydd

| Chwefror 19, 2020

Ar 18 Chwefror, cyhoeddodd y Comisiynydd Masnach Phil Hogan (yn y llun) ei fwriad i gynyddu ymrwymiadau tryloywder y Comisiwn Ewropeaidd ymhellach trwy, ymhlith eraill, adrodd yn systematig ar waith yr holl bwyllgorau a sefydlwyd o dan gytundebau masnach yr UE. Wrth siarad â chynrychiolwyr cymdeithas sifil ym Mrwsel, dywedodd y Comisiynydd Hogan: “Yr UE eisoes yw cyhoedd mwyaf tryloyw y byd […]

Parhau Darllen

#FairTaxation - Rhestr ddiweddariadau'r UE o #TaxJurisdictions anweithredol

#FairTaxation - Rhestr ddiweddariadau'r UE o #TaxJurisdictions anweithredol

| Chwefror 18, 2020

Diweddarodd gweinidogion cyllid yr UE heddiw (18 Chwefror) restr yr UE o awdurdodaethau treth anweithredol. Mae pedair gwlad neu diriogaeth - Ynysoedd Cayman, Palau, Panama a Seychelles - wedi cael eu hychwanegu at y rhestr o awdurdodaethau treth anweithredol, gan iddynt fethu â chydymffurfio â'r safonau gofynnol o fewn y dyddiad cau. Mae'r rhain yn ymuno â'r wyth awdurdodaeth - Samoa Americanaidd, Fiji, […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor i ddechrau trafodaethau ar gyfer cytundeb #PassengerNameRecords yr UE gyda #Japan

Mae'r Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor i ddechrau trafodaethau ar gyfer cytundeb #PassengerNameRecords yr UE gyda #Japan

| Chwefror 18, 2020

Heddiw (18 Chwefror), rhoddodd y Cyngor ei olau gwyrdd i’r UE ddechrau trafodaethau gyda Japan ar gytundeb i alluogi trosglwyddo data Cofnodion Enw Teithwyr (PNR) o’r Undeb Ewropeaidd i Japan, sy’n hanfodol i gryfhau’r bartneriaeth UE-Japan. ar ymladd terfysgaeth a throsedd trawswladol difrifol. Bydd y cytundeb yn nodi'r […]

Parhau Darllen

Heidiau #Locust yn Nwyrain Affrica: Mae'r UE yn cefnogi'r frwydr yn erbyn pla

Heidiau #Locust yn Nwyrain Affrica: Mae'r UE yn cefnogi'r frwydr yn erbyn pla

| Chwefror 18, 2020

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dyrannu € 1 miliwn cychwynnol mewn cyllid brys i gefnogi ymdrechion rhyngwladol i fynd i'r afael â'r achosion o locust anialwch sy'n chwalu hafoc yn nwyrain Affrica ar hyn o bryd. “Mae'r heidiau locust yn cael effaith ddyngarol go iawn, gan ddinistrio cnydau a phorfeydd. Mae angen gweithredu'n gyflym. Bydd ein cyllid brys yn helpu bugeiliaid a ffermwyr yn y […]

Parhau Darllen